nr tel.
Kierownik oddziału:  Prof. nzw. dr hab. n. med. Magdalena Pisarska-Krawczyk
Zastępca:
 lek med., specjalista ginekolog położnik Andrzej Włoszkiewicz
61 43 70 515
GABINET LEKARSKI 61 43 70 550
61 43 70 617
Położna oddziałowa: mgr położnictwa, specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa ginekologiczno-położniczego - Bogumiła Sroka
Z-ca: magister położnictwa, specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa położniczego Renata Mokracka
 61 43 70 567
Oddział ginekologiczny 61 43 70 614
Oddział położniczy 61 43 70 615
SEKRETARIAT 61 43 70 553

 

 

Do dyspozycji pacjentek mamy 28 łóżek szpitalnych – po dwa w pokojach z łazienkami. Jest to bezpieczne i wygodne miejsce dysponujące odpowiednim wyposażeniem pozwalającym na nowoczesną opiekę podczas diagnostyki i leczenia ginekologicznego oraz w czasie zakończenia ciąży, postępowania przed i po porodzie.
Rodzące mają do dyspozycji dobrze zaprojektowany pokój obserwacyjny, trzy sale porodowe, w których dbałość o komfort w czasie porodu jest możliwa w pełnym zakresie, o co zabiegamy z rosnącą intensywnością. Tak zwane porody rodzinne są dobrze oceniane przez pacjentki. Pamiętamy o konieczności ciągłej poprawy warunków, dlatego zespół lekarski, położne i pielęgniarki pozostają w gotowości aby pacjentki czuły się pewnie podczas świadczonych usług zabiegowych, pielęgnacyjnych i rehabilitacyjnych. Matki po porodzie mają dzieci przy sobie i mogą liczyć na profesjonalną i życzliwą pomoc zespołu dyżurnego, także lekarzy pełniących swoje obowiązki w systemie całodobowym.
Zdając sobie sprawę, że czas rodzenia a także terapia okołoporodowa, ze względu na specyfikę tego okresu, szczególnych wymagań i zagrożeń, powinny cechować się szczególną troską, wykorzystujemy wszelkie możliwości i zachowujemy odpowiedni poziom działania medycznego. Osobne, estetyczne, przyjemne pomieszczenie przygotowane dla ciężarnych, u których zachodzi potrzeba monitorowania kardiotokograficznego (KTG), zapewnia dokonywanie zapisów w dobrej atmosferze i pod właściwą opieką. Istnieją też możliwości wykonywania takich badań odpłatnie, ciężarnym nie będącym pacjentkami szpitala.

Nasza praca służąca chorym powinna przynosić zauważalne korzyści, rozszerzamy bowiem opiekę oferując nowe metody postępowania zachowawczego i operacyjnego. Ze szczególną atencją odnosimy się do decyzji kobiet, ponieważ to do nich należy wybór sposobów terapii. Dlatego szczegółowa argumentacja i zrozumiale przekazywane wyjaśnienia są bardzo ważne. Czas poświęcany na rozmowę o istocie leczenia, zachowawczego czy operacyjnego, spodziewanych efektach i ewentualnych zagrożeniach jest zawsze potrzebny i dbamy aby rezerwować go odpowiednio dużo. Jesteśmy do dyspozycji zapewniając wygodne miejsce dostosowane do potrzeb intymnej rozmowy. Zespół lekarski, w tym zwłaszcza kierująca oddziałem, służą wszelką pomocą, rozumiejąc, że cierpliwy proces podejmowania decyzji sprzyja wzajemnej satysfakcji. W trakcie wstępnej diagnostyki, przygotowania przedoperacyjnego, wyjaśniamy potrzebę odpowiedniego żywienia. Korzyści z obecności wykształconego dietetyka są wyraźnie zauważalne i doceniane przez pacjentki. Opieka psychologiczna ma znaczenie i korzystamy z niej, często widząc jak bardzo jest przydatna. Także planowanie rehabilitacji wczesnej, pooperacyjnej, jak też fizjoterapia przewidywana do długiego stosowania, wchodzi w skład całego procesu zdrowienia, świadomości zachowań profilaktycznych. Podkreślamy jej rolę informując pacjentki o potrzebie kontynuacji rozpoczętych na oddziale działań.
Narządy płciowe, macica, przydatki powinny pozostawać zdrowe niezależnie od okresu życia kobiety, zawsze są potrzebne, dlatego staramy się wykorzystać leczenie zachowawcze. Kiedy jednak postępowanie operacyjne jest konieczne, wybieramy najmniej inwazyjne. Aby ograniczyć niebezpieczeństwa, proces diagnostyczny powinien być szczegółowy. Korzystamy z tych możliwości jak najszerzej, jeśli tylko sytuacja kliniczna nie jest nagląca. Ocena obrazowa, głównie ultrasonograficzna, poszerzona w zależności od potrzeb, tomografia komputerowa, badania laboratoryjne, ocena profilu hormonalnego, to podstawowe czynności.
Wymieniony poniżej zakres postępowania obejmuje podstawową ofertę, poza którą mieszczą się inne sposoby leczenia prowadzone we współpracy z ośrodkami referencyjnymi, głównie poznańskimi.

ZAKRES DZIAŁALNOŚCI ODDZIAŁU GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZEGO

Postępowanie diagnostyczne, lecznicze i profilaktyczne dotyczy:

 • ginekologii zachowawczej i operacyjnej,
 • uroginekologii,
 • onkologii ginekologicznej,
 • endokrynologii,
  w tym mieści się:
 • wybór metod diagnostyki zmian w gruczołach piersiowych (np. BACC),
 • postępowanie u pacjentek z osteoporozą lub zagrożonych osteoporozą,
 • wstępna diagnostyka niepłodności,
 • postępowanie antykoncepcyjne po analizie stanu zdrowia, kondycji hormonalnej, szczególnych wskazań,
 • leczenie stanów zapalnych narządów płciowych, dolegliwości bólowych w miednicy mniejszej, endometriozy,
 • wybór ewentualnej terapii w okresie okołomenopauzalnym (klimakterium),
 • diagnostyka przyczyn zaburzeń czynności dolnych dróg moczowych – nietrzymania moczu, nadreaktywności mięśnia wypieracza, zalegania moczu.

Wybór procedur medycznych jest poprzedzony indywidualną analizą konkretnej sytuacji klinicznej, potrzeb pacjentki i możliwości wdrożenia zaplanowanej terapii, po ocenie przeciwwskazań i jeśli to możliwe, próbie ich wyeliminowania. Te procesy są przedyskutowane z pacjentką i wewnętrznie konsultowane, szczególnie u chorych obciążonych innymi chorobami lub genetycznie, także ze specjalistami innych dziedzin.

Szczegółowe metody leczenia:

 • amputacja trzonu macicy z przydatkami lub bez przydatków,
 • usunięcie macicy z przydatkami lub bez przydatków,
 • usunięcie mięśniaków macicy,
 • przezpochwowe usunięcie macicy,
 • operacje plastyczne pochwy (plastyka przednia i tylna),
 • operacje zmian w przydatkach (guzy, torbiele jajników),
 • usunięcie endometriozy w bliźnie pooperacyjnej,
 • usunięcie ciąży pozamacicznej.

LAPAROSKOPIA – pełen zakres operacji np. usunięcie ciąży pozamacicznej, usunięcie jajników, macicy, zmian w jajnikach, nieprawidłowości cewki moczowej (przyczyna nietrzymania moczu),
w tym np.:

 • całkowite wycięcie macicy z jajowodami bez jajników drogą laparoskopową (TLH),
 • całkowite wycięcie macicy z jajowodami drogą pochwową w asyście laparoskopowej (LAVH).

HISTEROSKOPIA diagnostyczna i operacyjna:

 • ocena materiału po biopsji aspiracyjnej endometrium lub skrobaniu diagnostycznym ścian macicy i kanału szyjki, usunięcie zmian (np. polipów),
 • wycinki z tarczy części pochwowej szyjki macicy i sromu (w ocenie kolposkopowej),
 • usunięcie nadżerki części pochwowej szyjki macicy, konizacja szyjki macicy,
 • usunięcie torbieli, ropnia gruczołu Bartholina (marsupializacja).

Opieka położnicza obejmuje diagnostykę i leczenie w czasie ciąży i porodu według obowiązujących zasad, ze szczególnym uwzględnieniem stanów zagrożenia, na przykład w sytuacji poniższych rozpoznań:

 • ciąża pozamaciczna,
 • zagrażające poronienie,
 • niewydolność cieśniowo-szyjkowa,
 • podejrzenie nieprawidłowego rozwoju płodu, wad płodu,
 • chorób kobiety ciężarnej o charakterze przewlekłym, w tym:
  - chorób nowotworowych,
  - cukrzycy ciążowej,
  - cholestazy ciążowej,
  - innych zaburzeń metabolicznych,
  - nadciśnienia tętniczego,
  - zakażeń dróg moczowych.

Wszystkie stany wymagające szybkiej interwencji są konsultowane przez lekarza dyżurnego z odpowiedzialnym za oddział położniczy lub lekarzem kierującym.
Poród odbywa się w znieczuleniu dostosowanym do wymagań rodzącej:

 • drogami natury,
 • przy użyciu kleszczy lub próżnociągu (wyciągacza próżniowego),
 • drogą cięcia cesarskiego

W okresie połogu opieka obejmuje położnice wraz z dzieckiem. Prowadzimy postępowanie, w zależności od potrzeb pacjentki, jej kondycji i poporodowego stanu noworodka, który pozostaje pod opieką zespołu oddziału neonatologii naszego szpitala. Współpraca jest doskonała i zapewnia pacjentkom poczucie bezpieczeństwa.

Współpraca między oddziałem położniczo-ginekologicznym i neonatologicznym jest cenna dla kobiet w czasie połogu z kilku powodów. Ponieważ wpływa na poczucie bezpieczeństwa i jest jego wymiernym zapewnieniem, personel obu oddziałów jest głęboko zainteresowany wypełnianiem obowiązków a także ma satysfakcję z efektów, które są zauważalne, ponieważ pacjentki pozostające kilka dób w warunkach tak prowadzonych oddziałów czują się dobrze.

Jeśli stan noworodka wymaga hospitalizacji dłuższej niż dwie doby, czyli zwykły przebieg poporodowy wydłuża się, matka ma zapewnione wszystkie możliwości opieki nad dzieckiem, w tym, jeśli stan noworodka na to pozwala, szczepienia i karmienie. Świadomość korzyści wynikających z naturalnej laktacji jest istotna, o czym wiadomo powszechnie, jednak często poszerzenie wiedzy okazuje się przydatne, podobnie jak pomoc w karmieniu i niewykazywanie tendencji do zmuszania matki żeby sprostać wygórowanym żądaniom. Pomagamy i wspieramy niezależnie od matczynych decyzji, oczywiście nie szkodząc dziecku.

Ponieważ warunki są komfortowe i pediatra neonatolog jest obecny przy każdym porodzie, opieka jest należyta od początku narodzin i powinna być traktowana jako kontynuacja dbałości o ciężarną podczas trwania ciąży, następnie porodu. Jesteśmy do dyspozycji rodzącej, również w czasie nieprzerwanego dwugodzinnego poporodowego kontaktu „skóra do skóry”, znanego również pod nazwą „kangurowanie’’, które także może być udziałem ojca dziecka. Jeśli towarzyszy podczas rodzenia, więź z dzieckiem i jego matką jest bardzo bliska.

Warto zwrócić uwagę na powyższe dobrodziejstwa, ważne w szczególnym czasie zakończenia ciąży, trudnym i wymagającym, kiedy doświadczenie i empatia mają znaczenie dla wszystkich zainteresowanych a ich waga będzie widoczna znacznie dłużej niż pobyt na oddziale.

Przydatne informacje dotyczące żywienia i stosowana indywidualnie na oddziale diety z dodatkowym posiłkiem, są pozytywnie odbierane przez pacjentki. Postępowanie fizjoterapeutyczne według przyjętych zasad, a także wypracowanych na oddziale, przynosi efekty, co pacjentki doceniają również z upływem czasu od hospitalizacji.

Zespół lekarski Oddziału Położniczo-Ginekologicznego z systemem Rooming-in i Blokiem Porodowym
prof. nzw. dr hab. n. med. Magdalena Pisarska-Krawczyk -  Kierownik oddziału,
Andrzej Włoszkiewicz - lekarz medycyny, specjalista ginekolog położnik -  Zastępca Kierownika Oddziału,
Piotr Bartczak - dr n. med., specjalista w zakresie położnictwa i ginekologii
Katarzyna Częstochowska - lek. med. specjalista ginekolog położnik,
Lucyna Majewska-Lipińska - lek. med. specjalista ginekolog położnik,
Dorota Piotrowska-Gabryelewicz - lek. med. specjalista ginekolog położnik,
Olga Wituła - lek. med. specjalista ginekolog położnik,
Wojciech Kwiatkowski - lek. med. specjalista ginekolog położnik,
Maciej Hassan-Bartz - lek. med. specjalista ginekolog położnik.

Dyżurni zewnętrzni
Dawid Luwański - lek. med. specjalista ginekolog położnik,
Paweł Szajbel - lek. med. specjalista ginekolog położnik.

gin00 gin00

Zespól położnych i pielęgniarek
Bogumiła Sroka magister położnictwa, specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa położniczo-ginekologicznego - Położna oddziałowa,
Renata Mokracka magister położnictwa, specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa położniczego -  Zastępca Położnej oddziałowej,
Violetta Antoszak dyplomowana położna,
Sławomira Bogucka-Sikora magister,
Małgorzata Dankowska-Kaczmarek dyplomowana położna,
Emanuela Feldmann licencjat położnictwa,
Dorota Gawdzik magister położnictwa,
Agnieszka Gąsiorek licencjat położnictwa,
Katarzyna Gieryn dyplomowana położna,
Agnieszka Haremza licencjat położnictwa,
Ewa Ignaszak dyplomowana położna,
Ewelina Jackowiak magister położnictwa, specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa położniczo-ginekologicznego,
Karolina Janiak licencjat położnictwa,
Halina Kantek licencjat pielęgniarstwa,
Magdalena Majchrzak dyplomowana położna,
Agnieszka Makowska-Nowak magister położnictwa, specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa neonatologicznego,
Barbara Mandziak magister położnictwa, specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa neonatologicznego,
Małgorzata Matuszewska dyplomowana położna,
Monika Michalska magister położnictwa, specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa położniczo-ginekologicznego,
Maria Mizerska-Tysiąc dyplomowana położna,
Elżbieta Pikora-Józwiak dyplomowana położna,
Ewelina Przybyła magister położnictwa,
Zofia Szalbierz dyplomowana położna,
Ewa Tabaka licencjat położnictwa, specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa położniczego,
Renata Tabaka magister położnictwa, specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa położniczo-ginekologicznego,
Anna Wietrzyńska magister położnictwa, specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa położniczo-ginekologicznego,
Olga Wiśniewska dyplomowana położna.

Pracownicy wyrazili zgodę na publikację zdjęć.