Katarzyna Markiewicz - Logopeda  

 

 REJESTRACJA

 

 669 558 720

 

Nasza poradnia prowadzi diagnozę i wszechstronną terapię zaburzeń komunikacji językowej u dzieci i osób dorosłych:

  • sygmatyzmu,
  • rotacyzmu,
  • kappacyzmu,
  • mowy bezdźwięcznej,
  • opóźnionego rozwoju mowy,
  • zaburzeń mowy, powstałych wskutek udarów mózgu, wylewów, chorób nowotworowych

 por logopedyczna