Właściciel podmiotu:

Powiat wrzesiński,

Udział: 100%

Typ: Osoba prawna

Gmina: Września,

Powiat: wrzesiński,

Wielkopolska,


Zarząd Powiatu wykonuje zadania Zgromadzenia Wspólników w osobach:

Starosta - Dionizy Jaśniewicz

Wicestarosta - Waldemar Grzegorek

Członek Zarządu - Robert Balicki

Członek Zarządu - Rafał Zięty

Członek Zarządu - Stefan Tomczak

 

Organ Kontrolny - Rada Nadzorcza w osobach:

Przewodniczący - Dariusz Jurewicz

Wiceprzewodnicząca - Ewa Błada-Kosmalewicz

Sekretarz - Kamilla Chmielarz-Suszka

 

Organ Wykonawczy - Zarząd Szpitala w osobach:

Prezes Zarządu - Urszula Kosmecka