Dnia 11 czerwca 2019 roku w Starostwie Powiatowym we Wrześni odbyło się posiedzenie Komisji Zdrowia, podczas której Prezes „Szpitala Szpitala Powiatowego we Wrześni” Sp. z o.o. Pan Zbigniew Hupało i Dyrektor ds. Administracyjno-Inwestycyjnych Pani Urszula Kosmecka przedstawili radnym koncepcję zagospodarowania starej części szpitala.

Przeprowadzone zmiany podniosą standard świadczonych usług medycznych i zrównają z tymi, które są świadczone w nowej części szpitala. Najważniejszym elementem koncepcji jest adaptacja II piętra na oddział pediatryczny. Realizacja planów przewidziana jest na najbliższe kilka lat.

Fot. Filip Biernat, „Wiadomości Wrzesińskie” 

Fot. Filip Biernat, „Wiadomości Wrzesińskie” 
Fot. Filip Biernat, „Wiadomości Wrzesińskie”