Przedłużenie wsparcia technicznego o 1 rok urządzeń firmy Fujitsu - postępowanie dostępne na portalu platformazakupowa.pl »