Przetargi

 Postępowanie realizowane jest na platformie zakupowej.

Ogłoszenie - plik do pobrania (doc. 112 KB) - dodano 30.12.2020r.

Specyfikacja - plik do pobrania (doc. 65 KB) - dodano 30.12.020r.

Załacznik nr 1 do SIWZ - Formularz ofertowy - plik do pobrania ( doc.21 KB) - dodano 30.12.2020r.

Załacznik nr 2 do SIWZ - Oświadczenie art. 25 ust 1 - plik do pobrania (doc.18 KB) - dodano 30.12.2020r.

Załacznik nr 3 do SIWZ - Wykaz robót - plik do pobrania (doc. 12 KB) - dodano 30.12.2020r.

Załacznik nr 4 do SIWZ - Oświadczenie dot. osób - plik do pobrania (doc.12 KB) - dodano 30.12.2020r.

Załacznik nr 5 do SIWZ - Umowa - plik do pobrania (doc. 50 KB) - dodano 30.12.2020r.

Załacznik nr 1 do umowy - plik do pobrania (doc. 65 KB) - dodano 30.12.2020r.

Załacznik nr 6 do SIWZ - OPZ - plik do pobrania (doc. 26 KB) - dodano 30.12.2020r.

Link do szczegółowego OPZ - plik do pobrania (zip. 111 MB) - dodano 30.12.2020r.

Przedmiar w formie ath dla dokumentacji projektowej pn " działania energooszcędne w budynku przychodni Szpitala Powiatowego we Wrześni Sp. z o.o. - plik do pobrania (zip 53 KB). Zamawiający nie dysponuje przedmiarami w formie ath dla branży elektrycznej i teletechnicznej przedmiotowej dokumentacji

 Odpowiedz na pytanie - plik do pobrania (pdf.576 KB) - dodano 15.01.2021r.

Zbiorcze zestawienie ofert - plik do pobrania (doc. 84 KB) - dodano 20.01.2021r.

Rozstrzygnięcie - plik do pobrania (pdf. 771 KB) - dodano 12.02.2021r.

Informacja - plik do pobrania (pdf.505 KB) - dodano 18.02.2021r

Rozstrzygnięcie - plik do pobrania (pdf. 746 KB) - dodano 01.03.2021r.

Ogłoszenie - plik do pobrania (doc. 108 KB) - dodano 29.12.2020r.

Specyfikacja - plik do pobrania (doc. 119 KB) - dodano 29.12.2020r.

Odpowiedzi na pytania - plik do pobrania (doc. 290 KB) - dodano 08.01.2021r.

Odpowiedzi na pytania - plik do pobrania (doc. 283 KB) - dodano 12.01.2021r.

Zbiorcze zestawienie ofert - plik do pobrania (doc. 131. KB) - dodano 22.01.2021r.

Rozstrzygnięcie - plik do pobrania (pdf. 144 KB) - dodano 05.02.2021r.

Ogłoszenie - plik do pobrania (doc. 184 KB) - dodano 29.12.2020r.

Specyfikacja - plik do pobrania (doc. 163 KB) - dodano 29.12.2020r.

Odpowiedzi na pytania - plik do pobrania (pdf.759 KB) - dodano 30.12.2020r.

Odpowiedzi - plik do pobrania (doc. 278 KB) - dodnao 31.12.2020r.

Odpowiedzi na pytania - plik do pobrania (doc. 544 KB) - dodano 07.01.2021r.

Odpowiedzi na pytania - plik do pobrania (doc. 278 KB) - dodano 08.01.2021r.

Zbiorcze zestawienie ofert - plik do pobrania (doc. 531 KB) - dodano 15.01.2021r.

Przesunięto termin związania ofertą o kolejne 30 dni

Rozstrzygnięci - plik do pobrania (pdf. 529 KB) - dodano 19.02.2021r.

Rozstrzygnięcie - plik do pobrania (pdf. 530 KB) - dodano 05.03.2021r.

Ogłoszenie - plik do pobrania (doc. 111 KB) - dodano 04.12.2020r.

Specyfikacja - plik do pobrania (doc. 64 KB) - dodano 04.12.2020r

Załacznik nr 1 - formularz ofertowy - plik do pobrania (doc. 21 KB) - dodano 04.12.2020r.

Załącznik nr 2 - oświadczenie art. 25 ust 1 - plik do pobrania (doc. 18 KB) - dodano 04.12.2020r.

Załacznik nr 3 - wykaz rotót - plik do pobrania (doc. 12 KB) - dodano 04.12.2020r.

Załacznik nr 4 - oświadczenie dotyczące osób - plik do pobrania (doc.12 KB) - dodano 04.12.2020r.

Załacznik nr 5 - umowa - plik do pobrania (doc. 48 KB) - dodano 04.12.2020r.

Załacznik nr 1 do umowy - plik do pobrania (doc. 19 KB) - dodano 04.12.2020r.

Załacznik nr 6 - OPZ - plik do pobrania (doc. 19 KB) - dodano 04.12.2020r.

Link do szczegółowego OPZ - plik do pobrania (zip. 281 MB)

Odpowiedz na pytania - plik do pobrania (pdf.490 KB) - dodano 08.12.2020r.

Odpowiedź na pytanie ( modyfikacja SIWZ - zmiana terminu otwarcia) - plik do pobrania (pdf. 83 KB) - dodano 16.12.2020r.

Zmiana Ogłoszenia - plik do pobrania (doc. 46 KB) - dodano 16.12.2020r.

Przedmiary w formacie ath dla dokumentacji projektowej pn „Projekt zamienny do projektu Przebudowy (adaptacji) oddziału noworodkowo – położniczego na oddział dziecięcy” autorstwa Pracowni Projektowej UNAKEM - plik do pobrania (zip. 93 KB). Zamawiający nie dysponuje przedmiarami w formacie ath dla branży elektrycznej i teletechnicznej przedmiotowej dokumentacji.

Przedmiary w formacie ath dotyczące dokumentacji projektowej  pn „Aneks do projektu budowlanego Przebudowa pomieszczeń oddziału noworodkowo – położniczego na cele oddziału dziecięcego” autorstwa Biura Projektów Architektonicznych Format- plik do pobrania (zip. 52 KB)

Odpowiedzi na pytania - plik do pobrania (doc.354 KB) - dodano 18.12.2020r.

Poprawiona specyfikacja - plik do pobrania (doc. 64 KB) - dodano 18.12.2020r.

Poprawiony załacznik nr 5 umowa - plik do pobrania (doc. 48 KB) - dodano 18.12.2020r.

Zmiana ogłoszenia - plik do pobrania (doc. 47 KB) - dodano 21.12.2020r.

Odpowiedzi na pytania (modyfikacja SIWZ - zmaina terminu otwarcia) - plik do ponrania (doc. 491 KB) - dodano 21.12.2020r.

Odpowiedzi na pytania ( modyfikacja zSIWZ zmiana terminu otwarcia) - plik do pobrania z (pdf.186 KB) - dodano 28.12.2020r.

Poprawiona Specyfikacja - plik do pobrania (doc.64 KB) - dodano 28.12.2020r.

Poprawiony załacznik nr 5 umowa - plk do pobrania (doc. 49 KB) - dodano 28.12.2020r.

Zmiana ogłoszenia - plik do pobrania (doc. 47 KB) - dodano 28.12.2020r.

Zbiorcze zestawienie ofert - plik do pobrania (doc. 63 KB) - dodano 31.12.2020r.

Rozstrzygnięcie - plik do pobrania (pdf. 804 KB) - dodano 22.01.2021r.

Ogłoszenie - plik do pobrania (doc. 92 KB) - dodano 04.12.2020r.

Specyfikacja - plik do pobrania (doc. 176 KB) - dodano 04.12.2020r.

Odpowiedz na pytania (modyfikacja SIWZ- plik do pobrania (pdf.365 KB) - dodano 11.12.2020r.

Zmiana ogłoszenia - plik do pobrania (doc. 46 KB) - dodano 11.12.2020r.

Zbiorcze zestawienie ofert - plik do pobrania (doc. 44 KB) - dodano 17.12.2020r.

Rozstrzygnięcie - plik do pobrania (pdf.664 KB) - dodano 29.12.2020r.

 

ogłoszenie - plik do pobrania (doc. 87 KB) - dodano 04.12.2020r.

Specyfikacja - plik do pobrania (doc. 367 KB) - dodano 04.12.2020r.

Odpowiedzi na pytania - plik do pobrania (pdf.163 KB) - dodano 10.12.2020r.

Zbiorcze zestawienie ofert - plik do pobrania (doc.44 KB) - dodano 16.12.2020r.

Rozstrzygnięcie - plik do pobrania (pdf.752 KB) - dodano 29.12.2020r.

Ogłoszenie - plik do pobrania (doc.87 KB) - dodano 03.12.2020r

Specyfikacja - plik do pobrania (doc.383 KB) - dodano 03.12.2020r.

Zbiorcze zestawienie ofert - plik do pobrania (doc. 50 KB) - dodano 11.12.2020r.

Rozstrzygnięcie - plik do pobrania (pdf.108 KB) - dodano 18.12.2020r.

Ogłoszenie - plik do pobrania (doc.135 KB) - dodano 27.11.2020r.

Specyfikacja - plik do pobrania (doc. 144 KB) - dodano 27.11.2020r.

Odpowiedzi na pytania - plik do pobrania (doc. 322 KB) - dodano 04.12.2020r.

Zbiorcze zestawienie ofert - plik do pobrania ( doc.141 KB) - dodano 08.12.2020r.

Rozstrzygnięcie - plik do pobrania (doc. 270 KB) - dodano 28.12.2020r.

Ogłoszenie - plik do pobrania (doc 98 KB) - dodano 17.11.2020r.

Specyfikacja - plik do pobrania (doc. 318 KB) - dodano 17.11.2020r.

Odpowiedzi na pytania - plik do pobrania (pdf.861 KB) - dodano 23.11.2020r.

Zbiorcze zestawienie - plik do pobrania ( 49 KB) - dodano 26.11.2020r.

Rozstrzygnięcie - plik do pobrania (pdf. 766KB) - dodano 09.11.2020r.

Ogłoszenie - plik do pobrania (doc. 94 KB) - dodano 09.10.2020r.

Specyfikacja - plik do pobrania (doc. 409 KB) - dodano 09.10.2020r.

Zbiorcze zestawienie ofert - plik do pobrania (doc. 48 KB) - dodano 22.10.2020 r.

Rozstrzygnięcie - plik do pobrania (pdf. 94 KB) - dodano 10.11.2020r.

Ogłoszenie - plik do pobrania (doc. 168 KB) - dodano 09.10.2020r.

Specyfikacja - plik do pobrania (doc. 164 KB) dodano 09.10.2020r.

Odpowiedzi na pytania - plik do pobrania (pdf.352 KB) - dodano 15.10.2020r.

Zmiana ogłoszenia (termin otwarcia) - plik do pobrania (doc. 42 KB) - dodano 15.10.2020r.

Modyfikacja specyfikacji - plik do pobrania (pdf. 740 KB) - dodano 15.10.2020r.

Odpowiedzi na pytania - plik do pobrania (doc.260 KB) - dodano 16.10.2020r.

Sprostowanie do pakietu nr 2 - plik do pobrania (doc. 274 KB) - dodano 19.10.2020r.

Zbiorcze zestawienie ofert - plik do pobrania (doc. 214 KB) - dodano 21.10.2020r.

Rozstrzygmięcie - plik do pobrania (pdf. 226 KB) - dodano 12.11.2020r.

Rozstrzygnięcie (pakiet nr 18) - plik do pobrania (pdf. 200 KB) - dodano 04.12.2020r.

Ogłoszenie - plk do pobrania (doc. 97 KB) - dodano 30.09.2020r.

Specyfikacja - plik do pobrania (doc. 123 KB) - dodano 30.09.2020r.

Odpowiedzi na pytania - plik do pobrania (pdf. 158 KB) - dodano 07.20.2020r.

Zbiorcze zestawienie ofert - plik do pobrania (doc. 120 KB) - dodano 13.10.2020r.

Rozstrzygnięcie - plik do pobrania (pdf.122KB) - dodano 21.10.2020r.

Ogłoszenie - plik do pobrania (doc. 82 KB) - dodano 23.09.2020r.

Specyfikacja - plik do pobrania (doc. 135 KB) - dodano 23.09.2020r.

Odpowiedzi na pytania - plik do pobrania (pdf.198 KB) - dodano 28.09.2020r.

Zmiana ogłoszenia - plik do pobrania (doc. 36 KB) - dodano 29.09.2020r.

Modyfikacja specyfikacj (zmiana terminu otwarcia) - plik do pobrania (pdf. 635 KB) - dodano 29.09.2020r.

Odpowiedzi na pytania - plik do pobrania (pdf. 160 KB) - dodano 29.09.2020r.

Odpowiedzi na pytania - plik do pobrania (pdf. 431 KB) - dodano 29.09.2020r.

Zbiorcze zestawienie ofert - plik do pobrania (doc. 44 KB) - dodano 02.10.2020r.

Rozstrzygnięcie - plik do pobrania (pdf. 689 KB) - dodano 07.10.2020r.

Ogłoszenie -plik do pobrania (doc. 109 KB) - dodano 27.08.2020r.

Specyfikacja - plik do pobrania (doc. 147 KB) - dodano 27.08.2020r.

Zmiana ogłoszeni - plik do pobrania (doc. 293 KB) - dodano 04.09.2020r.

Modyfikacja specyfikacji - plik do pobrania (pdf.605 KB) - dodano 04.09.2020r.

Zmiana ogłoszenia - plik do pobrania (doc.293 KB) - dodano 07.09.2020r.

Odpowiedzi na pytania modyfikacja specyfikacji - plik do pobrania 393 KB) - dodano 07.09.2020r.

Poprawienie pomyłki pisarskiej dla odpowiedzi na pytania z dnia 07.09.2020r. - plik do pobrania (doc. 292 KB) - dodano 10.09.2020r.

Zbiorcze zestawienie ofert - plik do pobrania (doc. 130 KB) - dodano 11.09.2020r.

Rozstrzygnięcie - plik do pobrania (doc. 269 KB) - dodano 29.09.2020r.

Ogłoszeni - plik do pobrania (doc. 156 KB) - dodano 24.08.2020r.

Specyfikacja - plik do pobrannia (doc. 770 KB) - dodano 24.08.2020r.

Zmiana ogłoszenia - plik do pobrania (doc. 44 KB) - dodano 25.08.2020r.

Modyfikacja specyfikacji ( zmiana terminu otwarcia, dodanie w  pakietu nr 5 dzierżawy wirówki) - plik do pobrania (pdf. 309KB) - dodano 25.08.2020r.

Odpowiedz na pytanie - plik do pobrania (doc. 280 KB) - dodano 25.08.2020r.

Odpowiedzi na pytania - plik do pobrania (pdf.701 KB) - dodano 26.08.2020r.

Zmiana ogłoszenia - plik do pobrania (doc. 44KB) - dodano 28.08.2020r.

Odpowiedzi na pytania ( modyfikacja siwz) - plik do pobrania (doc. 452 KB) - dodano 28.08.2020r.

Zbiorcze zestawienie ofert (poprawiony) - plik do pobrania (doc. 186 KB) - dodano 08.09.2020r.

Rozstrzygnięcie - plik do pobrania (doc.259 KB) - dodano 29.09.2020r

Ogłoszenie - plik do pobrania (doc.196 KB) - dodano 24.07.2020r.

Specyfikacja - plik do pobrania (doc.118 KB) - dodano 24.07.2020r.

Odpowiedzi na pytania - plik do pobrania (pdf. 279 KB) - dodano 21.07.2020r.

Odpowiedzi na pytania - plik do pobrania (pdf. 239 KB) - dodano 12.08.2020r.

Zbiorcze zestawienie ofert - plik do pobrania (doc. 56 KB) - dodano 20.08.2020r.

Rozstrzygnięcie - plik do pobrania (pdf. 802 KB) - dodano 04.09.2020r.

Ogłoszenie - plik do pobrania (doc. 222 KB) - dodano 23.07.2020r.

Specyfikacja - plik do pobrania (doc. 120 KB) - dodano 23.07.2020r.

Odpowiedzi na pytania - plik do pobrania (pdf. 237 KB) - dodano 30.07.2020r.

Odpowiedzi na pytania - plik do pobrania (pdf. 316 KB) - dodano 12.08.2020r.

Odpowiedzi na pytania - plik do pobrania (pdf.101 KB) - dodano 17.08.2020r.

Zbiorcze zestawienie ofert - plik do pobrania (doc. 168 KB) - dodano 19.08.2020r

Poprawione zbiorcze zestawienie ofert - plik do pobrania (doc. 168 KB) - dodano 31.08.2020r.

Rozstrzygnięcie - plik do pobrania (pdf.205 KB) - dodano 02.09.2020r.

Ogłoszenie - plik do pobrania (doc. 209 KB) - dodano 10.06.2020r.

Specyfikacja - plik do pobrania (doc. 122 KB) - dodano 10.06.2020r.

załacznik do specyfikacji - plik do pobrania (pdf. 50 KB) - dodano 10.06.2020r.

Odpowiedzi na pytania - plik do pobrania (doc. 338 KB) - dodano 19.06.2020r.

Poprawiony załacznik do specyfikacji (pakiet nr 1) - plik do pobrania (pdf. 36 KB) - dodano 19.06.2020r.

Zbiorcze zestawienie ofert - plik do pobrania (doc. 130 KB) - dodano 29.06.2020r.

Rozstrzygnięcie - plik do pobrania (pdf.142 KB) - dodano 08.07.2020r.

Ogłoszenie - plik do pobrania (doc. 124 KB) - dodano 09.06.2020r.

Specyfikacja - plik do pobrania (doc. 124 KB) - dodano 09.06.2020r.

Załacznik do specyfikacji - plik do pobrania (pdf.22 KB) - dodano 09.06.2020r.

Poprawiony załacznik do specyfikacji ( pakiet nr 3) - plik do pobrania (pdf.27 KB) - dodano 10.06.2020r.

Odpowiedzi na pytania - plik do pobrania (doc.294 KB) - dodano 19.06.2020r.

Zbiorcze zestawienie ofert - plik do pobrania (doc. 131 KB) - dodano 26.06.2020r.

Zbiorcze zestaowienie ofert po poprawkach - plik do pobrania (doc. 132 KB) - dodano 07.07.2020r.

Rostrzygnięcie - plik do pobrania ( doc.286 KB) - dodano 13.07.2020r.

Ogłoszenie - plik do pobrania (doc.221 KB) - dodano 09.06.2020r.

Specyfikacja - plik do pobrania (doc. 122 KB) - dodano 09.06.20920r.

Załacznik do Specyfikacji - plik do pobrania (pdf. 150 KB) - dodano 09.06.2020r.

Zmiana ogłoszenia - plik do pobrania (doc. 41 KB) - dodano 17.06.2020r.

Modyfikacja specyfikacji ( zmiana terminu otwarcia ofert) - plik do pobrania (doc.264 KB) - dodano 17.06.2020r.

Odpowiedzi na pytania - plik do pobrania (doc. 443 KB) - dodano 18.06.2020r.

Zbiorcze zestawienie ofert - plik do pobrania (doc. 381 KB) - dodano 23.06.2020r.

Zbiorcze zestawienie ofert po poprawkach - plik do pobrania (doc. 385 KB) - dodano 07.07.2020r.

Rozstrzygnięcie - plik do pobrania (pdf. 493 KB) - dodano 21.07.2020r.

Ogłoszenie - plik do pobrania (doc. 90 KB) - dodano 29.04.2020r.

Specyfikacja - plik do pobrania (doc. 511 KB) - dodano 29.04.2020r.

Odpowiedzi na pytania - plik do pobrania (doc.268 KB) - dodano 05.05.2020r.

Odpowiedzi na pytania - plik do pobrania (doc. 267 KB) - dodano 06.05.2020r.

Zbiorcze zestawienie ofert - plik do pobrania (doc. 91 KB) - dodano 13.05.2020r.

Rozstrzygnięcie - plik do pobrania (doc. 261 KB) - dodano 21.05.2020r.

Ogłoszenie - plik do pobrania (doc.89 KB) - dodano 16.04.2020r.

Specyfikacja - plik do pobrania (doc. 358 KB) - dodano 16.04.2020r.

Zmiana ogłoszenia (zmiana terminu otwarcia) - plik do pobrania (doc. 43 KB) - dodano 22.04.2020r.

Modyfikacja specyfikacji (zmiana terminu otwarcia) - plik do pobrania (doc. 262 KB) - dodano 22.04.2020r.

Odpowiedzi na pytania - plik do pobrania (doc. 686 KB) - dodano 24.04.2020r.

Zbiorcze zestawienie ofert - plik do pobrania (doc. 66 KB) - dodano 29.04.2020r.

Rozstrzygnięcie - plik do pobrania (doc. 255 KB) - dodano 07.05.2020r.

Postępowanie realizowane jest na platformie zakupowej

https://platformazakupowa.pl/transakcja/301612

Zbiorcze zestawienie ofert - plik do pobrania (doc. 245 KB) - dodano 21.02.2020r.

Zbiorcze zestawienie ofert z poprawkami - plik do pobrania (doc.932 KB) - dodano 11.03.2020r.

Rozstrzygnięcie - plik do pobrania (doc.565 KB) - dodano 27.03.2020r.

Ogłoszenie - plik do pobrania (doc. 93 KB) - dodano 14.01.2020r.

Specyfikacja - plik do pobrania (doc. 367 KB) - dodano 14.01.2020r.

Odpowiedzi na pytania - plik do pobrania (doc. 278 KB) - dodano 16.01.2020r.

Rozstrzygnięcie - plik do pobrania (pdf. 744 KB) - dodano 28.01.20120r.

Ogłoszenie - plik do pobrania (doc. 95 KB) - dodano 13.01.2020r.

Specyfikacja - plik do pobrania (doc. 177 KB) - dodano 13.01.2020r.

Zbiorcze zestawienie ofert - plik do pobrania (doc. 43 KB) - dodano 21.01.2020r.

Rozstrzygnięcie - plik do pobrania (doc. 253 KB) - dodano 30.01.2020r.

Ogłoszenie - plik do pobrania (doc.165 KB) - dodano 03.01.2020r.

Specyfikacja - plik do pobrania (doc. 781 KB) - dodano 03.01.2020r.

Zmiana ogłoszenia  (termin otwarcia) - plik do pobrania (doc.112 KB) - dodano 09.01.2020r.

Odpowiedzi na pytania - plik do pobrania (doc.351 KB) - dodano 09.01.2020r.

Zbiorcze zestawienie ofert - plik do pobrania (doc.51 KB) - dodano 14.01.2020r.

Rozstrzygnięcie - plik do pobrania (pdf. 840 KB) - dodano 21.01.2020r.

Postępowanie realizowane na platformie zakupowej:

https://platformazakupowa.pl/transakcja/295861

Zbiorcze zestawienie ofert - plik do pobrania (doc. 660 KB) - dodano 28.01.2020r.

Pporawione zbiorcze zestawienie ofet - plik do pobrania (doc. 660 KB) - dodano 29.01.2020r.

Rozstrzygnięcie - plik do pobrania (doc.473 KB) - dodano 03.03.2020r.

Postępowanie realizowane jest przez Meridian Brokers Dom Ubezpieczeniowy SA

www.merydian.pl

Rozstrzygnięcie - plik do pobrania (pdf. 234 KB) - dodano 30.12.2019r.

Ogłoszenie - plik do pobrania (doc. 91 KB) - dodano 03.12.2019r.

Specyfikacja - plik do pobrania (doc. 377 KB) - dodano 03.12.2019r.

Zbiorcze zestawienie ofert - plik do pobrania (doc. 58 KB) - dodano 11.12.2019r.

Rozstrzygnięcie - plik do pobrania (pdf.1,3MB) - dodano 16.12.2019r.

Ogłoszenie - plik do pobrania (doc. 157 KB) - dodano 29.11.2019r.

Specyfikacja - plik do pobrania (doc. 774 KB) - dodano 29.11.2019r.

Zmiana ogłoszenia - plik do pobrania (doc. 105 KB) - dodano 04.12.2019r.

Odpowiedzi na pytania (zmiana terminu otwarcia) - plik do pobrania (doc. 298 KB) - dodano 04.12.2019r.

Odpowiedzi na pytania - plik do pobrania (doc. 293 KB) - dodano 04.12.2019r.

Zbiorcze zestawienie ofert - plik do pobrani (doc.46 KB) - dodano 10.12.2019r.

Unieważnienie - plik do pobrania (doc.762 KB) - dodano 17.12.2019r.

Ogłoszenie - plik do pobrania (doc. 240 KB) - dodano 06.11.2019r.

Specyfikacja - plik do pobrania (doc. 371 KB) - dodano 06.11.2019r.

Załacznik do specyfikacji - plik do pobrania (xls. 100 KB) - dodano 06.11.2019r.

Odpowiedzi na pytania - plik do pobrania (doc.262 KB) - dodano 08.11.2019r.

Odpowiedzi na pytania - plik do pobrania (doc. 262 KB) - dodano 12.11.2019r.

Odpowiedzi na pytania - pl;ik do pobrania (pdf.3.3MB) - dodano 14.11.2019r.

Zbiorcze zestawienie ofert - plik do pobrania (doc.263 KB) - dodano 19.11.2019r.

Rozstrzygnięcie - plik do pobrania (pdf.3,28 MB) - dodano 04.12.2019r.

Ogłoszenie - plik do pobrania (doc. 130 KB) - dodano 29.10.2019r.

Specyfikacja - plik do pobrania (doc. 558 KB) - dodano 29.10.2019r.

Odpowiedzi na pytania - plik do pobrania (doc. 278 KB) - dodano 04.11.2019r.

Zbiorcze zestawienie ofert - plik do pobrania (doc. 117 KB) - dodano 07.11.2019r.

Rozstrzygnięcie - plik do pobrania (doc. 271 KB) - dodano 20.11.2019r.

Ogłoszenie - plik do pobrania (doc. 100 KB) - dodano 29.10.2019r.

Specyfikacja - plik do pobrania (doc. 411 KB) - dodano 29.10.2019r.

Odpowiedzi na pytania - plik do pobrania (pdf.517 KB) - dodano 07.11.2019r.

Zbiorcze zestawienie ofert - plik do pobrania (doc. 48 KB) - dodano 18.11.2019r.

Rozstrzygnięcie - plik do pobrania (pdf. 835 KB) - dodano 19.11.2019r.

Ogłoszenie - plik do pobrania ( doc. 151 KB) - dodano 08.10.2019r.

Specyfikacja - plik do pobrania (doc. 610 KB) - dodano 08.10.2019r.

Załacznik nr 7 do specyfikacji - plik do pobrania (pdf. 610 KB) - dodano 08.10.2019r.

Zmiana ogłoszenia - plik do pobrania (doc. 110 KB) - dodano 11.10.2019r.

Odpowiedzi na pytania ( modyfikacja SIWZ- zmiana terminu otwarcia ofert) - plik do pobrania (doc.511 KB) - dodano 11.10.2019r.

Odpowiedzi na pytania - plik do pobrania (doc. 288 KB) - dodano 11.10.2019r.

Unioeważnienie postępowania - plik do pobrania (pdf.623 KB) - dodano 05.11.2019r.

Ogłoszenie - plik do pobrania (doc. 77 KB) - dodano 27.09.2019r.

Specyfikacja - plik do pobrania (doc. 128 KB) - dodano 27.09.2019r.

Odpowiedzi na pytania - plik do pobrania (doc. 428 KB) - dodano 03.10.2019r.

Zmiana Ogłoszenia ( zmaiana terminu otwarcia) - plik do pobrania (doc. 34 KB) - dodano 03.10.2019r.

Odpowiedzi na pytania ( zmaina terminu składania ofert) - plik do pobrania (doc. 401 KB) - dodano 04.10.2019r.

Załacznik do odpowiedzi - umowa powierzenia - plik do pobrania (doc. 65 KB) - dodano 04.10.2019r.

Załacznik do odpowiedzi - plik do pobrania (pdf. 2,99 MB) - dodano 04.10.2019r.

Zmiana ogłoszenia - plik do pobrania (doc. 35 KB) - dodano 04.10.2019r.

Zbiorcze zestawienie ofert - plik do pobrania (doc. 49 KB) - dodano 10.10.2019r.

Rozstrzygnięcie - plik do pobrania (pdf.710 KB) - dodano 28.10.2019r.

Ogłoszenie - plik do pobrania (doc. 151 KB) - dodano 20.09.2019r

Zmiana Ogłoszenia - plik do pobrania ( doc.105 KB) - dodano 27.09.2019r.

Specyfikacja - plik do pobrania (doc. 721 KB) - dodano 20.09.2019r.

Odpowiedzi na pytania - plik do pobrania (doc. 285 KB) - dodano 27.09.2019r.

Unieważnienie postępowania - plik do pobrania (pdf.625 KB) - dodano 02.10.2019r.

Ogłoszenie - plik do pobrania (doc.199 KB) - dodano 05.09.2019r.

Specyfikacja - plik do pobrania (doc 345 KB) - dodano 05.09.2019r.

Załacznik do specyfikacji - plik do pobrania (xls. 66 KB) - dodano 05.09.2019r.

Odpowiedzi na pytania - plik do pobrania (doc. 272 KB) - dodano 09.09.2019r.

Odpowiedzi na pytania - plik do pobrania (doc.287 KB) - dodano 10.09.2019r.

Odpowiedzi na pytania - plik do pobrania (doc. 273 KB) - dodano 10.09.2019r.

Zbiorcze zestawienie ofert - plik do pobrania (doc. 153 KB) - dodano 13.09.2019r.

Rozstrzygnięcie - plik do pobrania (doc. 272 KB) - dodano 30.09.2019r.

Ogłoszenie - plik do pobrania (doc.223 KB) - dodano 24.07.2019r.

Specyfikacja - plik do pobrania (doc. 121 KB) - dodano 24.07.2019r.

Załacznik do specyfikacji - plik do pobrania (xls. 250 KB) - dodano 24.07.2019r.

Odpowiedzi na pytania - plik do pobrania (doc.266KB) - dodano 26.07.2019r.

Odpowiedzi na pytania - plik do pobrania (doc.324KB) - dodano 08.07.2019r.

Sprostowanie dla pakietu nr 12 - plik do pobrania (doc. 277 KB) - dodano 12.08.2019r.

odpowiedz na pytanie - plik do pobrania (doc.261 KB) - dodano 12.08.2019r.

Zbiorcze zestawienie ofert - plik do pobrania (doc. 232 KB) - dodano 14.08.2019r.

Rozstrzygnięcie - plik do pobrania (pdf. 2,5 MB) - dodano 27.08.2019r.

Ogłoszenie - plik do pobrania (doc. 169 KB) - dodano 23.07.2019r.

Specyfikacja - plik do pobrania (doc. 782 KB) - dodano 23.07.209r.

Zmiana Ogłoszenia - plik do pobrania (doc. 48 KB) - dodano 05.08.2019r.

Modyfikacja SIWZ ( zmiana terminu otwarcia) - plik do pobrania( doc. 267 KB) -  05.08.2019r.

Odpowiedzi na pytania - plik do pobrania (doc. 362 KB) - dodano 07.08.2019r.

Zbiorcze zestawienie ofert - plik do pobrania 198 KB) - dodano 13.08.2019r.

Rozstrzygnięcie - plik do pobrania (pdf. 2,56 MB) - dodano 03.09.2019r.

Ogłoszenie - plik do pobrania (doc. 131 KB) - dodano 09.07.2019r.

Specyfikacja - plik do pobrania (doc. 117 KB) - dodano 09.07.2019r.

Odpowiedzi na pytania - plik do pobrania (doc. 267 KB) - dodano 11.07.2019r.

Odpowiedzi na pytania - pliok do pobrania (doc.250 KB) - dodano 15.07.2019r.

Zbiorcze zestawienie ofert - plik do pobrania (doc. 134 KB) - dodano 17.07.2019r.

Rozstrzygnięcie - plik do pobrania (doc. 274 KB) - dodano 30.07.2019r.

Ogłoszenie - plik do pobrania (doc. 209 KB) - dodano 10.06.2019r.

Specyfikacla - plik do pobrania (doc. 124 KB) - dodano 10.06.2019r.

Załącznik do specyfikacji - plik do pobrania (xls.115 KB) - dodano 10.06.2019r.

Odpowiedzi na pytania - plik do pobrania (doc. 273 KB) - dodano 11.06.2019r.

Odpowiedzi na pytania - plik do pobrania (doc. 277 KB) - dodano 12.06.2019r.

Odpowiedzi na pytania - plik do pobrania (281 KB) - dodano 13.06.2019r.

Sprostowanie dla pakietu nr 12 - plik do pobrania (doc. 273 KB) - dodano 17.06.2019r.

Odpowiedzi na pytania - plik do pobrania (doc. 311 KB) - dodano 17.06.2019r.

Odpowiedzi na pytania - plik do pobrania (doc. 300 KB) - dodano 18.06.2019r.

Odpowiedzi na pytania - plik do pobrania (doc. 277 KB) - dodano 19.06.2019r.

Doprecyzowanie załacznika pakietu nr 5 - plik do pobrania (ods.20 KB) - dodano 19.06.2019r.

Poprawienie błędu pisarskiego w załaczniku nr 1 do SIWZ - plik do pobrania (doc. 336 KB) - dodano 19.06.2019r.

Odpowiedzi na pytania - plik do pobrania (doc. 281 KB) - dodano 19.06.2019r.

Zbiorcze zestawienie ofert - plik do pobrania (doc. 364 KB) - dodano 24.06.2019r.

Rozstrzygnięcie - plik do pobrania (doc. 317 KB) - dodano 16.07.2019r.

 

Ogłoszenie - plik do pobrania (doc. 136 KB) - dodano 06.06.2019r.

Specyfikacja - plik do pobrania (doc. 133 KB) - dodano 06.06.2019r.

Odpowiedzi na pytania - plik do pobrania (doc. 259 KB) - dodano10.06.20919r.

Odpowiedzi na pytania - plik do pobrania (doc. 277 KB) - dodano 11.06.2019r.

Odpowiedz na pytanie - modyfikacja specyfikacji (terminu otwarcia) - plik do pobrania (doc. 427 KB) - dodano 13.06.2019r.

Zmiana ogłoszenia - plik do pobrania (doc. 36 KB) - dodano 13.06.2019r.

Zbiorcze zestawienie ofert - plik do pobrania 130 KB) - dodano 17.06.2019r.

Rozstrzygnięcie - plik do pobrania (doc. 273 KB) - dodano 03.07.2019r.

 

Ogłoszenie - plik do pobrania (doc.133 KB) - dodano 04.06.2019r.

Zmaian ogłoszenia - plik do pobrania (doc. 49 KB) - dodano 10.06.2019r.

Specyfiakcja - plik do pobrania (doc. 108 KB) - dodano 04.06.2019r.

Odpowiedz na pytanie (modyfikacja - zmiana terminu otwarcia) - plik do pobrania (doc. 278 KB) - dodano 10.06.2019r.

Zbiorcze zestawienie ofert - plik do pobrania (doc.99 KB) - dodano 13.06.2019r.

Rozstrzygnięcie - plik do pobrania (doc. 275 KB) - dodano 01.07.2019r.

 

Ogłoszenie - plik do pobrania (doc. 89 KB) - dodano 03.06.2019r.

Specyfikacja - plik do pobrania (doc.335 KB) - dodano 03.06.2019r.

odpowiedzi na pytania - plik do pobrania (doc.265 KB) - dodano 07.06.2019r.

Odpowiedz na pytania - plik do pobrania (doc. 256 KB) - dodano 07.06.2019r.

Zbiorcze zestawienie ofert - plik do pobrania (doc. 63 KB) - dodano 11.06.2019r.

Rozstrzygnięcie - plik do pobrania (pdf.687 KB) - dodano 19.06.2019r.

Ogłoszenie - plik do pobrania (doc. 254 KB) - dodano 27.05.2019r.

Specyfikacja - plik do pobrania (doc.129 KB) - 27.05.2019r.

Załacznik do specyfikacji - plik do pobrania (zip. 31 KB) - 27.05.2019r.

odpowiedzi na pytania - plik do pobrania (doc. 388 KB) - dodano 31.05.2019r.

Odpowiedzi na pytania - plik do pobrania (doc. 318 KB) - dodano 31.05.2019r. poprawione

Odpowiedzi na pytania - plik do pobrania (doc. 303 KB) - dodano 03.06.2019r.

Odpowiedzi na pytania - plik do pobrania (doc. 272 KB) - dodano 03.06.2019r.

Odpowiedzi na pytania - plik do pobrania (doc.269 KB) - dodano 03.06.2019r.

Zbiorcze zestawienie ofert - plik do pobrania (doc. 385 KB) - dodano 06.06.2019r.

Wniosek ow sprawie przedłużenia terminu związania ofertą - plik do pobrania (doc. 130 KB) - dodano 24.06.2019r.

Rozstrzygnięcie - plik do pobrania (doc. 355 KB) - dodano 08.07.2019r.

Ogłoszenie plik do pobrania (doc. 105 KB) - dodano 12.04.2019r.

Specyfikacja - plik do pobrania (doc. 543 KB) - dodano 12.04.2019r.

Odpowiedzi na pytania - plik do pobrania (doc. 263 KB) - dodano 18.04.2019r.

odpowiedzi na pytania - plik do pobrania (doc. 189 KB) - dodano 19.04.2019r.

Zbiorcze zestawienie ofert - plik do pobrania (doc. 95 KB) - dodano 24.04.2019r.

Rozstrzygnięcie - plik do pobrania (pdf.1.4 MB) - dodano 08.05.2019r.

Ogłoszenie - plik do pobrania (doc. 109 KB) - dodano 22.03.2019r.

Specyfikacja - plik do pobrania (doc. 116 KB) - dodano 22.03.2019r.

Załacznik do specyfikacji - plik do pobrania (xls. 16 KB) - dodano 22.03.2019r.

Odpowiedzi na pytania - plik do pobrania (doc. 267 KB) - dodano 28.03.2019r.

Odpowiedzi na pytania - plik do pobrania (doc. 276 KB) - dodano 29.03.2019r.

Poprawiony formularz cenowy w załaczniku do specyfikacji - plik do pobrania (xls. 5 KB) - dodano 04.04.2019r.

Zbiorcze zestawienie ofert - plik do pobrania (doc. 97 KB) - dodano 08.04.2019r.

Rozstrzygnęcie - plik do pobrania (pdf.1,4 MB) - dodano 25.04.2019r.

Ogłoszenie - plik do pobrania (doc. 134 KB) - dodano 22.03.2019r.

Specyfikacja - plik do pobrania (doc. 117 KB) - dodano 22.03.2019r.

Załacznik do specyfikacji - plik do pobrania (xls. 85 KB) - dodano 22.03.2019r.

Odpowiedzi na pytania - plik do pobrania (doc. 286 KB) - dodano 27.03.2019r.

Odpowiedzi na pytania - plik do pobrania (doc. 277 KB) - dodano 27.03.2019r.

Odpowiedzi na pytania - plik do pobrania (doc. 287 KB) - dodano 29.03.2019r.

Odpowiedzi na pytania - plik do pobrania (doc. 266 KB) - dodano 01.04.2019r.

Doprecyzowanie pakietu nr 9 po. 2 - plik do pobrania (ods. 11 KB) - dodano 01.04.2019r.

Zbiorcze zestawienie ofert - plik do pobrania (doc. 145 KB) - dodano 03.04.2019r.

Rozstrzygnięcie - plik do pobrania (pdf 1,8 MB) - dodano 19.04.2019r.

Ogłoszenie - plik do pobrania (doc. 256 KB) - dodano 05.03.2019r.

Specyfikacja - plik do pobrania (doc. 129 KB) - dodano 05.03.2019r.

Załacznik do specyfikacji - plik do pobrania (xls.211 KB) - dodano 05.03.2019r.

Odpowiedzi na pytania - plik do pobrania (doc. 277 KB) - dodano 11.03.2019r.

Odpowiedzi na pytania - plik do pobrania (doc. 309 KB) - dodano 12.03.2019r.

Odpowiedz na pytania i modyfikacja siwz - plik do pobrania (doc. 271 KB) - dodano 13.03.2019r.

Zbiorcze zestawienie ofert - plik do pobrania (doc. 322 KB) - dodano 19.03.2019r

Wniosek w sprawie przedłużenia terminu związania ofertą - plik do pobrania (doc. 264 KB) - dodano 10.04.2019r.

Rostrzygnęcie - plik do pobrania (doc. 319 KB) - dodano 10.05.2019r.

Ogłoszenie - plik do pobrania (doc. 87 KB) - dodano 11.01.2019r.

Specyfikacja - plik do pobrania (doc. 353 KB) - dodano 11.01.2019r.

Modyfikacja specyfikacji - plik do pobrania (pdf. 719 KB) - dodano 15.01.2019r.

Odpowiedzi na pytania - plik do pobrania (doc. 280 KB) - dodano 16.01.2019r.

Zmiana odpowiedzi na pytanie nr 1 z dnia 16.01.2019r. - plik do pobrania (doc. 278 KB) - dodano 17.01.2019r.

Zbiorcze zestawienie ofert - plik do pobrania (doc. 45 KB) - dodano 21.01.2019r.

Rozstrzygnięcie - plik do pobrania (doc. 254 KB) - dodano 25.01.2019r.

Ogłoszeni - plik do pobrania (doc. 94 KB) - dodano 03.01.2019r.

Specyfikacja - plik do pobrania (doc. 180 KB) - dodano 03.01.2019r.

Zbiorcze zestawienie ofert - plik do pobrania (doc.43 KB) - dodano 11.01.2019r.

Rozstrzygniecie - plik do pobrania (doc. 253 KB) - dodano 17.01.209r.

Ogłoszenie - plik do pobrania (doc. 93 KB) - dodan0 06.12.2018r.

Specyfikacja - plik do pobrania (doc. 180 KB) - dodano 06.12.2018r.

Unieważnienie postępowania - plik do pobrania (pdf. 70 KB) - dodano 20.12.2018r.

Ogłoszenie - plik do pobrania (doc.93 KB) - dodano 04.12.2018r.

Specyfikacja - plik do pobrania (doc. 372 KB) - dodano 04.12.2018r.

Zbiorcze zestawienie ofert - plik do pobrania (doc. 55 KB) - dodano 12.12.2018r.

Rozstrzygnięcie - plik do pobrania (doc. 259 KB) - dodano 17.12.2018r.

Ogłoszenie - plik do pobrania (doc. 110 KB) - dodano 30.11.2018r.

Specyfikacja - plik do pobrania (doc. 110 KB) - dodano 30.11.2018r.

Załacznik do specyfikacji - plik do pobrania (xls. 389 KB) - dodano 30.11.2018r.

Odpowiedzi na pytania - plik do pobrania (doc. 271 KB) - dodano 04.12.2018r.

Odpowiedzi na pytania - plik do pobrania (pdf. 726 KB) - dodano 05.12.2018r.

Odpowiedzi na pytania - plik do pobrania (pdf. 912 KB) - dodano 05.12.2018r.

Odpowiedzi na pytania - plik do pobrania (doc.318 KB) - dodano 10.12.2018r.

Odpowiedzi na pytania - plik do pobrania (doc. 330 KB) - dodano 10.12.2018r.

Modyfikacja specyfikacji ( zmiana terminu otwarcia ofert) - plik do pobrania (pdf. 748 KB) - dodano 12.12.2018r.

Zmiana ogłoszenie - plik do pobrania (doc. 61 KB) - dodano 12.12.2018r.

Odpowiedzi na pytania - plik do pobrania (doc. 1338 KB) - dodano 14.12.2018r.

Odpowiedzi na pytania - plik do pobrania (doc. 292 KB) - dodano 18.12.2018r.

Sprostowanie odpowiedzi na pytane - plik do pobrania (doc. 292 KB) - dodano 18.12.2018r.

Odpowiedzi na pytania - plik do pobrania (doc. 289 KB) - dodano 19.12.2018r.

Odpowiedzi na pytania - plik do pobrania (doc. 290 KB) - dodano 19.12.2018r.

Odpowiedzi na pytania - plik do pobrania (doc.290 KB) - dodano 20.12.2018r.

odpowiedz na pytanie - plik do pobrania (doc. 290 KB) - dodano 20.12.2018r.

Zbiorcze zestawienie ofert - plik do pobrania (doc. 591 KB) - dodano 24.12.2018r.

Rozstrzygnięcie - plik do pobrania (doc. 448 KB) - dodano 01.02.2019r.

Ponowne rozstrzygnięcie pakietu nr 51 - plik do pobrania (doc.266 KB) - dodano 12.02.2019r.

Ogłoszenie - plik do pobrania (doc. 104 KB) - dodano 30.11.2018r.

Specyfikacja - plik do pobrania (doc. 323 KB) - dodano 30.11.2018r.

Odpowiedzi na pytania - plik do pobrania (doc. 294 KB) - dodano 11.12.2018r.

Zbiorcze zestawienie ofert - plik do pobrania (doc. 53 KB) - dodano 17.12.2018r.

Wniosek w sprawie przedłużenia terminu związania ofertą - plik do pobrania (doc.259 KB) - dodano 04.01.2018r.

Rozstrzygnięcie - plik do pobrania (doc. 255 KB) - dodano 10.01.2018r.

Ogłoszenie - plik do pobrania (doc. 112 KB) - dodano 28.11.2018r.

Specyfikacja - plik do pobrania (doc. 108 KB) - dodano 28.11.2018r.

Załacznik do SIWZ - plik do pobrania (ods. 20 KB) - dodano 28.11.2018r.

Odpowiedzi na pytania - plik do pobrania (pdf. 621 KB) - dodano 30.11.2018r.

Odpowiedzi na pytania - plik do pobrania (pdf. 500 KB) - dodano 30.11.2018r.

Odpowiedzi na pytania - plik do pobrania (doc. 284 KB) - dodano 04.12.2018r.

Zbiorcze zestawienie ofert - plik do pobrania (doc. 103 KB) - dodano 10.12.2018r.

Rozstrzygnięcie - plik do pobrania (doc.270 KB) - dodano 24.12.2018r.

Ogłoszenie - plik do pobrania (doc. 93 KB) - dodano 16.11.2018r.

Specyfikacja - plik do pobrania (doc. 334 KB) - dodano 16.11.2018r.

Zbiorcze zestawienie ofert - plik do pobrania (doc. 47 KB) - dodano 27.11.2018r.

Rozstrzygnięcie - plik do pobrania (doc. 254 KB) - dodano 29.11.2018r.

 

Ogłoszenie - plik do pobrania (doc. 281 KB) - dodano 18.10.2018r.

Specyfikacja - plik do pobrania (doc.510 KB) - dodano 18.10.2018r.

Załacznik do SIWZ - plik do pobrania (xls. 415 KB) - dodano 18.10.2018r.

Jedz - plik do pobrania (zip. 85 KB) - dodano 18.10.2018r.

Modyfikacja SIWZ - plik do pobrania (doc. 254 KB) - dodano 26.10.208r.

Odpowiedzi na pytania - plik do pobrania (doc. 408 KB) - dodano 16.11.2018r.

Odpowiedzi na pytania - plik do pobrania (doc. 1030 KB) - dodano 16.11.2018r.

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - plik do pobrania (pdf. 660 KB) - dodano 19.11.2018

Ogłoszenie - plik do pobrania (doc. 361 KB) - dodano 15.10.2018r.

Specyfikacja - plik do pobrania (doc. 1 391 KB) - dodano 15.10.2018r.

Jedz - plik do pobrania (zip.85 KB) - dodano 15.10.2018r.

Odpowiedzi na pytania, modyfikacja siwz - plik do pobrania (doc. 381 KB) - dodano 30.10.2018r.

Poprawwienie/modyfikacja załacznika nr 2 - plik do pobrania (doc.331 KB) - dodano 30.10.2018r.

Odpowiedzi na pytania - plik do pobrania (doc. 315 KB) - dodano 08.11.2018r.

Odpowiedzi na pytania - plik do pobrania (doc. 2161 KB) - dodano 09.11.2018r.

Zbiorcze zestawienie ofert - plik do pobrania (doc. 1387 KB) - dodano 21.11.2018r.

Poprawione zbiorcze zestawienie ofert - plik do pobrania (doc. 1387 KB) - dodano 24.12.2018r.

Rozstrzygnięcie - plik do pobrania (doc. 653 KB) - dodano 30.01.2019r

Unieważnienie czybbości badania i oceny oraz wybór najkorzystniejszej oferty dla pakietu nr 53 - plik do pobrania (doc. 266 KB) - dodano 04.02.2019r.

Unieważnienie czynności badania i oceny oraz wybór najkorzystniejszej oferty dla pakietu nr 91 - plik do pobrania (doc.264KB) - dodano11.02.2019r.

Ogłoszenie - plik do pobrania (doc. 71 KB) - dodno 12.09.2018r.

Specyfikacja - plik do pobrania (doc. 716 KB) - dodano 12.09.2018r.

JEDZ - plik do pobrania (zip. 87 KB) - dodano 12.09.2018r.

Załacznik do siwz wykaz wykładzin- plik do pobrania (xls.113 KB) - dodano 20.09.2018r.

Odpowiedzi na pytania - plik do pobrania (doc. 289 KB) - dodano 25.09.2018r.

Odpowiedzi na pytania - plik do pobrania (doc. 283 KB) - dodano 28.09.2018r.

Odpowiedzi na pytania - plik do pobrania (doc. 279 KB) - dodano 01.10.2018r.

Poprawienie załacznika nr 3 SIWZ (formularz cenowy) - plik do pobrania (doc.285 KB) - dodano 12.10.2018r.

Zbiorcze zestawienie ofert - plik do pobrania (doc. 54 KB) - dodano 18.10.2018r

Rozstrzygnięcie - plik do pobrania (pdf. 1.2 MB) - dodano 13.11.2018r.

Ogłoszenie - plik do pobrania (doc. 166kB) - dodano 05.09.2018r.

Specyfikacj - plik do pobrania (doc. 401 KB) - dodano 05.09.2018r.

Załacznik do specyfikacji - plik do pobrania (xls.63 KB) - dodano 05.09.2018r.

Odpowiedzi na pytania - plik do pobrania (doc. 317 KB) - dodano 11.09.2018r.

Zbiorcze zestawienie ofert - plik do pobrania (doc. 233 KB) - dodano 14.09.2018r.

Wniosek Zamawiającego w sprawie przedłużenia terminu związania ofertą - plik do pobrania (doc. 258 KB) - dodano 05.10.2018r.

Rozstrzygnięcie - plik do pobrania (doc. 301 KB) - dodano 24.10.2018r.

Ogłoszenie - plik do pobrania (doc.183 KB) - dodano 05.07.2018r.

Specyfikacja - plik do pobrania (doc. 218 KB) - dodano 05.07.2018

Odpowiedzi na pytania - plik do pobrania (doc. 271 KB) - dodano 09.07.2018r.

Odpowiedzi na pytania - plik do pobrania (doc. 436 KB) - dodano 12.07.2018r.

Odpowiedzi na pytania - plik do pobrania (doc. 304 KB) - dodano 12.07.2018r.

Sprostowanie do odpowiedzi do pakietu nr 18 pkt.- plik do pobrania (doc. 278 KB) - dodano 12.07.2018r.

Zbiorcze zestawienie ofert - plik do pobrania (doc. 245 KB) - dodano 16.07.2017r.

Wniosek zamawiającego w sprawie przedłużenia terminu związania ofertą - plik do pobrania (doc. 285 KB) - dodano 03,08.2018r.

Rozstrzygnięcie - plik do pobrania (doc. 586 KB) - dodano 23.08.2018r.

Informacja o uniewaznieniu czynności badania i oceny oraz wyboru nakorzystniejszej oferty dla pakietu nr 18 , unieważnienie postępowania - plik do pobrania (doc. 263 KB) - dodano 31.08.2018r.

Ogłoszenie - plik do pobrania (doc. 305 KB) - dodano 22.06.2018r.

Specyfikacja - plik do pobrania (doc. 435 KB) - dodano 22.06.2018r.

Załacznik do siwz - plik do pobrania (ods.56 KB) - dodano 22.06.2018r.

Odpowiedzi na pytania - plik do pobrania (doc. 480 KB) - dodano 27.06.2017r.

Odpowiedzi na pytania - plik do pobrania (doc. 323 KB) - dodano 28.06.2018r.

Sprostowanie odpowiedzi na pytanie nr 5 z dnia 28.06.2018r. - plik do pobrania (doc. 259 KB) - dodano 28.06.2018r.

Zbiorcze zestawienie ofert - plik do pobrania (doc. 521 KB) - dodano 02.07.2018r.

Wniosek zamawiającego o przedłużenie terminu związania ofertą - plik do pobrania (doc. 259 KB) - dodano 25.07.2018r.

Rozstrzygnięcie - plik do pobrania (doc. 360 KB) - dodano 30.07.2018r.

Ogłoszenie - plik do pobrania (doc. 89 KB) - dodano 15.05.2018r.

Specyfikacja - plik do pobrania (doc. 346 KB) - dodano 15.05.2018r.

Odpowiedzi na pytania - plik do pobrania (doc. 179 KB) - dodano 18.05.2018r.

Załacznik nr 1 do odpowiedzi na pytanie nr 20 - plik do pobrania (pdf.18 KB) - dodano 18.05.2018r.

Zmiana ogłoszenia (zmiana terminu otwarcia ofert) - plik do pobrania (doc.89 KB) - dodano 21.05.2018r.

Odpowiedzi na pytania ( zmiana terminu otwarcia ofert) - plik do pobrania (doc. 132 KB) - dodano 31.05.2018r.

Zbiorcze zestawienie ofert - plik do pobrania (doc. 87 KB) - dodano 24.05.2018r.

Rozstrzygnięcie - plik do pobrania (doc. 133 KB) - dodano 04.06.2018r.

Ogłoszenie - plik do pobrania (doc.101 KB) - dodano 10.05.2018r.

Specyfikacja - plik do pobrania (doc.412 KB) - dodano 10.05.2018r.

Zbiorcze zestawienie ofert - plik do pobrania (doc. 50 KB) - dodano 21.05.2018r.

Rozstrzygnięcie - plik do pobrania (doc.128 KB) - dodano 30.05.2018r.

Ogłoszeni - plik do pobrania (doc. 104 KB) - dodano 19.04.2018r.

Specyfikacja - plik do pobrania (doc. 735 KB) - dodano 19.04.2018r.

Odpowiedzi na pytania - plik do pobrania (doc. 228 KB) - dodano 10.05.2018r.

Informacja do obliczenia wartości pakietu nr 15 - plik do pobrania (doc.143 KB) - dodano 18.05.2018r.

Sprostowanie zapisów rozdziału XV pkt. 8 - plik do pobrania (doc. 154 KB) - dodano 23.05.2018r.

Sprostowanie zapisów załacznika nr 3 - plik do pobrania ( doc.148 KB) - dodano 23.05.2018r.

Zbiorcze zestawienie ofert - plik do pobrania (doc. 150 KB) - dodano 28.05.2018r.

Rozstrzygnięcie - plik do pobrania (doc. 281 KB) - dodano 05.07.2018r.

Ogłoszenie - plik do pobrania (doc. 93 KB) - dodano 13.04.2018r.

Specyfikacja - plik do pobrania (344 KB) - dodano 13.04.2018r.

Odpowiedzi na pytania - plik do obrania (doc.125 KB) - dodano 20.04.2018r.

Zbiorcze zestawienie ofert - plik do pobrania (doc. 72 KB) - dodano 24.04.2018r.

Rozstrzygnięcie - plik do pobrania (pdf.809 KB) - dodano 15.05.2018r.

Ogłoszenie - plik do pobrania (doc. 172 KB) - dodano 23.03.2018r.

Specyfikacja - plik do pobrania (doc. 123 KB) - dodano 23.03.2018r.

Załacznik do specyfikacji (przedmiot zamówienia - plik do pobrania (xls.113 KB) - dodano 23.03.2018r.

Zmiana ogłoszenia - plik do pobrania (doc.38 KB) - dodano 30.03.2018r.

Odpowiedzi na pytania  ( zmiana terminu otwarcia) - plik do pobrania (doc. 137 KB) - dodano 30.03.2018r.

Poprawiony załacznik do specyfikacji ( przedmiot zamówienia) plik do pobrania ( xls.114 KB) - dodano 30.03.2018r.

Zmiana ogłoszenia (zmiana terminu otwarcia) - pliok do pobrania (doc. 33KB) - dodano 04.04.2018r.

Odpowiedzi na pytania - plik do pobrania (doc. 146 KB) - dodano 04.04.2018r.

Poprawienie oczywistej pomyłki pisarskiej w załaczniku nr 1 i 2 - plik do pobrania (doc. 170 KB) - dodano 09.04.2018r.

Zbiorcze zestawienie ofert - plik do pobrania 316 KB) - dodano 11.04.2018r.

Rozstrzygnięcie - plik do pobrania (doc. 188 KB) - dodano 30.04.2018r.

Ogłoszenie - plik do dodania (doc. 65 KB) - dodano 05.03.2018r.

Specyfikacja - plik do pobrania (doc. 835 KB) - dodano 05.03.3018r.

Załacznik do siwz wykaz wykładzin - plik do pobrania (xls.113 KB) - dodano 20.03.2018r.

Odpowiedzi na pytania - plik do pobrania (doc.152 KB) - dodano 07.03.2018r.

Odpowiedzi na pytania i modyfikacja zapisów siwz - plik do pobrania (doc.244 KB) - dodano 20.03.2018r.

Odpowiedzi na pytania - plik do pobrania (doc. 260 KB) - dodano 30.03.2018r.

Zbiorcze zestawienie ofert - plik do pobrania (doc.65 KB) - dodano 10.04.2018r.

Rozstrzygnięcie - plik do pobrania (pdf. 1.3 MB) - dodano 08.05.2018r.

Ogłoszenie - plik do pobrania (doc. 101 KB) - dodano 22.02.2018r.

Specyfikacja - plik do pobrania (doc. 493 KB) - dodano 22.02.2018r.

Odpowiedzi na pytania - plik do pobrania (doc. 189 KB) - dodano 01.03.2018r.

Zbiorcze zestawienie ofert - plik do pobrania (doc.86 KB) - dodano 05.03.3018r.

Rozstrzygnięcie - plik do pobrania (pdf.1259 KB) - dodano 23.03.2018r.

Ogłoszenie - plik do pobrania (doc. 88 KB) - dodano 03.01.2018r.

Specyfikacja - plik do pobrania (doc. 357 KB) - dodano 03.01.2018r.

Odpowiedzi na pytania - plik do pobrania (doc.150 KB) - dodano 05.01.2018r.

Zbiorcze zestawienie ofert - plik do pobrania (doc. 45 KB) - dodano 12.01.2018r.

Rozstrzygnięcie - plik do pobrania (doc. 126 KB) - dodano 22.01.2018r.

Ogłoszenie - plik do pobrania (doc. 95 KB) - dodano 18.12.2017r.

Specyfikacja - plik do pobrania (doc. 164 KB) - dodano 18.12.2017r.

Zestawienie ofert - plik do pobrania (doc. 43 KB) - dodano 03.01.2018r.

Rozstrzygnięcie - plik do pobrania (doc. 125 KB) - dodano 09.01.2018r.

Ogłoszenie - plik do pobrania (doc. 62 KB) - dodano 13.12.2017r.

Specyfikacja - plik do pobrania (doc. 836 KB) - dodano 13.12.2017r.

Załacznik do specyfikacji - plik do pobrania (xls.113 KB) - dodano 13.12.2017r.

Odpowiedzi na pytania - plik do pobrania (doc. 182 KB) - dodano 22.12.2017r.

Zbiorcze zestawienie ofert - plik do pobrania (doc. 58 KB) - dodano 18.01.2018r.

Unieważnienie postępowania - plik do pobrania (pdf. 1,2 MB) - dodano 01.02.2018r.

Ogłoszenie - plik do pobrania (doc. 161 KB) - dodano 04.12.2017r

Specyfikacja - plik do pobrania (doc. 109 KB) - dodano 04.12.2017r

Załacznik do specyfikacja - plik do pobrania (xls. 105 KB) - dodano 04.12.2017r.

Odpowiedzi na pytania - plik do pobrania (doc. 139 KB) - dodano 07.12.2017r.

Odpowiedzi na pytania - plik do pobrania (doc.131 KB) - dodano 07.12.2017r.

Modyfikacja specyfikacji (zmiana terminu otwarcia) - plik do pobrania (doc. 130 KB) - dodano 08.12.2017r.

Zmiana ogłoszenia - plik do pobrania (doc.33 KB) - dodano 08.12.2017r.

Odpowiedzi na pytania - plik do pobrania (doc.179KB) - dodano 11.12.2017r.

Zbiorcze zestawienie ofert - plik do pobrania (doc. 762 KB) - dodano 18.12.2017r.

Wniosek Zamawiającego w sprawie przedłużenia terminu związania ofertą - plik do pobrania (doc.129 KB) - dodano 02.01.2018r.

Rozstrzygnięcie - plik do pobrania (doc. 180 KB) - dodano 10.01.2018r.

Rozstrzygnięcie (błąd pisarski w pakiecie nr 11) - dodano 22.01.2018r.

Ogłoszenie - plik do pobrania (doc. 90 KB) - dodano 28.11.2017r.

Specyfikacja - plik do pobrania (doc. 164 KB) - dodano 28.11.2017r.

Unieważnienie postepowania - plik do pobrania (pdf.656 KB) - dodano 13.12.2017r.

Ogłoszenie - plik do pobrania (doc. 93 KB) - dodano 23.11.2017r.

Specyfikacja - plik do pobrania ( doc.380 KB) - dodano 23.11.2017r.

Odpowiedzi na pytania - plik do pobrania (doc. 260 KB) - dodano 27.11.2017r.

Zbiorcze zestawienie ofert - plik do pobrania (doc. 59 KB) - dodano 06.12.2017r.

Rozstrzygnięcie - plik do pobrania (pdf. 1.25 MB) - dodano 20.12.2017r.

Ogłoszenie - plik do pobrania (doc.77 KB) - dodano 21.11.2017r.

Specyfikacja - plik do pobrania (doc. 306 KB) - dodano 21.11.2017r.

Zbiorcze zestawienie ofert - plik do pobrania (doc.43 KB) - dodano 04.12.2017r.

Rozstrzygnięcie - plik do pobrania (doc. 126 KB) - dodano 06.12.2017r.

Ogłoszenie - plik do pobrania (doc. 84 KB) - dodano 30.11.2017r.

Specyfikacja - plik do pobrania (doc. 420 KB) - dodano 30.10.2017r.

Załacznik nr 4.1 - plik do pobrania (pdf. 236 KB) - dodano 30.10.2017r.

Załacznik nr 4.2 - plk do pobrania (pdf. 72 KB) - dodano 30.10.2017r.

Zbiorcze zestawienie ofert - plik do pobrania (doc. 59 KB) - dodano 09.11.2017r.

Uniewaznienie postepowania - plk do pobrania (pdf. 1388 KB) - dodano 09.11.2017r.

Ogłoszenie - plik do pobrania (pdf. 588 KB) - dodano 24.10.2017r.

Specyfikacja - plik do pobrania (doc. 579 KB) - dodano 24.10.2017r.

Załacznik nr 1 do Specyfikacji - plik do pobrania (xlsx. 219 KB) - dodano 24.10.2017r.

Odpowiedzi na pytania - plik do pobrania (doc. 146 KB) - dodano 27.10.2017r.

Odpowiedzi na pytania - plik do pobrania (doc. 171 KB) - dodano 07.11.2017r.

Odpowiedzi na pytania (zmiana odpowiedz z dnia 07.11.2017) - plik do pobrania (doc. 248 KB) - dodano 13.11.2017r.

Odpowiedzi na pytania - plik do pobrania (doc. 162 KB) - dodano 21.11.2017r.

 Zbiorcze zestawienie ofert - plik do pobrania (doc.1294 KB) - dodano 04.12.2017r.

Rozstrzygnięcie - plik do pobrania (doc. 537 KB) - dodano 29.01.2018r.

Ogłoszenie - plik do pobrania (doc.84 KB) - dodano 29.09.2017r.

Specyfikacja - plik do pobrania (doc. 130 KB) - dodano 29.09.2017r.

Załacznik nr 4.1 - plan ogólny - plik do pobrania (pdf.236 KB) - dodano 29.09.2017r.

Załacznik nr 4.2- lokalizacja zakresu robót - plik do pobrania (pdf. 72 KB) - dodano 29.09.2017r.

Zbiorcze zestawienie ofert - plik do pobrania (doc. 69 KB) - dodano 10.10.2017r.

Unieważnienie postępowania - plik do pobrania (pdf. 1.3 MB) - dodano 13.10.2017r.