Pacjent może skorzystać z opieki lekarskiej i pielęgniarskiej w ramach nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej całodobowo w dni ustawowo wolne od pracy oraz w dni powszednie w godzinach od 18.00 do 8.00 rano dnia następnego. W obowiązującym od 1 marca nowym systemie pacjent będzie mógł skorzystać z nocnej i świątecznej pomocy lekarskiej i pielęgniarskiej niezależnie od tego u którego lekarza rodzinnego się leczy, nie obowiązuje rejonalizacja.

Świadczenia nocnej i świątecznej opieki lekarskiej są bezpłatne i udzielane bez skierowania. Informację o tym, gdzie sprawowana jest nocna i świąteczna opieka lekarska i pielęgniarska, pacjent uzyska u swojego lekarza POZ lub w oddziale wojewódzkim NFZ - infolinia czynna całą dobę: 0 800 800 805

W powiecie wrzesińskim dyżurujący lekarz udziela porad jak dotychczas:

 • ambulatoryjnie - przy ul. Słowackiego 2 w budynku szpitala
 • w sytuacjach medycznie uzasadnionych w domu pacjenta

Kontakt telefoniczny:

 Lekarz  61 43 70 641; 508 313 126
 Pielęgniarka  61 43 70 644; 508 313 078 

 

Pacjent może skorzystać z takiej formy opieki zdrowotnej w następujących sytuacjach:

 • nagłego zachorowania,
 • nagłego pogorszenia stanu zdrowia, gdy nie ma objawów sugerujących bezpośrednie zagrożenie życia lub istotny uszczerbek zdrowia, a zastosowane środki domowe lub leki dostępne bez recepty nie przyniosły spodziewanej poprawy,
 • gdy zachodzi obawa, że oczekiwanie na przyjęcie do lekarza rodzinnego może znacząco niekorzystnie wpłynąć na stan zdrowia.

Skorzystanie ze świadczeń POZ w nocy i święta uzasadniają między innymi:

 • zaostrzenie dolegliwości znanej choroby przewlekłej (np. kolejny napad astmy oskrzelowej z umiarkowaną dusznością,
 • infekcja dróg oddechowych z wysoką gorączką, szczególnie u małych dzieci i osób w podeszłym wieku,
 • bóle brzucha nieustępujące mimo stosowania leków rozkurczowych,
 • bóle głowy nieustępujące mimo stosowania leków przeciwbólowych,
 • biegunka lub wymioty szczególnie u dzieci lub osób w podeszłym wieku,
 • zatrzymanie wiatrów, stolca lub moczu,
 • zaburzenia psychiczne (z wyjątkiem agresji lub próby samobójczej- wtedy należy wezwać pogotowie ratunkowe).
 • Zabiegi pielęgniarskie zlecone w ramach porady udzielonej przez lekarza dyżurującego w POZ oraz zabiegi wynikające z ciągłości leczenia mogą być wykonane przez pielęgniarkę w gabinecie zabiegowym lub w domu pacjenta.

W ramach nocnej i świątecznej opieki lekarskiej nie można uzyskać:

 • wizyty kontrolnej w związku z wcześniej rozpoczętym leczeniem,
 • recepty na stosowane stałe leki w związku ze schorzeniem przewlekłym,
 • rutynowe zaświadczenia o stanie zdrowia.