Opieka duszpasterska

 1. Szpital Powiatowy we Wrześni zapewnia opiekę duszpasterską wszystkich wyznań. Potrzebę skorzystania z posługi duszpasterskiej należy zgłaszać Pielęgniarce Oddziałowej.
 1. Kaplica szpitalna Kościoła rzymskokatolickiego jest otwarta całą dobę i znajduje się na parterze – wejście z głównego holu w lewo, za szklanymi drzwiami.
 1. Kapelan szpitala: Bartłomiej Blat
 1. Msze święte w kaplicy szpitalnej sprawowane są według następującego porządku:
  • w niedziele i uroczystości: 7.15 i 14.00
   (w lipcu i sierpniu Msza święta w niedzielę tylko o 7.15),
  • w środy: 16.30 wraz z nowenną do Matki Bożej Nieustającej Pomocy.

Szczegółowy harmonogram nabożeństw jest wywieszony w kaplicy szpitalnej.

 1. Sakrament namaszczenia chorych udzielany jest na wyraźne życzenie pacjenta lub jego najbliższych podczas obchodu.

W sytuacjach nagłych i pilnych istnieje możliwość wezwania kapelana szpitala za pośrednictwem pielęgniarki dyżurnej oddziału.

 1. Komunia Święta udzielana jest podczas Mszy świętej oraz w salach szpitalnych podczas obchodu.
 1. Okazja do spowiedzi świętej – bezpośrednio przed Mszą świętą i w salach szpitalnych podczas obchodu, na życzenie pacjenta.

 

kaplicaIIIkaplicaVI

Opiekę duszpasterską pełni Dariusz Metler tel. 502 744 903