lek. Wiesław Strojny
Specjalista chirurgii ogólnej

nr tel.

REJESTRACJA

61 43 70 579

 

Opis świadczeń wykonywanych w Poradni Chirurgii Ogólnej

W poradni chirurgii ogólnej wykonywane są świadczenia z zakresu diagnostyki i leczenia schorzeń chirurgicznych. Prowadzone są także konsultacje kwalifikacyjne przed planowanymi zabiegami operacyjnymi oraz konsultacje kontrolne po zabiegach. Nasi lekarze specjaliści przekazują w trakcie przyjęć pacjentów niezbędne informacje o schorzeniach, przebiegu ich leczenia oraz koniecznych badaniach i zabiegach, które należy wykonać. W poradni diagnozuje się i leczy między innymi: bóle w obrębie brzucha, schorzenia pęcherzyka żółciowego, przewodu żółciowego, choroby trzustki, przepukliny, zmiany skórne (tłuszczaki, kaszaki, znamiona barwnikowe), choroby paznokci (paznokieć wrastający, deformacje płytki paznokciowej), urazy, oparzenia i odmrożenia nie wymagające leczenia szpitalnego oraz zakażenia skóry. W poradni chirurgicznej w ramach ambulatoryjnych świadczeń zabiegowych usuwane są drobne zmiany skórne, brodawki, znamiona, bliznowce, korekcje „niekorzystnych” blizn, odbywa się zaopatrywanie ran, odbywa się leczenie owrzodzeń i trudno gojących ran, leczone są urazy tkanek miękkich, wykonuje się również specjalistyczne zmiany opatrunku oraz w razie konieczności pobierany jest materiał do badań histopatologicznych.

 1. Zakres świadczonych procedur medycznych dostępnych i zapewnianych przez poradnię (m.in.):
  • procedury wykonywane standardowo: diagnostyczny wywiad, konsultacja i ocena, ograniczony opis okresu przerw w chorobie, profilaktyka i promocja zdrowia, pełny opis wywiadu dotyczący problemu zdrowotnego oraz jego ocena; historia i ocena nowego zagadnienia, wywiad i ocena innych problemów występujących u chorego, wywiad i ocena postępowania diagnostycznego, innego niż typowe, opieka pielęgniarska, konsultacja w pełnym zakresie, badanie fizykalne,
  • procedury wykonywane jedynie w uzasadnionych przypadkach: wywiad chorobowy w formie krótkiego opisu, porada lekarska, konsultacja w trakcie wizyty domowej, konsultacja w ograniczonym zakresie (w zakresie jednego narządu),
  • zabiegi diagnostyczne w zakresie skóry/ tkanki podskórnej, biopsja skóry/tkanki podskórnej, inne zabiegi diagnostyczne skóry/ tkanki podskórnej,
  • zaopatrywanie: ran i zmian tkanek miękkich oraz ew. ich diagnostyka, urazów tkanek miękkich, schorzeń paznokci, wycięcie lub zniszczenie zmiany tkanki skóry i tkanki podskórnej, oczyszczenie rany, zakażenia, oparzenia bez wycinania, inne miejscowe usuniecie zmiany lub tkanki skóry i tkanki podskórnej, kriochirurgiczne zniszczenie skóry,
  • leczenie i ew. diagnostyka: zmian naczyniowych, żylaków kończyn dolnych, żylaków odbytu, owrzodzeń i innych zmian troficznych,
  • leczenie chorób zewnętrznych narządów płciowych u mężczyzn,
  • diagnostyka i leczenie krwawień z przewodu pokarmowego oraz ustalenie wskazań do leczenia szpitalnego/ operacyjnego,
  • diagnostyka i leczenie zmian bólowych w obrębie kończyn,
  • kontynuacja opieki nad pacjentami z zaopatrzonymi urazami układu kostnego, nie wymagającymi dalszej opieki ortopedycznej,
  • diagnostyka i leczenie bólów brzucha oraz ustalenie wskazań do leczenia szpitalnego/ zabiegowego,
  • orzecznictwo: ogólne badanie lekarskie osób bez dolegliwości i rozpoznania choroby, inne badania specjalne dla osób bez dolegliwości i rozpoznania choroby, badanie i obserwacja,
  • podanie anatoksyny tężcowej.
 1. Zakres świadczonych badań diagnostycznych dostępnych i zapewnianych przez poradnię (m.in.):
  • badania laboratoryjne w zakresie koniecznym do postawienia rozpoznania, ustalenia i monitorowania leczenia,
  • badania bakteriologiczne wymazów pobranych z ran i posiewów innych materiałów,
  • badania mykologiczne pobranych materiałów,
  • badanie histopatologiczne materiału pobranego z ran i zmienionych tkanek,
  • diagnostyka obrazowa: przeglądowe badanie RTG, kontrastowe badanie przewodu pokarmowego,
  • badanie USG (w tym Dopplerem) różnych okolic ciała, tomografia komputerowa brzucha,
  • tomografia klatki piersiowej,
  • badanie endoskopowe przewodu pokarmowego,
  • diagnostyka w kierunku zakażenia HBV, HCV, HIV,( przed planowa hospitalizacją, o ile wymagane jest wykonanie tych badań).
 1. Kierowanie do planowego leczenia szpitalnego w oddziale chirurgicznym, onkologicznym i uzdrowiskowego oraz ośrodków klinicznych.
 2. Konsultacje w okresie przed i poszpitalnym.
 3. Konsultacje chorych kierowanych przez innych specjalistów.
 4. Stała współpraca z Zakładem Mikrobiologii Lekarskiej, Zakładem Diagnostyki Obrazowej, Laboratorium Analitycznym.
 5. Kontynuacja leczenia poszpitalnego.
 6. Prewencja schorzeń chirurgicznych i ich powikłań, edukacja zdrowotna.

por chirurgiczna 01por chirurgiczna 02