nr tel.

KIEROWNIK ODDZIAŁU: lek. med. Anna Czerwińska
Specjalista neurolog

61 43 70 654

PIELĘGNIARKA ODDZIAŁOWA: mgr Dorota Piasecka

61 43 70 655

 

 Oddział neurologiczny , w którym udzielane są stacjonarne świadczenia zdrowotne z zakresu neurologii;

Pododdział udarowy oddziału neurologicznego , w którym udzielane są stacjonarne świadczenia zdrowotne z zakresu leczenia udarów.

Oddział neurologiczny z pododziałem udarowym  świadczy usługi diagnostyczne, leczenia i wczesnej rehabilitacji w zakresie:

  • chorób wynikających z niedokrwienia i zapalnych ośrodkowego układu nerwowego,
  • układowych zaników pierwotnych zajmujących ośrodkowy układ nerwowy,
  • zaburzeń pozapiramidowych i zaburzeń czynności ruchowych,
  • innych chorób zwyrodnieniowych układu nerwowego,
  • chorób demielinizacyjnych ośrodkowego układu nerwowego,
  • zaburzeń obejmujących nerwy, korzenie nerwów rdzeniowych sploty nerwowe,
  • polineuropatii i innych zaburzeń obwodowego układu nerwowego,
  • chorób połączeń nerwowo - mięśniowych i mięśni,
  • porażenia mózgowego i innych zespołów porażennych,
  • innych zaburzeń układu nerwowego.

neurologia neurologia2