,,Szpital Powiatowy we Wrześni” Sp. z o.o. uprzejmie informuje, iż w dniu 04 lipca 2019r.
w godzinach od 9-15 we współpracy z Wielkopolskim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia uruchomiony zostanie mobilny punkt obsługi świadczeniobiorców, w którym możliwym będzie uzyskanie Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ).

Mobilny punkt obsługi zlokalizowany będzie w Szpitalu Powiatowym we Wrześni w pokojach
nr 10 i 11 zlokalizowanych przy SOR.

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy o zapoznanie się z warunkami wydania w/w dokumentu
na stronie http://nfz-poznan.pl – w zakładce ,,Dla Pacjentów” – EKUZ Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego.