Projekt w ramach WRPO 2007-2013

wrpo

"Szpital Powiatowy we Wrześni Sp. z o.o.", ul. Słowackiego 2, 62-300 Września informuje, że otrzymał
dofinansowanie do Projektu

pt. Utworzenie "Zespołu chirurgii jednego dnia" w Szpitalu Powiatowym we Wrześni w ramach

Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.
Priorytetu V - Infrastruktura dla kapitału ludzkiego

Działanie 5.3 - Poprawa warunków funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w województwie Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013

chirurgia1_

W ramach tego projektu został zakupiony nowoczesny sprzęt medyczny do diagnostyki oraz przeprowadzania zabiegów do nowo tworzonego „Zespołu chirurgii jednego dnia".

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013

www.wrpo.wielkopolskie.pl