Obowiązek informacyjny

Rejestrator rozmów telefonicznych  w „Szpitalu Powiatowym we Wrześni” Sp. z o.o. w restrukturyzacji.

 

Mając na uwadze zapisy art. 13 ust. 1  i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanym dalej „RODO”, poniżej przedstawiam informacje i  zasady przetwarzania danych fonicznych przez  Szpital Powiatowy we Wrześni Sp. z o.o. w restrukturyzacji.

 

Administrator danych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest "Szpital Powiatowy we Wrześni" Sp. z o.o. w restrukturyzacji - reprezentowany przez Prezesa Szpitala  z siedzibą przy ul. Słowackiego 2, 62-300 Września, tel: 61 43 70 500,

 

Inspektor Ochrony Danych

We wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych przez Szpital można kontaktować się z wyznaczonym w tym celu Inspektorem Ochrony Danych na adres email:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.; lub pod numerem telefonu: 531-949-132 lub osobiście.

 

Cel przetwarzania

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Szpital w celu:

 1. Podniesienia bezpieczeństwa świadczonych usług.

 

Podstawa prawna przetwarzania

Szpital przetwarza Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są:

 1. Wyłącznie w zakresie związanym z realizacją powyższego celu.
 2. Podstawą przetwarzania jest załącznik nr 5 do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 24 września 2013 roku w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej (tj, Dz. U. z. póź. zm.)- w przypadku nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej, a w pozostałych przypadkach zapewnienie bezpieczeństwa świadczonych usług.

 

Informacja o obowiązku podania danych

 1. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo odmowy zgody na nagrywanie rozmowy przez rozłączenie się.
 2. W przypadku wyrażenia zgody na nagrywanie rozmowy ma Pani/Pan prawo dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych osobowych.
 3. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 

Odbiorcy danych

Pani/Pana dane osobowe mogą zostać ujawnione:

 1. pracownikom i współpracownikom Szpitala posiadającym upoważnienie do przetwarzania danych osobowych ,dostawcom usług technicznych i organizacyjnych dla Szpitala (w szczególności dostawcom i podmiotom wyspecjalizowanym w zapewnianiu obsługi technicznej systemów teleinformatycznych);
 2. podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.
 • Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw znajdujących się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym i nie będą przekazywane do organizacji międzynarodowych.

 

Decyzje podejmowane w sposób zautomatyzowany

Szpital nie będzie stosował wobec Pani/Pana zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

 

Okres, przez który dane będą przetwarzane

 1. Pani/Pana dane będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne, tj. nie dłużej niż 30 dni, licząc od dnia nagrania.
 2. W przypadku, kiedy nagranie stanowi dowód w postępowaniu, termin ten ulega wydłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.
 3. Po upływie tych okresów dane osobowe podlegają zniszczeniu.