REGULAMIN ORGANIZACYJNY PRZEDSIĘBIORSTWA SPÓŁKI „Szpital Powiatowy we Wrześni” Sp. z o.o. w restrukturyzacji  plik pdf 266 KB »
Schemat organizacyjny Szpitala plik pdf 300 KB »
REGULAMIN ORGANIZACYJNY ZAKŁADÓW LECZNICZYCH „Szpital Powiatowy we Wrześni” Sp. z o.o. w restrukturyzacji plik pdf 239 KB »
Załącznik nr 1 - Regulamin odwiedzin w Szpitalu Powiatowym we Wrześni plik pdf 110 KB »
Załącznik nr 2 - Schemat organizacyjny Zakładu plik pdf 300 KB »
Załącznik nr 3 - Receptariusz szpitalny i Szpitalna lista leków

plik pdf 213 KB »
plik pdf 153 KB »

Załącznik nr 4 - Wysokość opłat za udostępnianie dokumentacji medycznej plik pdf 99 KB »
Załącznik nr 5 - Wysokość opłat za przechowywanie zwłok plik pdf 101 KB »
Załącznik nr 6 - Wysokość opłat za pobyt w szpitalu i usługi medyczne plik pdf 272 KB »
plik pdf 325 KB »