KIERWONIK ODDZIAŁU: Bartosz Śmidowicz   

PIELĘGNIARKA ODDZIAŁOWA:   mgr Jolanta Ostrowska

61 43 70 532

REJESTRACJA

61 43 70 596

61 43 70 525

sor1

SOR - Komórka organizacyjna udziela całodobowych świadczeń zdrowotnych osobom hospitalizowanym, w stanach stabilnych oraz zagrożenia życia i zdrowia, zarówno osobom dorosłym, jak i dzieciom oraz niemowlętom. Komórka wyposażona jest w sprzęt medyczny zgodnie z wymogami ustawy o Szpitalnym Oddziale Ratunkowym. W swojej strukturze zawiera ona Zespoły Państwowego Ratownictwa Medycznego, Pracownię Rentgenodiagnostyki, Tomografii Komputerowej, Ultrasonografii oraz Rezonansu Magnetycznego Komórka zleca diagnostykę laboratoryjną szpitalnemu laboratorium. Wszystkie świadczenia udzielane są przy ścisłej współpracy z klinicystami ze wszystkich oddziałów szpitalnych, izby przyjęć oraz zespołu poradni przyszpitalnych, których pracę komórka wspomaga.

Miło nam przedstawic nowego Kierwonika Szpitalnego Oddziału Ratunkowego, lekarza medycyny Pana Bartosza Śmidowicza.