Zarząd "Szpitala Powiatowego we Wrześni" Sp. z o.o. informuje, iż od dnia 18 lutego 2021 roku wznowione zostało prowadzenie tzw. "porodów rodzinnych".

W związku z istniejącą sytuacją epidemiologiczną obecność osoby towarzyszącej w trakcie porodu może mieć miejsce po spełnieniu następujących zasad:

  1. W porodzie rodzinnym może uczestniczyć wyłącznie jedna osoba towarzysząca (ojciec dziecka, w szczególnych przypadkach inna bliska osoba, wyłącznie za zgodą Kierownika Oddziału Ginekologiczno-Położniczego).
  2. Przy przyjęciu pacjentki rodzącej do Szpitala, osoba towarzysząca obowiązkowo musi poddać się testowi antygenowemu na obecność wirusa SARS-Cov-2. Osoba mająca uczestniczyć w porodzie wraz z pacjentką rodzącą zgłasza się na TRIAGE prowadzony przy Szpitalnym Oddziale Ratunkowym, gdzie wykonywany jest test na obecność wirusa SARS-Cov-2. W przypadku uzyskania negatywnego wyniku testu osoba uczestnicząca w porodzie może udać się na Oddział Położniczo-Ginekologiczny.
  3. Ze względów bezpieczeństwa, osoba towarzysząca w trakcie porodu, jak i pacjentka rodząca podczas przemieszczania się po terenie szpitala (ciągi komunikacyjne) muszą mieć zasłonięte usta i nos atestowaną maseczką ochronną. Osoba towarzysząca dodatkowo podczas porodu ubrana jest w fartuch fizelinowy. Środki ochrony osobistej (atestowana maseczka i fartuch fizelinowy) dostarczane są przez Szpital.
  4. Osoba towarzysząca przez cały okres pobytu na terenie szpitala zachowuje bezpieczny 2-metrowy dystans wobec innych osób poza rodzącą, zwłaszcza w traktach komunikacyjnych. W sali porodowej osoba towarzysząca zachowuje się zgodnie z poleceniami osoby prowadzącej poród.
  5. Po 2 godzinach od zakończenia porodu, osoba towarzysząca niezwłocznie opuszcza Szpital.
  6. W przypadku porodu zabiegowego lub cięcia cesarskiego, nie dopuszcza się obecności osoby towarzyszącej.
  7. W dalszym ciągu obowiązuje zakaz odwiedzin pacjentek w Szpitalu.

Jesteśmy do Państwa dyspozycji, w razie potrzeby odpowiedzi na szczegółowe pytania, udzieli Kierownik Oddziału Ginekologiczno-Położniczego.