Zabieg implantacji portów naczyniowych we wrzesińskim szpitalu to ułatwienie między innymi dla pacjentów poddawanych chemioterapii.

 Nowe świadczenia opieki zdrowotnej w Szpitalu Powiatowym we Wrześni finansowane ze środków NFZ wprowadzono 6.07.2019r. Port naczyniowy to stały dostęp do żylnych naczyń krwionośnych. Stanowi ułatwienie dla pacjenta i personelu medycznego, zwiększa komfort leczenia i zmniejsza ilość powikłań. Stosowany jest u pacjentów wymagających częstego pobierania krwi i podawania leków droga dożylną. Porty zakłada się także u innych chorych, miedzy innymi leczonych przewlekle, wobec których wymagane jest częste podawanie preparatów. Poprzez umieszczenie komory portu, np. w okolicy podobojczykowej, pacjent ma wolne ręce, co ma niebagatelne znaczenie dla samoobsługi i normalnego funkcjonowania.