pois

 

Szpital Powiatowy we Wrześni informuje, że otrzymał dofinansowanie na realizację projektu:

"Wyposażenie nowego Oddziału Ratunkowego Szpitala Powiatowego we Wrześni
w nowoczesną aparaturę medyczną"

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnegoue oddzial ratunkowy

Całkowity koszt projektu: 1 748 620,00 PLN

Wysokość dofinansowania z EFRR: 1 119 726,25 PLN

Projekt służy intersowi publicznemu przez podniesienie poziomu opieki medycznej w regionie

www.pois.gov.pl