"Szpital Powiatowy we Wrześni Sp. z o.o. jeszcze w tym roku będzie miał dwie nowe karetki. Środki finansowe na pierwszy ambulans Zarząd szpitala
pozyskał z Ministerstwa  Zdrowia. Zakup drugiego ambulansu zostanie sfinansowany ze środków Powiatu Wrzesińskiego oraz gmin z terenu Powiatu
wrzesińskiego. Nowe pojazdy będą wykorzystywane w ramach Systemu Ratownictwa Medycznego"