"Działania energooszczędne w budynku przychodni Szpitala Powiatowego we Wrześni Sp. z o.o."

  1. Wartość przedsięwzięcia: 2.377.849,00 złotych

  1. Źródła finansowania:

- Dotacja NFOŚiGW – 1.807.518,00

- Pożyczka NFOŚiGW – 95.132,00

- środki własne – 475.199,00

  1. Termin realizacji przedsięwzięcia: 30.06.2022r.

  1. Wykonawca robót budowlanych:

Usługi Ogólno – Budowlane Damian Pieszak

Lisiec Mały 62, 62-571 Stare Miasto

  1. Zakres prac:

Przedmiotem zamówienia jest termomodernizacja budynku Przychodni  oraz  przebudowa części niskiej (w niezbędnym zakresie do wykonania termomodernizacji).

Zakres prac obejmuje m.in. wymiana oświetlenia wewnętrznego na energooszczędne, docieplenie ścian zewnętrznych, docieplenie stropodachu, wymiana stolarki okiennej, wymiana stolarki drzwiowej zewnętrznej, wymiana centralnego ogrzewania, wymiana ciepłej wody użytkowej, wymiana zimnej wody, wykonanie systemu zarządzania energią, prace budowlane, konieczne do wykonania przy termomodernizacji a  dostosowujące niski budynek do przyszłych prac związanych z adaptacją niskiego budynku na nową lokalizację.

 

dofinansowano nfosigw