tel.
Kierownik oddziału: lek. med. Dorota Kaczmarek   61 43 70 517
Sekretariat, położna oddziałowa: lic.poł.,specj.w dziedz. piel. neonatologicznego Urszula Jędrzak 61 22 72 711
Dyżurka pielęgniarek i położnych 61 43 70 509

 

Oddział Neonatologiczny z Pododdziałem Patologii Noworodka jest oddziałem 14–łóżkowym.

Opiekę nad nowonarodzonym pacjentem rozpoczyna się już na sali porodowej. Lekarz neonatolog lub pediatra i położna noworodkowa są obecni przy każdym porodzie. Po przygotowaniu i sprawdzeniu nowoczesnego sprzętu , w który wyposażone są stanowiska sali porodowej i bloku operacyjnego oczekują na cud narodzin. Zapewniamy w ten sposób bezpieczną i fachową opiekę dla noworodka od pierwszych chwil życia. Każde dziecko po urodzeniu ma przeprowadzony kontakt "skóra do skóry", trwający tak długo, jak mama przebywa na sali porodowej. Jesteśmy otwarte na sytuację, w której chęć kangurowania wyraża ojciec, zdarza się to po cięciach cesarskich lub porodach zabiegowych.

W naszym oddziale sprawujemy opiekę nad noworodkami wymagającymi normalnej opieki, czyli noworodkami zdrowymi w systemie Rooming-in, co oznacza wspólny pobyt na sali matki z dzieckiem. Taki system daje mamie możliwość stałego kontaktu z dzieckiem, jego obserwacji, karmienia i pielęgnacji. Pacjentki mają do dyspozycji 6 sal dwuosobowych i 2 sale jednoosobowe, każda z nich wyposażona jest w stanowisko do pielęgnacji noworodka. Mamy są instruowane o zasadach karmienia piersią, pielęgnacji kikuta pępowinowego i pielęgnacji całego ciała noworodka. Dla dziecka z kolei wspólny pobyt z mamą to ogromne poczucie bezpieczeństwa i możliwość budowania i pogłębiania więzi emocjonalnej. Pierwsze przeżyte razem chwile są fundamentem do prawidłowego rozwoju dziecka. Od decyzji mamy zależy,czy dziecko w czasie pobytu na oddziale będzie kąpane. System Rooming-in umożliwia efektywną edukację matek w zakresie karmienia naturalnego i sprawowania opieki nad noworodkiem.

Tradycją naszego oddziału jest promowanie karmienia piersią.  Celem edukacji w zakresie karmienia naturalnego jest uświadomienie matkom znaczenia karmienia piersią w rozwoju dziecka oraz kształtowanie umiejętności prawidłowego i skutecznego karmienia.  Rozwiązywać problemy związane z karmieniem piersią pomaga pacjentkom Certyfikowany Doradca Laktacyjny (CDL) Grażyna Gorzelańczyk. Na oddziale zatrudnione są trzy położne posiadające kwalifikacje Edukatora Laktacyjnego.  Aby wykluczyć wczesne, bezobjawowe wady serca, każdy urodzony noworodek ma dwukrotnie przeprowadzany test pulsooksymetryczny. Nasz oddział ponadto, jest uczestnikiem Programu Wczesnego Wykrywania Wad Słuchu u Noworodków, który został zainicjowany przez Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy. Dzięki temu programowi każdy noworodek ma wykonane przesiewowe badanie słuchu.

Gdy zaistnieje potrzeba, nad noworodkami wymagającymi leczenia i intensywnej opieki, zajmujemy się w Pododdziale Patologii Noworodka. Pododdział wyposażony jest w nowoczesny sprzęt i aparaturę, zakup jego w przeważającej części finansowany był przez Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy.

Z noworodkiem leczonym, na oddziale zostaje mama. Jeśli stan zdrowia dziecka na to pozwala, jest noszone do karmienia piersią. Gdy zaistnieją warunki uniemożliwiające bezpośrednie karmienie piersią, prosimy mamę o odciągnięcie pokarmu. Trzecia możliwość to sytuacja , w której noworodek może ssać z piersi, ale musi być pod obserwacją personelu w czasie karmienia. Pododdział Patologii wyposażony jest, w zapewniające komfort w czasie karmienia, fotele do kangurowania.  Nad bezpieczeństwem noworodków czuwa wykwalifikowany personel medyczny, który sprawuje opiekę nad noworodkiem, nadzoruje pielęgnację dziecka prowadzoną przez matkę, przekazuje matkom jak najwięcej informacji, wskazówek, rad, aby mogły prawidłowo i bezpiecznie pielęgnować swoje dziecko.

Lekarze Oddziału Neonatologicznego z Pododdziałem Patologii Noworodka:
Kierownik Oddziału: lek. med. Dorota Kaczmarek
Specjalista pediatrii, neonatolog lek. med. Beata Owczarzak
Specjalista pediatrii, neonatolog
Całodobowa opieka lekarska łączona jest z oddziałem pediatrycznym.
Zespół pielęgniarek i położnych Oddziału Neonatologicznego z Pododdziałem Patologii Noworodka:
Położna Oddziałowa – lic. poł., specj .w dziedz. piel. neonatologicznego Urszula Jędrzak
lic. poł. Specj. w dziedz. piel. neonatologicznego Małgorzata Bazela
lic. piel. Donata Grzegorska
poł. Jolanta Izydorek
lic. poł. Jagoda Kuleta
specj. w dziedz. piel. neonatologicznego poł. Anita Kosińska
specj. w dziedz. piel. neonatologicznego poł. Marlena Kropaczewska
poł. Agnieszka Kubicka–Chudzik
poł. Małgorzata Kukulska
poł. Marzena Nawrocka
mgr poł. Agnieszka Nowaczyk–Stankowiak
lic. poł. Joanna Lisowska
specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa neonatologicznego, piel. Dorota Sznajder

 

neonat neonat neonat