Pełnomocnik ds. praw pacjenta, kombatantów, inwalidów wojennych i osób represjonowanych

Dorota Piasecka

przyjmuje: czwartki  13.30 - 14.30, pokój 107c

 

Pełnomocnik ds. praw pacjenta, kombatantów, inwalidów wojennych i osób represjonowanych jest powołany celem ochrony praw pacjentów "Szpitala Powiatowego we Wrześni" Sp. z o.o.

Do zadań Pełnomocnika należy m.in.:

  • upowszechnianie praw pacjenta i kontrola ich przestrzegania
  • wyjaśnianie lub pomoc w wyjaśnianiu ustnych i pisemnych skarg pacjentów
  • współpraca z rodziną, przedstawicielem ustawowym, opiekunem prawnym lub faktycznym
  • współpraca z kierownictwem Szpitala w zakresie wyjaśniania przyczyn najczęstszych skarg, analizowanie wyników badania poziomu satysfakcji pacjentów leczonych w Szpitalu
  • współpraca z organizacjami pozarządowm działającymi na rzecz praw pacjenta oraz organizacjami i stowarzyszeniami skupiającymi pacjentów powiatu wrzesińskiego