Projekt w ramach WRPO 2007-2013

wrpo

Szpital Powiatowy we Wrześni Sp. z o.o., ul. Słowackiego 2, 62-300 Września informuję, że otrzymał dofinansowanie na realizację projektu :

Pt. „Podniesienie jakości opieki medycznej w regionie poprzez rozbudowę

Szpitala Powiatowego we Wrześni Sp. z o.o."

w ramach:

Priorytetu V - Infrastruktura dla kapitału ludzkiego

Działania 5.3 - Poprawa warunków funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w województwie

Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 - 2013

Całkowita wartość projektu : 42 373 915,06 PLN

Kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego : 27 966 153,88 PLN

W ramach niniejszego projektu : do starego budynku Szpitala zostanie dobudowany nowy budynek, w którym będą znajdować się docelowo:

- piwnice techniczne z rozdzielnią elektryczną,

- przyziemie: sterylizatornia (sterylizatory parowe), centrum zarządzania budynkiem, szpitalny oddział ratunkowy, oddział anestezjologii, blok operacyjny z trzema salami operacyjnymi, zakład diagnostyki obrazowej (tomograf, RTG),

- parter: pracownia endoskopii, oddział chorób wewnętrznych, oddział intensywnej opieki kardiologicznej i neurologicznej, oddział rehabilitacji, diagnostyka (USG, EKG),

- I piętro: blok porodowy (3 sale porodowe + 1 sala do cesarskiego cięcia) , oddział neonatologiczny.

W ramach projektu zostanie również zakupiony nowy sprzęt do Pracowni Tomografii, EKG, RTG oraz sal operacyjnych i zabiegowych.

Planowany projekt zakończy się kompleksowym oddaniem nowego budynku do użytkowania.

www.wrpo.wielkopolskie.pl