Projekty unijne

EFRR Samorzad kolor 2000

W latach 2016-2023 braliśmy udział w Projekcie realizowanym przez Samorząd  Województwa Wielkopolskiego pn.:

"Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie EDM oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa"

 

Cele projektu:

Wytworzenie 2 e-usług – e-Dokumentacji i e-Rejestracji, stworzenie regionalnej platformy dla Pacjenta z możliwością złożenia wniosku przez stronę WWW o udostępnienie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej (EDM) oraz stworzenie systemu wymiany danych pomiędzy podmiotami leczniczymi.

Planowane efekty:

53 Partnerów i Uczestników biorących udział w Projekcie zostało wyposażonych w infrastrukturę informatyczną służącą wytwarzaniu i przetwarzaniu EDM na poziomie danego podmiotu leczniczego.

Funkcjonalność usługi e-Dokumentacji zapewni Pacjentowi, który złoży wniosek, dostęp do własnych elektronicznych dokumentów medycznych. Ponadto możliwe będzie również udostępnianie EDM na poziomie samych podmiotów leczniczych, które zostaną podłączone do systemu.

Za pośrednictwem usługi e-Rejestracji Pacjent będzie miał możliwość rejestracji on-line do świadczeń opieki zdrowotnej, monitorowania statusu na liście oczekujących, możliwość elektronicznej rezygnacji z wizyty oraz będzie powiadamiany o terminie wizyty.

Wartość projektu: 97 700 701,76 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 81 182 632,07 zł

 

pois

 

Szpital Powiatowy we Wrześni informuje, że otrzymał dofinansowanie na realizację projektu:

"Wyposażenie nowego Oddziału Ratunkowego Szpitala Powiatowego we Wrześni
w nowoczesną aparaturę medyczną"

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnegoue oddzial ratunkowy

Całkowity koszt projektu: 1 748 620,00 PLN

Wysokość dofinansowania z EFRR: 1 119 726,25 PLN

Projekt służy intersowi publicznemu przez podniesienie poziomu opieki medycznej w regionie

www.pois.gov.pl

LOGO-CSIOZ

Szpital Powiatowy we Wrześni Sp. z o. o., ul. Słowackiego 2, 62-300 Września informuje, że otrzymał dofinansowanie na realizację projektu:

 

Pt. „Wyposażenie nowego Oddziału Ratunkowego Szpitala Powiatowego we Wrześni w nowoczesną aparaturę medyczna"

w ramach:

Priorytetu XII - Bezpieczeństwo zdrowotne i poprawa efektywności systemu ochrony zdrowia

Działania 12.1 - „Rozwój systemu ratownictwa medycznego"

Całkowita wartość projektu: 1 748 620,00 PLN

Kwota dofinansowania z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013:

1 119 726,25 PLN

W ramach niniejszego projektu: zostanie wyposażony nowy Oddział Ratunkowy Szpitala Powiatowego we Wrześni w nowoczesną aparaturę medyczną

Projekt w ramach WRPO 2007-2013

wrpo

Szpital Powiatowy we Wrześni Sp. z o.o., ul. Słowackiego 2, 62-300 Września informuję, że otrzymał dofinansowanie na realizację projektu :

Pt. „Podniesienie jakości opieki medycznej w regionie poprzez rozbudowę

Szpitala Powiatowego we Wrześni Sp. z o.o."

w ramach:

Priorytetu V - Infrastruktura dla kapitału ludzkiego

Działania 5.3 - Poprawa warunków funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w województwie

Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 - 2013

Całkowita wartość projektu : 42 373 915,06 PLN

Kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego : 27 966 153,88 PLN

W ramach niniejszego projektu : do starego budynku Szpitala zostanie dobudowany nowy budynek, w którym będą znajdować się docelowo:

- piwnice techniczne z rozdzielnią elektryczną,

- przyziemie: sterylizatornia (sterylizatory parowe), centrum zarządzania budynkiem, szpitalny oddział ratunkowy, oddział anestezjologii, blok operacyjny z trzema salami operacyjnymi, zakład diagnostyki obrazowej (tomograf, RTG),

- parter: pracownia endoskopii, oddział chorób wewnętrznych, oddział intensywnej opieki kardiologicznej i neurologicznej, oddział rehabilitacji, diagnostyka (USG, EKG),

- I piętro: blok porodowy (3 sale porodowe + 1 sala do cesarskiego cięcia) , oddział neonatologiczny.

W ramach projektu zostanie również zakupiony nowy sprzęt do Pracowni Tomografii, EKG, RTG oraz sal operacyjnych i zabiegowych.

Planowany projekt zakończy się kompleksowym oddaniem nowego budynku do użytkowania.

www.wrpo.wielkopolskie.pl

Projekt w ramach WRPO 2007-2013

wrpo

"Szpital Powiatowy we Wrześni" Sp. z o.o. ul. Słowackiego 2, 62-300 Września informuje, że otrzymał dofinansowanie na realizację projektu

pt. "Wyposażenie pracowni endoskopowej szpitala powiatowego we Wrześni w nowoczesną aparaturę medyczną"

w ramach Działania 5.3 „Poprawa warunków funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w województwie" Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.

Całkowita wartość projektu: 864.923,83 PLN

Kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 620.078,25 PLN

W ramach niniejszego projektu zakupiony został wysokiej klasy sprzęt specjalistyczny, przeznaczony do badań i zabiegów endoskopowych górnego (gastroskopia) i dolnego (kolonoskopia) odcinka przewodu pokarmowego oraz do rewizji i udrażniania dróg żółciowych (duodenoskopia).

Jednocześnie "Szpital Powiatowy we Wrześni" Sp. z o.o., informuje o możliwości skorzystania z ww. badań i zabiegów, bezpłatnie w ramach umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia.

www.wrpo.wielkopolskie.pl

Projekt w ramach WRPO 2007-2013

wrpo

"Szpital Powiatowy we Wrześni Sp. z o.o.", ul. Słowackiego 2, 62-300 Września informuje, że otrzymał
dofinansowanie do Projektu

pt. Utworzenie "Zespołu chirurgii jednego dnia" w Szpitalu Powiatowym we Wrześni w ramach

Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.
Priorytetu V - Infrastruktura dla kapitału ludzkiego

Działanie 5.3 - Poprawa warunków funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w województwie Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013

chirurgia1_

W ramach tego projektu został zakupiony nowoczesny sprzęt medyczny do diagnostyki oraz przeprowadzania zabiegów do nowo tworzonego „Zespołu chirurgii jednego dnia".

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013

www.wrpo.wielkopolskie.pl