nr tel.

KIEROWNIK ODDZIAŁU:  lek. med. Piotr Skalski
Specjalista anestezjologii i intensywnej terapii i medycyny ratunkowej

61 43 70 526

GABINET LEKARSKI

61 43 70 527

PIELĘGNIARKA ODDZIAŁOWA:   licencjat pielęgniarstwa Halina Łodaj

61 43 70 547

DYŻURKA PIELĘGNIAREK

61 43 70 545

Pokój rozmów z rodzinami

61 43 70 546

Nasz oddział posiada 6 łóżek do leczenia pacjentów w stanach zagrożenia życia.

Nasz personel to 11 specjalistów anestezjologów, 1 lekarz anestezjolog z I stopniem specjalizacji, 20 pielęgniarek.

Leczymy pacjentów zarówno przyjętych bezpośrednio do szpitala jak i tych, których ogólny stan zdrowia pogorszył się w trakcie hospitalizacji na innych oddziałach szpitalnych. Ponadto prowadzimy intensywne leczenie chorych po różnych zabiegach operacyjnych z powodu pogorszenia wydolności narządowej.

W naszej pracy wykorzystujemy systemy monitorujące funkcje życiowe.

Umożliwiają one natychmiastową modyfikację leczenia celem poprawy stanu zdrowia.

W praktyce korzystamy z respiratorów, aparatu do hemofiltracji i innych urządzeń.

Leczymy rocznie około 100 pacjentów.

Zakres naszych obowiązków obejmuje również znieczulanie pacjentów do zabiegów planowych, diagnostycznych, pilnych i ostrodyżurowych.

Rocznie znieczulamy ponad 2500 pacjentów.

Wspomagamy naszych kolegów innych specjalności w prowadzeniu i leczeniu ich pacjentów wykorzystując swoją wiedzę i umiejętności manualne.

Podnosimy swoje kwalifikacje uczestnicząc w szkoleniach, zjazdach i konferencjach. Ponadto sami organizujemy szkolenia dla personelu w ramach Oddziału Intensywnej Terapii.

iom iom iom iom