LOGO-CSIOZ

Szpital Powiatowy we Wrześni Sp. z o. o., ul. Słowackiego 2, 62-300 Września informuje, że otrzymał dofinansowanie na realizację projektu:

 

Pt. „Wyposażenie nowego Oddziału Ratunkowego Szpitala Powiatowego we Wrześni w nowoczesną aparaturę medyczna"

w ramach:

Priorytetu XII - Bezpieczeństwo zdrowotne i poprawa efektywności systemu ochrony zdrowia

Działania 12.1 - „Rozwój systemu ratownictwa medycznego"

Całkowita wartość projektu: 1 748 620,00 PLN

Kwota dofinansowania z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013:

1 119 726,25 PLN

W ramach niniejszego projektu: zostanie wyposażony nowy Oddział Ratunkowy Szpitala Powiatowego we Wrześni w nowoczesną aparaturę medyczną