nr tel.

KIEROWNIK ODDZIAŁU:
lek. med. Iwona Silczak, specjalista w dziedzinie pediatrii

61 4370 511

PIELEGNIARKA ODDZIAŁOWA:
mgr. Ewa Kusztal, specjalizacja w pielęgniarstwie pediatrycznym

61 4370 544

DYŻURKA PIELĘGNIARSKA

61 4370 512

SEKRETARIAT

61 4370 580

 

Oddział udziela całodobowych świadczeń diagnostyczno-leczniczych dzieciom od okresu noworodkowego do ukończenia 18 roku życia.

Oddział ma charakter ogólnopediatryczny. Najczęściej leczonymi w Oddziale grupami schorzeń są choroby dróg oddechowych, układu moczowego, przewodu pokarmowego, choroby układu nerwowego oraz choroby układu krążenia.

Wykonujemy w pełnym zakresie podstawową diagnostykę pediatryczną, poza tym:

  • nieinwazyjne badania kardiologiczne (monitorowanie met.Holtera EKG i ciśnienia tętniczego),
  • diagnostykę neurologiczną ( badanie EEG),
  • diagnostykę radiologiczną (badania USG, u dzieci starszych: tomografia komputerowa , badania rezonansu magnetycznego),
  • diagnostykę gastroenterologiczną u dzieci starszych (gastroskopia)

Przy dziecku, w oddziale ma prawo przebywać przez całą dobę osoba bliska (rodzic lub opiekun prawny).

Współpracujemy z Klinikami Pediatrii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu oraz SZOZ nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu.

W razie konieczności pacjenci są przekazywani do ośrodków klinicznych celem dalszej diagnostyki i leczenia.

 

Oddział posiada dobrze wykwalifikowaną kadrę medyczną.

Lekarze zatrudnieni w Oddziale:

  • dwóch lekarzy specjalistów w dziedzinie pediatrii,
  • specjalista neurologii dziecięcej
  • trzech lekarzy rezydentów w trakcie szkolenia specjalizacyjnego.

Posiadamy akredytację na szkolenie lekarzy w dziedzinie pediatrii (5 miejsc szkoleniowych).

Pielęgniarki zatrudnione w Oddziale:

  • 11 pielęgniarek w tym dwie ze specjalizacją z pielęgniarstwa pediatrycznego.

pediIII  pediIV  pediII  dzieciecyI  nowydziec

fot. K. Kwiatek 

Szpital otrzymał zgodę na publikację zdjęć