Rejestracja:

22 marca rejestracja dla: 

  • roczniki 1955 i 1956

23 marca rejestracja dla: 

  • roczniki między 1957 a 1961

25-27 marca:

  • Wznowiona rejestracja osób z grupy 70+.

Rejestracja telefoniczna wszystkich grup odbywa się w godzinach od 11.00 - 15.00 pod numerem telefonu 517 745 329.

Przygotowała:
Anna Kowalczyk
Pielęgniarka Naczelna