Przetargi

Postępowanie realizowane jest na Platformie Zakupowej:

https://platformazakupowa.pl/transakcja/752028

Postępowanie realizowane jest na platformie zakupowej

https://platformazakupowa.pl/transakcja/594621

 Postępowanie realizowane jest na platformie zakupowej.

Ogłoszenie - plik do pobrania (doc. 112 KB) - dodano 30.12.2020r.

Specyfikacja - plik do pobrania (doc. 65 KB) - dodano 30.12.020r.

Załacznik nr 1 do SIWZ - Formularz ofertowy - plik do pobrania ( doc.21 KB) - dodano 30.12.2020r.

Załacznik nr 2 do SIWZ - Oświadczenie art. 25 ust 1 - plik do pobrania (doc.18 KB) - dodano 30.12.2020r.

Załacznik nr 3 do SIWZ - Wykaz robót - plik do pobrania (doc. 12 KB) - dodano 30.12.2020r.

Załacznik nr 4 do SIWZ - Oświadczenie dot. osób - plik do pobrania (doc.12 KB) - dodano 30.12.2020r.

Załacznik nr 5 do SIWZ - Umowa - plik do pobrania (doc. 50 KB) - dodano 30.12.2020r.

Załacznik nr 1 do umowy - plik do pobrania (doc. 65 KB) - dodano 30.12.2020r.

Załacznik nr 6 do SIWZ - OPZ - plik do pobrania (doc. 26 KB) - dodano 30.12.2020r.

Link do szczegółowego OPZ - plik do pobrania (zip. 111 MB) - dodano 30.12.2020r.

Przedmiar w formie ath dla dokumentacji projektowej pn " działania energooszcędne w budynku przychodni Szpitala Powiatowego we Wrześni Sp. z o.o. - plik do pobrania (zip 53 KB). Zamawiający nie dysponuje przedmiarami w formie ath dla branży elektrycznej i teletechnicznej przedmiotowej dokumentacji

 Odpowiedz na pytanie - plik do pobrania (pdf.576 KB) - dodano 15.01.2021r.

Zbiorcze zestawienie ofert - plik do pobrania (doc. 84 KB) - dodano 20.01.2021r.

Rozstrzygnięcie - plik do pobrania (pdf. 771 KB) - dodano 12.02.2021r.

Informacja - plik do pobrania (pdf.505 KB) - dodano 18.02.2021r

Rozstrzygnięcie - plik do pobrania (pdf. 746 KB) - dodano 01.03.2021r.

Ogłoszenie - plik do pobrania (doc. 108 KB) - dodano 29.12.2020r.

Specyfikacja - plik do pobrania (doc. 119 KB) - dodano 29.12.2020r.

Odpowiedzi na pytania - plik do pobrania (doc. 290 KB) - dodano 08.01.2021r.

Odpowiedzi na pytania - plik do pobrania (doc. 283 KB) - dodano 12.01.2021r.

Zbiorcze zestawienie ofert - plik do pobrania (doc. 131. KB) - dodano 22.01.2021r.

Rozstrzygnięcie - plik do pobrania (pdf. 144 KB) - dodano 05.02.2021r.

Ogłoszenie - plik do pobrania (doc. 184 KB) - dodano 29.12.2020r.

Specyfikacja - plik do pobrania (doc. 163 KB) - dodano 29.12.2020r.

Odpowiedzi na pytania - plik do pobrania (pdf.759 KB) - dodano 30.12.2020r.

Odpowiedzi - plik do pobrania (doc. 278 KB) - dodnao 31.12.2020r.

Odpowiedzi na pytania - plik do pobrania (doc. 544 KB) - dodano 07.01.2021r.

Odpowiedzi na pytania - plik do pobrania (doc. 278 KB) - dodano 08.01.2021r.

Zbiorcze zestawienie ofert - plik do pobrania (doc. 531 KB) - dodano 15.01.2021r.

Przesunięto termin związania ofertą o kolejne 30 dni

Rozstrzygnięci - plik do pobrania (pdf. 529 KB) - dodano 19.02.2021r.

Rozstrzygnięcie - plik do pobrania (pdf. 530 KB) - dodano 05.03.2021r.

Ogłoszenie - plik do pobrania (doc. 111 KB) - dodano 04.12.2020r.

Specyfikacja - plik do pobrania (doc. 64 KB) - dodano 04.12.2020r

Załacznik nr 1 - formularz ofertowy - plik do pobrania (doc. 21 KB) - dodano 04.12.2020r.

Załącznik nr 2 - oświadczenie art. 25 ust 1 - plik do pobrania (doc. 18 KB) - dodano 04.12.2020r.

Załacznik nr 3 - wykaz rotót - plik do pobrania (doc. 12 KB) - dodano 04.12.2020r.

Załacznik nr 4 - oświadczenie dotyczące osób - plik do pobrania (doc.12 KB) - dodano 04.12.2020r.

Załacznik nr 5 - umowa - plik do pobrania (doc. 48 KB) - dodano 04.12.2020r.

Załacznik nr 1 do umowy - plik do pobrania (doc. 19 KB) - dodano 04.12.2020r.

Załacznik nr 6 - OPZ - plik do pobrania (doc. 19 KB) - dodano 04.12.2020r.

Link do szczegółowego OPZ - plik do pobrania (zip. 281 MB)

Odpowiedz na pytania - plik do pobrania (pdf.490 KB) - dodano 08.12.2020r.

Odpowiedź na pytanie ( modyfikacja SIWZ - zmiana terminu otwarcia) - plik do pobrania (pdf. 83 KB) - dodano 16.12.2020r.

Zmiana Ogłoszenia - plik do pobrania (doc. 46 KB) - dodano 16.12.2020r.

Przedmiary w formacie ath dla dokumentacji projektowej pn „Projekt zamienny do projektu Przebudowy (adaptacji) oddziału noworodkowo – położniczego na oddział dziecięcy” autorstwa Pracowni Projektowej UNAKEM - plik do pobrania (zip. 93 KB). Zamawiający nie dysponuje przedmiarami w formacie ath dla branży elektrycznej i teletechnicznej przedmiotowej dokumentacji.

Przedmiary w formacie ath dotyczące dokumentacji projektowej  pn „Aneks do projektu budowlanego Przebudowa pomieszczeń oddziału noworodkowo – położniczego na cele oddziału dziecięcego” autorstwa Biura Projektów Architektonicznych Format- plik do pobrania (zip. 52 KB)

Odpowiedzi na pytania - plik do pobrania (doc.354 KB) - dodano 18.12.2020r.

Poprawiona specyfikacja - plik do pobrania (doc. 64 KB) - dodano 18.12.2020r.

Poprawiony załacznik nr 5 umowa - plik do pobrania (doc. 48 KB) - dodano 18.12.2020r.

Zmiana ogłoszenia - plik do pobrania (doc. 47 KB) - dodano 21.12.2020r.

Odpowiedzi na pytania (modyfikacja SIWZ - zmaina terminu otwarcia) - plik do ponrania (doc. 491 KB) - dodano 21.12.2020r.

Odpowiedzi na pytania ( modyfikacja zSIWZ zmiana terminu otwarcia) - plik do pobrania z (pdf.186 KB) - dodano 28.12.2020r.

Poprawiona Specyfikacja - plik do pobrania (doc.64 KB) - dodano 28.12.2020r.

Poprawiony załacznik nr 5 umowa - plk do pobrania (doc. 49 KB) - dodano 28.12.2020r.

Zmiana ogłoszenia - plik do pobrania (doc. 47 KB) - dodano 28.12.2020r.

Zbiorcze zestawienie ofert - plik do pobrania (doc. 63 KB) - dodano 31.12.2020r.

Rozstrzygnięcie - plik do pobrania (pdf. 804 KB) - dodano 22.01.2021r.

Ogłoszenie - plik do pobrania (doc. 92 KB) - dodano 04.12.2020r.

Specyfikacja - plik do pobrania (doc. 176 KB) - dodano 04.12.2020r.

Odpowiedz na pytania (modyfikacja SIWZ- plik do pobrania (pdf.365 KB) - dodano 11.12.2020r.

Zmiana ogłoszenia - plik do pobrania (doc. 46 KB) - dodano 11.12.2020r.

Zbiorcze zestawienie ofert - plik do pobrania (doc. 44 KB) - dodano 17.12.2020r.

Rozstrzygnięcie - plik do pobrania (pdf.664 KB) - dodano 29.12.2020r.

 

ogłoszenie - plik do pobrania (doc. 87 KB) - dodano 04.12.2020r.

Specyfikacja - plik do pobrania (doc. 367 KB) - dodano 04.12.2020r.

Odpowiedzi na pytania - plik do pobrania (pdf.163 KB) - dodano 10.12.2020r.

Zbiorcze zestawienie ofert - plik do pobrania (doc.44 KB) - dodano 16.12.2020r.

Rozstrzygnięcie - plik do pobrania (pdf.752 KB) - dodano 29.12.2020r.

Ogłoszenie - plik do pobrania (doc.87 KB) - dodano 03.12.2020r

Specyfikacja - plik do pobrania (doc.383 KB) - dodano 03.12.2020r.

Zbiorcze zestawienie ofert - plik do pobrania (doc. 50 KB) - dodano 11.12.2020r.

Rozstrzygnięcie - plik do pobrania (pdf.108 KB) - dodano 18.12.2020r.

Ogłoszenie - plik do pobrania (doc.135 KB) - dodano 27.11.2020r.

Specyfikacja - plik do pobrania (doc. 144 KB) - dodano 27.11.2020r.

Odpowiedzi na pytania - plik do pobrania (doc. 322 KB) - dodano 04.12.2020r.

Zbiorcze zestawienie ofert - plik do pobrania ( doc.141 KB) - dodano 08.12.2020r.

Rozstrzygnięcie - plik do pobrania (doc. 270 KB) - dodano 28.12.2020r.

Ogłoszenie - plik do pobrania (doc 98 KB) - dodano 17.11.2020r.

Specyfikacja - plik do pobrania (doc. 318 KB) - dodano 17.11.2020r.

Odpowiedzi na pytania - plik do pobrania (pdf.861 KB) - dodano 23.11.2020r.

Zbiorcze zestawienie - plik do pobrania ( 49 KB) - dodano 26.11.2020r.

Rozstrzygnięcie - plik do pobrania (pdf. 766KB) - dodano 09.11.2020r.

Ogłoszenie - plik do pobrania (doc. 94 KB) - dodano 09.10.2020r.

Specyfikacja - plik do pobrania (doc. 409 KB) - dodano 09.10.2020r.

Zbiorcze zestawienie ofert - plik do pobrania (doc. 48 KB) - dodano 22.10.2020 r.

Rozstrzygnięcie - plik do pobrania (pdf. 94 KB) - dodano 10.11.2020r.

Ogłoszenie - plik do pobrania (doc. 168 KB) - dodano 09.10.2020r.

Specyfikacja - plik do pobrania (doc. 164 KB) dodano 09.10.2020r.

Odpowiedzi na pytania - plik do pobrania (pdf.352 KB) - dodano 15.10.2020r.

Zmiana ogłoszenia (termin otwarcia) - plik do pobrania (doc. 42 KB) - dodano 15.10.2020r.

Modyfikacja specyfikacji - plik do pobrania (pdf. 740 KB) - dodano 15.10.2020r.

Odpowiedzi na pytania - plik do pobrania (doc.260 KB) - dodano 16.10.2020r.

Sprostowanie do pakietu nr 2 - plik do pobrania (doc. 274 KB) - dodano 19.10.2020r.

Zbiorcze zestawienie ofert - plik do pobrania (doc. 214 KB) - dodano 21.10.2020r.

Rozstrzygmięcie - plik do pobrania (pdf. 226 KB) - dodano 12.11.2020r.

Rozstrzygnięcie (pakiet nr 18) - plik do pobrania (pdf. 200 KB) - dodano 04.12.2020r.

Ogłoszenie - plk do pobrania (doc. 97 KB) - dodano 30.09.2020r.

Specyfikacja - plik do pobrania (doc. 123 KB) - dodano 30.09.2020r.

Odpowiedzi na pytania - plik do pobrania (pdf. 158 KB) - dodano 07.20.2020r.

Zbiorcze zestawienie ofert - plik do pobrania (doc. 120 KB) - dodano 13.10.2020r.

Rozstrzygnięcie - plik do pobrania (pdf.122KB) - dodano 21.10.2020r.

Ogłoszenie - plik do pobrania (doc. 82 KB) - dodano 23.09.2020r.

Specyfikacja - plik do pobrania (doc. 135 KB) - dodano 23.09.2020r.

Odpowiedzi na pytania - plik do pobrania (pdf.198 KB) - dodano 28.09.2020r.

Zmiana ogłoszenia - plik do pobrania (doc. 36 KB) - dodano 29.09.2020r.

Modyfikacja specyfikacj (zmiana terminu otwarcia) - plik do pobrania (pdf. 635 KB) - dodano 29.09.2020r.

Odpowiedzi na pytania - plik do pobrania (pdf. 160 KB) - dodano 29.09.2020r.

Odpowiedzi na pytania - plik do pobrania (pdf. 431 KB) - dodano 29.09.2020r.

Zbiorcze zestawienie ofert - plik do pobrania (doc. 44 KB) - dodano 02.10.2020r.

Rozstrzygnięcie - plik do pobrania (pdf. 689 KB) - dodano 07.10.2020r.

Ogłoszenie -plik do pobrania (doc. 109 KB) - dodano 27.08.2020r.

Specyfikacja - plik do pobrania (doc. 147 KB) - dodano 27.08.2020r.

Zmiana ogłoszeni - plik do pobrania (doc. 293 KB) - dodano 04.09.2020r.

Modyfikacja specyfikacji - plik do pobrania (pdf.605 KB) - dodano 04.09.2020r.

Zmiana ogłoszenia - plik do pobrania (doc.293 KB) - dodano 07.09.2020r.

Odpowiedzi na pytania modyfikacja specyfikacji - plik do pobrania 393 KB) - dodano 07.09.2020r.

Poprawienie pomyłki pisarskiej dla odpowiedzi na pytania z dnia 07.09.2020r. - plik do pobrania (doc. 292 KB) - dodano 10.09.2020r.

Zbiorcze zestawienie ofert - plik do pobrania (doc. 130 KB) - dodano 11.09.2020r.

Rozstrzygnięcie - plik do pobrania (doc. 269 KB) - dodano 29.09.2020r.

Ogłoszeni - plik do pobrania (doc. 156 KB) - dodano 24.08.2020r.

Specyfikacja - plik do pobrannia (doc. 770 KB) - dodano 24.08.2020r.

Zmiana ogłoszenia - plik do pobrania (doc. 44 KB) - dodano 25.08.2020r.

Modyfikacja specyfikacji ( zmiana terminu otwarcia, dodanie w  pakietu nr 5 dzierżawy wirówki) - plik do pobrania (pdf. 309KB) - dodano 25.08.2020r.

Odpowiedz na pytanie - plik do pobrania (doc. 280 KB) - dodano 25.08.2020r.

Odpowiedzi na pytania - plik do pobrania (pdf.701 KB) - dodano 26.08.2020r.

Zmiana ogłoszenia - plik do pobrania (doc. 44KB) - dodano 28.08.2020r.

Odpowiedzi na pytania ( modyfikacja siwz) - plik do pobrania (doc. 452 KB) - dodano 28.08.2020r.

Zbiorcze zestawienie ofert (poprawiony) - plik do pobrania (doc. 186 KB) - dodano 08.09.2020r.

Rozstrzygnięcie - plik do pobrania (doc.259 KB) - dodano 29.09.2020r

Ogłoszenie - plik do pobrania (doc.196 KB) - dodano 24.07.2020r.

Specyfikacja - plik do pobrania (doc.118 KB) - dodano 24.07.2020r.

Odpowiedzi na pytania - plik do pobrania (pdf. 279 KB) - dodano 21.07.2020r.

Odpowiedzi na pytania - plik do pobrania (pdf. 239 KB) - dodano 12.08.2020r.

Zbiorcze zestawienie ofert - plik do pobrania (doc. 56 KB) - dodano 20.08.2020r.

Rozstrzygnięcie - plik do pobrania (pdf. 802 KB) - dodano 04.09.2020r.

Ogłoszenie - plik do pobrania (doc. 222 KB) - dodano 23.07.2020r.

Specyfikacja - plik do pobrania (doc. 120 KB) - dodano 23.07.2020r.

Odpowiedzi na pytania - plik do pobrania (pdf. 237 KB) - dodano 30.07.2020r.

Odpowiedzi na pytania - plik do pobrania (pdf. 316 KB) - dodano 12.08.2020r.

Odpowiedzi na pytania - plik do pobrania (pdf.101 KB) - dodano 17.08.2020r.

Zbiorcze zestawienie ofert - plik do pobrania (doc. 168 KB) - dodano 19.08.2020r

Poprawione zbiorcze zestawienie ofert - plik do pobrania (doc. 168 KB) - dodano 31.08.2020r.

Rozstrzygnięcie - plik do pobrania (pdf.205 KB) - dodano 02.09.2020r.

Ogłoszenie - plik do pobrania (doc. 209 KB) - dodano 10.06.2020r.

Specyfikacja - plik do pobrania (doc. 122 KB) - dodano 10.06.2020r.

załacznik do specyfikacji - plik do pobrania (pdf. 50 KB) - dodano 10.06.2020r.

Odpowiedzi na pytania - plik do pobrania (doc. 338 KB) - dodano 19.06.2020r.

Poprawiony załacznik do specyfikacji (pakiet nr 1) - plik do pobrania (pdf. 36 KB) - dodano 19.06.2020r.

Zbiorcze zestawienie ofert - plik do pobrania (doc. 130 KB) - dodano 29.06.2020r.

Rozstrzygnięcie - plik do pobrania (pdf.142 KB) - dodano 08.07.2020r.

Ogłoszenie - plik do pobrania (doc. 124 KB) - dodano 09.06.2020r.

Specyfikacja - plik do pobrania (doc. 124 KB) - dodano 09.06.2020r.

Załacznik do specyfikacji - plik do pobrania (pdf.22 KB) - dodano 09.06.2020r.

Poprawiony załacznik do specyfikacji ( pakiet nr 3) - plik do pobrania (pdf.27 KB) - dodano 10.06.2020r.

Odpowiedzi na pytania - plik do pobrania (doc.294 KB) - dodano 19.06.2020r.

Zbiorcze zestawienie ofert - plik do pobrania (doc. 131 KB) - dodano 26.06.2020r.

Zbiorcze zestaowienie ofert po poprawkach - plik do pobrania (doc. 132 KB) - dodano 07.07.2020r.

Rostrzygnięcie - plik do pobrania ( doc.286 KB) - dodano 13.07.2020r.

Ogłoszenie - plik do pobrania (doc.221 KB) - dodano 09.06.2020r.

Specyfikacja - plik do pobrania (doc. 122 KB) - dodano 09.06.20920r.

Załacznik do Specyfikacji - plik do pobrania (pdf. 150 KB) - dodano 09.06.2020r.

Zmiana ogłoszenia - plik do pobrania (doc. 41 KB) - dodano 17.06.2020r.

Modyfikacja specyfikacji ( zmiana terminu otwarcia ofert) - plik do pobrania (doc.264 KB) - dodano 17.06.2020r.

Odpowiedzi na pytania - plik do pobrania (doc. 443 KB) - dodano 18.06.2020r.

Zbiorcze zestawienie ofert - plik do pobrania (doc. 381 KB) - dodano 23.06.2020r.

Zbiorcze zestawienie ofert po poprawkach - plik do pobrania (doc. 385 KB) - dodano 07.07.2020r.

Rozstrzygnięcie - plik do pobrania (pdf. 493 KB) - dodano 21.07.2020r.

Ogłoszenie - plik do pobrania (doc. 90 KB) - dodano 29.04.2020r.

Specyfikacja - plik do pobrania (doc. 511 KB) - dodano 29.04.2020r.

Odpowiedzi na pytania - plik do pobrania (doc.268 KB) - dodano 05.05.2020r.

Odpowiedzi na pytania - plik do pobrania (doc. 267 KB) - dodano 06.05.2020r.

Zbiorcze zestawienie ofert - plik do pobrania (doc. 91 KB) - dodano 13.05.2020r.

Rozstrzygnięcie - plik do pobrania (doc. 261 KB) - dodano 21.05.2020r.

Ogłoszenie - plik do pobrania (doc.89 KB) - dodano 16.04.2020r.

Specyfikacja - plik do pobrania (doc. 358 KB) - dodano 16.04.2020r.

Zmiana ogłoszenia (zmiana terminu otwarcia) - plik do pobrania (doc. 43 KB) - dodano 22.04.2020r.

Modyfikacja specyfikacji (zmiana terminu otwarcia) - plik do pobrania (doc. 262 KB) - dodano 22.04.2020r.

Odpowiedzi na pytania - plik do pobrania (doc. 686 KB) - dodano 24.04.2020r.

Zbiorcze zestawienie ofert - plik do pobrania (doc. 66 KB) - dodano 29.04.2020r.

Rozstrzygnięcie - plik do pobrania (doc. 255 KB) - dodano 07.05.2020r.

Postępowanie realizowane jest na platformie zakupowej

https://platformazakupowa.pl/transakcja/301612

Zbiorcze zestawienie ofert - plik do pobrania (doc. 245 KB) - dodano 21.02.2020r.

Zbiorcze zestawienie ofert z poprawkami - plik do pobrania (doc.932 KB) - dodano 11.03.2020r.

Rozstrzygnięcie - plik do pobrania (doc.565 KB) - dodano 27.03.2020r.

Ogłoszenie - plik do pobrania (doc. 93 KB) - dodano 14.01.2020r.

Specyfikacja - plik do pobrania (doc. 367 KB) - dodano 14.01.2020r.

Odpowiedzi na pytania - plik do pobrania (doc. 278 KB) - dodano 16.01.2020r.

Rozstrzygnięcie - plik do pobrania (pdf. 744 KB) - dodano 28.01.20120r.

Ogłoszenie - plik do pobrania (doc. 95 KB) - dodano 13.01.2020r.

Specyfikacja - plik do pobrania (doc. 177 KB) - dodano 13.01.2020r.

Zbiorcze zestawienie ofert - plik do pobrania (doc. 43 KB) - dodano 21.01.2020r.

Rozstrzygnięcie - plik do pobrania (doc. 253 KB) - dodano 30.01.2020r.

Ogłoszenie - plik do pobrania (doc.165 KB) - dodano 03.01.2020r.

Specyfikacja - plik do pobrania (doc. 781 KB) - dodano 03.01.2020r.

Zmiana ogłoszenia  (termin otwarcia) - plik do pobrania (doc.112 KB) - dodano 09.01.2020r.

Odpowiedzi na pytania - plik do pobrania (doc.351 KB) - dodano 09.01.2020r.

Zbiorcze zestawienie ofert - plik do pobrania (doc.51 KB) - dodano 14.01.2020r.

Rozstrzygnięcie - plik do pobrania (pdf. 840 KB) - dodano 21.01.2020r.

Postępowanie realizowane na platformie zakupowej:

https://platformazakupowa.pl/transakcja/295861

Zbiorcze zestawienie ofert - plik do pobrania (doc. 660 KB) - dodano 28.01.2020r.

Pporawione zbiorcze zestawienie ofet - plik do pobrania (doc. 660 KB) - dodano 29.01.2020r.

Rozstrzygnięcie - plik do pobrania (doc.473 KB) - dodano 03.03.2020r.

Postępowanie realizowane jest przez Meridian Brokers Dom Ubezpieczeniowy SA

www.merydian.pl

Rozstrzygnięcie - plik do pobrania (pdf. 234 KB) - dodano 30.12.2019r.

Ogłoszenie - plik do pobrania (doc. 91 KB) - dodano 03.12.2019r.

Specyfikacja - plik do pobrania (doc. 377 KB) - dodano 03.12.2019r.

Zbiorcze zestawienie ofert - plik do pobrania (doc. 58 KB) - dodano 11.12.2019r.

Rozstrzygnięcie - plik do pobrania (pdf.1,3MB) - dodano 16.12.2019r.

Ogłoszenie - plik do pobrania (doc. 157 KB) - dodano 29.11.2019r.

Specyfikacja - plik do pobrania (doc. 774 KB) - dodano 29.11.2019r.

Zmiana ogłoszenia - plik do pobrania (doc. 105 KB) - dodano 04.12.2019r.

Odpowiedzi na pytania (zmiana terminu otwarcia) - plik do pobrania (doc. 298 KB) - dodano 04.12.2019r.

Odpowiedzi na pytania - plik do pobrania (doc. 293 KB) - dodano 04.12.2019r.

Zbiorcze zestawienie ofert - plik do pobrani (doc.46 KB) - dodano 10.12.2019r.

Unieważnienie - plik do pobrania (doc.762 KB) - dodano 17.12.2019r.

Ogłoszenie - plik do pobrania (doc. 240 KB) - dodano 06.11.2019r.

Specyfikacja - plik do pobrania (doc. 371 KB) - dodano 06.11.2019r.

Załacznik do specyfikacji - plik do pobrania (xls. 100 KB) - dodano 06.11.2019r.

Odpowiedzi na pytania - plik do pobrania (doc.262 KB) - dodano 08.11.2019r.

Odpowiedzi na pytania - plik do pobrania (doc. 262 KB) - dodano 12.11.2019r.

Odpowiedzi na pytania - pl;ik do pobrania (pdf.3.3MB) - dodano 14.11.2019r.

Zbiorcze zestawienie ofert - plik do pobrania (doc.263 KB) - dodano 19.11.2019r.

Rozstrzygnięcie - plik do pobrania (pdf.3,28 MB) - dodano 04.12.2019r.

Ogłoszenie - plik do pobrania (doc. 130 KB) - dodano 29.10.2019r.

Specyfikacja - plik do pobrania (doc. 558 KB) - dodano 29.10.2019r.

Odpowiedzi na pytania - plik do pobrania (doc. 278 KB) - dodano 04.11.2019r.

Zbiorcze zestawienie ofert - plik do pobrania (doc. 117 KB) - dodano 07.11.2019r.

Rozstrzygnięcie - plik do pobrania (doc. 271 KB) - dodano 20.11.2019r.

Ogłoszenie - plik do pobrania (doc. 100 KB) - dodano 29.10.2019r.

Specyfikacja - plik do pobrania (doc. 411 KB) - dodano 29.10.2019r.

Odpowiedzi na pytania - plik do pobrania (pdf.517 KB) - dodano 07.11.2019r.

Zbiorcze zestawienie ofert - plik do pobrania (doc. 48 KB) - dodano 18.11.2019r.

Rozstrzygnięcie - plik do pobrania (pdf. 835 KB) - dodano 19.11.2019r.