nr tel.

KIEROWNIK PRACOWNI DIAGNOSTYKI LABORATORYJNEJ: 

mgr Ilona Fajkowska

61 43 70 523

REJESTRACJA

61 43 70 530

KIEROWNIK PRACOWNI SEROLOGII Z BANKIEM KRWI: 

mgr Emilia Wiśniewska

61 43 70 506

 

 

Pracownia Diagnostyki Laboratoryjnej
Oferuje:

 • bezpłatne badania na podstawie skierowania lekarza Podstawowej Opieki Zdrowotnej oraz Poradni Specjalistycznych
 • badania w trybie CITO - czas oczekiwania na wyniki badań dla pacjentów ambulatoryjnych – w jak najkrótszym czasie
 • pełnopłatne badania na życzenie pacjenta

Pobieranie materiału do badań:

 • od poniedziałku do piątku od 7:00 do 10:00

Odbiór wyników badań dnia następnego:

 • od poniedziałku do piątku od 7:00 do 10:00 oraz od 14:00 do 16:00

Wyjątkowo istnieje możliwość wcześniejszego odbioru wyników badań po uzgodnieniu z personelem laboratorium

Laboratorium Szpitala Powiatowego we Wrześni oferuje szeroki panel badań z zakresu hematologii, biochemii, immunochemii, koagulologii, alergologii, wirusologii, analityki ogólnej, mikrobiologii, serologii

 • wyposażone jest w pełni zautomatyzowane nowoczesne analizatory renomowanych firm diagnostycznych. Zatrudniamy wysoko wykwalifikowanych pracowników: diagnostów laboratoryjnych, w tym specjalistów w dziedzinie diagnostyki laboratoryjnej i transfuzjologii krwi oraz techników analityki medycznej. Pozwala nam to zapewnić świadczenie usług na wysokim poziomie.
 • korzystamy ze specjalnego oprogramowania komputerowego
 • wprowadziliśmy niezawodny system pozytywnej identyfikacji próbówek z pobranym materiałem biologicznym opierającym się na etykietach z kodami kreskowymi
 • aby zapewnić najwyższą jakość naszych usług laboratorium prowadzi wewnętrzną i zewnętrzną kontrolę jakości - co potwierdzają stosowne certyfikaty Centralnego Ośrodka Badań Jakości w Diagnostyce Laboratoryjnej oraz Centralnego Ośrodka Badań Jakości w Diagnostyce Mikrobiologicznej
 • posiadamy wdrożone obligatoryjne standardy jakości opracowane przez Ministerstwo Zdrowia i system jakości oparty o normy międzynarodowe ISO, które zapewniają wysoką wiarygodność wyników badań
 • krew do badań pobierana jest jednorazowym, zamkniętym systemem aspiracyjno-próżniowym, zabezpieczającym przed zakażeniem pacjenta i pracownika laboratorium,

 

Pracownia Serologii z Bankiem Krwi

Pracownia czynna od poniedziałku do piątku od 7.00 do 15.00.
Pobór materiału do badań od poniedziałku do piątku od 7.00 do 10.00.
Odbiór wyników w tym samym dniu od 7.00 do 15.00 w Pracowni Serologii lub następnego dnia roboczego od 7.00 do 10.00 oraz od 14.00 do 16.00 w rejestracji.

 Pracownia oferuje badania z zakresu:

 • grupy krwi (badanie polega na oznaczeniu antygenów krwinki czerwonej grup głównych układu ABO oraz antygenu D z układu Rh,
 • wykrywanie przeciwciał odpornościowych skierowanych do antygenów krwinki czerwonej.

Wynik badania grupy krwi wykorzystuje się do:

 • doboru krwi dla pacjentów np. w przypadku przygotowania do zabiegu operacyjnego,
 • określenie niezgodności serologicznej między rodzicami dziecka,
 • identyfikacji potencjalnego konfliktu serologicznego między matką a płodem,
 • diagnostyki choroby hemolitycznej płodu/noworodka.

Posiadanie wyniku grupy krwi i noszenie go przy sobie umożliwia udzielenie szybkiej pomocy w stanie zagrożenia życia!

Kobiety planujące ciążę i będące w ciąży powinny oznaczać grupę krwi. Zgodnie z zaleceniami grupa krwi powinna być oznaczona nie później niż do 12 tygodnia ciąży. Oznaczenie grupy krwi u przyszłych rodziców umożliwi identyfikację niezgodności serologicznej pomiędzy rodzicami i wdrożenie odpowiedniego postępowania podczas prowadzenia ciąży i po urodzeniu dziecka, co ma ogromne znaczenie dla zdrowia i życia nienarodzonego dziecka i noworodka. Wykrycie przeciwciał odpornościowych w ramach badania przeglądowego przeciwciał odpornościowych do krwinki czerwonej umożliwia:

 • prawidłowy dobór krwi (tzw. krew dobrana fenotypowo) do przetoczeń,
 • wdrożenie odpowiednich procedur prowadzenia ciąży, konfliktu serologicznego i diagnostyki prenatalnej choroby hemolitycznej płodu/noworodka.

Oznaczenie grupy krwi zabezpiecza nas jako potencjalnych biorców krwi i umożliwia troskę o zdrowie i życie naszych dzieci, także tych jeszcze nienarodzonych.

Pracownia wykonuje badania wykorzystując nowoczesne testy mikrokolumnowe charakteryzujące się wysoką czułością i swoistością. Badania wykonuje doświadczony i wykwalifikowany personel. Pracownia uczestniczy od wielu lat w międzynarodowych programach kontroli laboratoryjnej, posiada certyfikaty, które nie tylko potwierdzają udział w badaniu kontrolnym, lecz określają osiągnięte wyniki.

diagnostyka01 diagnostyka03 diagnostyka03 diagnostyka04 diagnostyka05 diagnostyka06

Personel i pacjenci wyrazili zgodę na publikację zdjęć