Klauzula informacyjna dla darczyńców pobierz » 
Klauzula informacyjna dla kontrahentów pobierz » 
Klauzula informacyjna dla pacjentów pobierz » 
Klauzula informacyjna dla pacjentów (diagnostyka i szczepienia zw. z COVID-19) pobierz » 
Klauzula zgody na przetwarzanie danych osobowych związanych z procesem rekrutacji pobierz » 
Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy pobierz »
Klauzula informacyjna dla osób korespondujących pobierz » 
Klauzula informacyjna dla wolontariuszy pobierz » 
Klauzula informacyjna dla osób zatrudnionych pobierz » 
Klauzula informacyjna dla osób zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych pobierz »