Rejestracja pod numerem telefonu 61 4370-595

L.p

Nazwa procedury

Cena PLN

1

Stymulacja

15,00

2

Laser

15,00

3

Prądy interferencyjne

15,00

4

Prądy TENS

15,00

5

Ultradźwięki

15,00

6

Masaż wirowy kończyn dolnych

20,00

7

Masaż wirowy kończyn górnych

20,00

8

Krioterapia

20,00

9

Magnetronik

15,00