Poradnie

W Poradni przyjmuje prof. Magdalena Pisarska-Krawczyk. Poradnia czynna: w poniedziałki, wtorki, środy i czwartki.

W poradni wykonywane są:

 • badania ginekologiczne i położnicze,
 • diagnostyka ultrasonograficzna:

- położnicza, ginekologiczna i gruczołów piersiowych (USG piersi),
- uroginekologiczna i cytologiczna,
- kontrola pooperacyjna (z odbiorem wyników histologicznych).

Rejestracja telefoniczna pod numerem: 61 437 05 53, od poniedziałku do czwartku w godzinach: 8.00-11.00, w piątki w godzinach: 8.00 - 14.00.

 

lek. med. Urszula Kubiak - Specjalista kardiologii
lek. med. Julita Fedorowicz

 

REJESTRACJA

61 43 70 579

 

Poradnia kardiologiczna zajmuje się w diagnostyką i leczeniem chorób serca, układu krążenia, chorób nadciśnieniowych.

por kardiologiczna1

Zakres wykonywanych procedur medycznych dostępnych i zapewnionych przez poradnie (m. in.):

 1. Podstawowa diagnostyka i leczenie w zakresie schorzeń kardiologicznych w trybie ambulatoryjnym: samoistne (pierwotne nadciśnienie), choroba nadciśnieniowa z zajęciem serca, choroba reumatyczna zastawki dwudzielnej, choroba reumatyczna zastawki tętnicy głównej, choroba reumatyczna zastawki trójdzielnej, dusznica bolesna, ostry zawał serca, przewlekła choroba niedokrwienna serca, niereumatologiczne zaburzenia czynności zastawki dwudzielnej, niereumatologiczne zaburzenia funkcji zastawki tętnicy głównej, niereumatologiczne zaburzenia funkcji zastawki trójdzielnej, zaburzenie funkcji zastawki pnia głównego, kardiomiopatie, blok przedsionkowo-komorowy, inne zaburzenia przewodnictwa, częstoskurcz napadowy, migotanie i trzepotanie przedsionków, inne zaburzenia rytmu serca, niewydolność serca występująca wtórnie, inne zaburzenia funkcji serca, ostre zapalenie mięśnia sercowego, zapalenie mięśnia sercowego w chorobach sklasyfikowanych gdzie indziej.
 2. Przygotowanie do pełnego zakresu procedur kardiologicznych w trybie ambulatoryjnym m.in.: monitorowanie układu krążenia, badanie wysiłkowe, wstrzyknięcie lub wlew substancji leczniczej elektrokardiogram w 12 lub więcej odprowadzeniach, diagnostyka USG serca, badanie met. Holtera.
 3. Kierowanie do planowego leczenia szpitalnego w oddziale kardiologicznym, kardiochirurgicznym i uzdrowiskowym oraz ośrodkach klinicznych.
 4. Konsultacje w okresie przed i poszpitalnym.
 5. Konsultacje chorych kierowanych przez innych specjalistów.
 6. Kontynuacja leczenia poszpitalnego.
 7. Prewencja schorzeń kardiologicznych i ich powikłań, edukacja zdrowotna.

por kardiologiczna2

 

 

dr n. med. Adam Sulewski

lek. Maciej Dragon

 

REJESTRACJA

61 43 70 579

 

Świadczenia w poradni specjalistycznej udzielane są na podstawie skierowania od lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) lub innego lekarza udzielającego świadczeń w ramach umowy z NFZ.

Poradnia ortopedyczna i traumatologii narządu ruchu zajmuje się udzielaniem konsultacji, diagnostyką i zachowawczym leczeniem schorzeń układu kostno-stawowego, będących wynikiem wad wrodzonych lub nabytych, urazów czy chorób.

W Poradni ortopedycznej i traumatologii narządu ruchu udzielane są świadczenia z zakresu:

 • diagnostyki i leczenia choroby zwyrodnieniowej przede wszystkim stawów biodrowych i kolanowych,
 • diagnostyki i leczenia urazów sportowych,
 • diagnostyki i leczenia neuropatii nerwu pośrodkowego łokciowego ( zespół cieśni kanału nadgarstka, zespół rowka nerwu łokciowego, zespół kanału Guyona),
 • leczenia paluchów koślawych,
 • usg stawów biodrowych i kolanowych,

Ponadto Poradnia ortopedyczna przygotowuje i kwalifikuje chorych do operacji oraz prowadzi chorych po zabiegach operacyjnych.

Specjaliści mogą zlecać badania specjalistyczne takie jak: RTG, USG, rezonans magnetyczny, tomografia komputerowa.

a sulewski

dr n. med. A. Sulewski

m dragon

lek. M. Dragon

 

Pracownicy wyrazili zgodę na publikację zdjęć

 

dr n. med. Jan Wendland

Specjalista chirurgii dziecięcej

 nr tel.

REJESTRACJA

61 43 70 579

 

Leczenie dzieci i młodzieży
diagnostyka i leczenie chirurgiczne
oraz zachowawcze następujących schorzeń:

 1. Wady narządów moczowo-płciowych:
  • stulejki i sklejki, brak jąder w mosznie,
  • przepukliny pachwinowe i pępkowe,
  • wady cewki moczowej (spodziectwa),
  • wodniaki jąder, wszywanie protez jąder,
  • żylaki powrózka nasiennego.
 1. Wady okolicy odbytu:
  • wady wrodzone, przetoki, krwawienia z odbytu,
  • żylaki, wypadanie odbytu.
 1. Różnicowanie bólów brzucha, w tym ostre schorzenia (zapalenia wyrostka robaczkowego itp.). Leczenie zaparć.
 2. Usuwanie znamion skórnych, naczyniaków krwionośnych i limfatycznych, guzów, guzów skórnych. Leczenie wrastających paznokci.
 3. Chirurgia plastyczna:
  • Leczenie przykurczów mięśniowych.
 1. Leczenie urazów wielonarządowych, złamań kończyn.
 2. Leczenie ostrych chorób chirurgicznych.
 3. Opieka poszpitalna.
 4. Laseroterapia
  • leczenie naczyniaków
  • leczenie malformacji naczyniowych

 

jan wendland

dr n. med. Jan Wendland
Specjalista chirurgii dziecięcej

 pracownik wyraził zgodę na umieszczenie zdjęcia

 

lek. Wiesław Strojny
Specjalista chirurgii ogólnej

nr tel.

REJESTRACJA

61 43 70 579

 

Opis świadczeń wykonywanych w Poradni Chirurgii Ogólnej

W poradni chirurgii ogólnej wykonywane są świadczenia z zakresu diagnostyki i leczenia schorzeń chirurgicznych. Prowadzone są także konsultacje kwalifikacyjne przed planowanymi zabiegami operacyjnymi oraz konsultacje kontrolne po zabiegach. Nasi lekarze specjaliści przekazują w trakcie przyjęć pacjentów niezbędne informacje o schorzeniach, przebiegu ich leczenia oraz koniecznych badaniach i zabiegach, które należy wykonać. W poradni diagnozuje się i leczy między innymi: bóle w obrębie brzucha, schorzenia pęcherzyka żółciowego, przewodu żółciowego, choroby trzustki, przepukliny, zmiany skórne (tłuszczaki, kaszaki, znamiona barwnikowe), choroby paznokci (paznokieć wrastający, deformacje płytki paznokciowej), urazy, oparzenia i odmrożenia nie wymagające leczenia szpitalnego oraz zakażenia skóry. W poradni chirurgicznej w ramach ambulatoryjnych świadczeń zabiegowych usuwane są drobne zmiany skórne, brodawki, znamiona, bliznowce, korekcje „niekorzystnych” blizn, odbywa się zaopatrywanie ran, odbywa się leczenie owrzodzeń i trudno gojących ran, leczone są urazy tkanek miękkich, wykonuje się również specjalistyczne zmiany opatrunku oraz w razie konieczności pobierany jest materiał do badań histopatologicznych.

 1. Zakres świadczonych procedur medycznych dostępnych i zapewnianych przez poradnię (m.in.):
  • procedury wykonywane standardowo: diagnostyczny wywiad, konsultacja i ocena, ograniczony opis okresu przerw w chorobie, profilaktyka i promocja zdrowia, pełny opis wywiadu dotyczący problemu zdrowotnego oraz jego ocena; historia i ocena nowego zagadnienia, wywiad i ocena innych problemów występujących u chorego, wywiad i ocena postępowania diagnostycznego, innego niż typowe, opieka pielęgniarska, konsultacja w pełnym zakresie, badanie fizykalne,
  • procedury wykonywane jedynie w uzasadnionych przypadkach: wywiad chorobowy w formie krótkiego opisu, porada lekarska, konsultacja w trakcie wizyty domowej, konsultacja w ograniczonym zakresie (w zakresie jednego narządu),
  • zabiegi diagnostyczne w zakresie skóry/ tkanki podskórnej, biopsja skóry/tkanki podskórnej, inne zabiegi diagnostyczne skóry/ tkanki podskórnej,
  • zaopatrywanie: ran i zmian tkanek miękkich oraz ew. ich diagnostyka, urazów tkanek miękkich, schorzeń paznokci, wycięcie lub zniszczenie zmiany tkanki skóry i tkanki podskórnej, oczyszczenie rany, zakażenia, oparzenia bez wycinania, inne miejscowe usuniecie zmiany lub tkanki skóry i tkanki podskórnej, kriochirurgiczne zniszczenie skóry,
  • leczenie i ew. diagnostyka: zmian naczyniowych, żylaków kończyn dolnych, żylaków odbytu, owrzodzeń i innych zmian troficznych,
  • leczenie chorób zewnętrznych narządów płciowych u mężczyzn,
  • diagnostyka i leczenie krwawień z przewodu pokarmowego oraz ustalenie wskazań do leczenia szpitalnego/ operacyjnego,
  • diagnostyka i leczenie zmian bólowych w obrębie kończyn,
  • kontynuacja opieki nad pacjentami z zaopatrzonymi urazami układu kostnego, nie wymagającymi dalszej opieki ortopedycznej,
  • diagnostyka i leczenie bólów brzucha oraz ustalenie wskazań do leczenia szpitalnego/ zabiegowego,
  • orzecznictwo: ogólne badanie lekarskie osób bez dolegliwości i rozpoznania choroby, inne badania specjalne dla osób bez dolegliwości i rozpoznania choroby, badanie i obserwacja,
  • podanie anatoksyny tężcowej.
 1. Zakres świadczonych badań diagnostycznych dostępnych i zapewnianych przez poradnię (m.in.):
  • badania laboratoryjne w zakresie koniecznym do postawienia rozpoznania, ustalenia i monitorowania leczenia,
  • badania bakteriologiczne wymazów pobranych z ran i posiewów innych materiałów,
  • badania mykologiczne pobranych materiałów,
  • badanie histopatologiczne materiału pobranego z ran i zmienionych tkanek,
  • diagnostyka obrazowa: przeglądowe badanie RTG, kontrastowe badanie przewodu pokarmowego,
  • badanie USG (w tym Dopplerem) różnych okolic ciała, tomografia komputerowa brzucha,
  • tomografia klatki piersiowej,
  • badanie endoskopowe przewodu pokarmowego,
  • diagnostyka w kierunku zakażenia HBV, HCV, HIV,( przed planowa hospitalizacją, o ile wymagane jest wykonanie tych badań).
 1. Kierowanie do planowego leczenia szpitalnego w oddziale chirurgicznym, onkologicznym i uzdrowiskowego oraz ośrodków klinicznych.
 2. Konsultacje w okresie przed i poszpitalnym.
 3. Konsultacje chorych kierowanych przez innych specjalistów.
 4. Stała współpraca z Zakładem Mikrobiologii Lekarskiej, Zakładem Diagnostyki Obrazowej, Laboratorium Analitycznym.
 5. Kontynuacja leczenia poszpitalnego.
 6. Prewencja schorzeń chirurgicznych i ich powikłań, edukacja zdrowotna.

por chirurgiczna 01por chirurgiczna 02

 

Lek. med. Małgorzata Wesołowska – Cerajewska

Specjalista onkolog-radioterapii, Internista

 nr tel.

REJESTRACJA

61 43 70 623

Poradnia prowadzi:

 • Diagnostyka chorób onkologicznych
 • Konsultacje onkologiczne
 • Ocena znamion
 • Badania profilaktyczne piersi

 

 Katarzyna Markiewicz - Logopeda  

 

 REJESTRACJA

 

 669 558 720

 

Nasza poradnia prowadzi diagnozę i wszechstronną terapię zaburzeń komunikacji językowej u dzieci i osób dorosłych:

 • sygmatyzmu,
 • rotacyzmu,
 • kappacyzmu,
 • mowy bezdźwięcznej,
 • opóźnionego rozwoju mowy,
 • zaburzeń mowy, powstałych wskutek udarów mózgu, wylewów, chorób nowotworowych

 por logopedyczna

Lek. med. Izabela Królak
Specjalista rehabilitacji medycznej

 

REJESTRACJA

61 43 70 595


Poradnia obejmuje opieką medyczną dzieci i dorosłych.

Przyjmowani są pacjenci za skierowaniem od lekarza rodzinnego oraz specjalisty mającego kontrakt z NFZ.

Ponadto przyjmowani są chorzy wymagający leczenia i usprawniania leczniczego w schorzeniach reumatycznych, neurologicznych, ortopedycznych.

 

por rehabilitacyjna

 

Lek. med. Beata Kiereta 
Specjalista rehabilitacji medycznej

 
REJESTRACJA 61 43 70 595 


Poradnia zajmuje się diagnostyką i leczeniem skolioz, wad postawy oraz wad kończyn dolnych u dzieci i młodzieży.

Przyjmowani są pacjenci ze skierowaniem od lekarza rodzinnego lub specjalisty mającego kontrakt z NFZ.

W przypadku stwierdzenia zaburzeń rehabilitacja prowadzona jest na miejscu w Pracowni Fizjoterapii przez wykwalifikowanych fizjoterapeutów.

 

por wad postawy

 

Lek. med. Dorota Kaczmarek
Specjalista pediatrii, Neonatolog

 
 REJESTRACJA 61 43 70 517 

 

W poradni opieką objęte są dzieci, u których wymagana jest stała i profesjonalna kontrola rozwoju fizycznego i psychicznego.

Wizyta w poradni obejmuje badanie podmiotowe i przedmiotowe, zlecane są niezbędne świadczenia diagnostyczne.

W razie potrzeby dziecko kierowane jest na konsultacje specjalistyczne lub rehabilitację.

Działalność poradni obejmuje także niezbędną edukację i działania w zakresie promocji zdrowia.

por neonatologiczna