Utrzymanie zimowe ciągów komunikacyjnych i terenów szpitala - postępowanie dostępne na portalu platformazakupowa.pl »