stock szpital oddzialy

 

poradnie

 

pracownie

 

AKTUALNOŚCI

 

14 czerwca - Światowy Dzień Krwiodawstwa

dzien krwiodawstwa

Corocznie 14 czerwca obchodzimy ŚWIATOWY DZIEŃ KRWIODAWCY ustanowiony w dniu urodzin Karla Landsteinera, austriackiego immunologa, który w 1901 odkrył grupy krwi, za co w roku 1930 otrzymał Nagrodę Nobla. Propagowanie tego dnia ma zwiększać świadomość społeczeństwa jak bezcenne jest oddawanie krwi.

Bez honorowego krwiodawstwa, bez ludzi dobrowolnie i bezpłatnie oddających krew nie można byłoby przeprowadzić zabiegów operacyjnych, leczyć i ratować istnień ludzkich. Ważnym elementem wpływającym na funkcjonowanie krwiodawstwa i krwiolecznictwa jest skuteczna publiczna służba krwi, która stanowi ważne ogniwo systemu opieki zdrowotnej. W Polsce pacjentom dostęp do bezpiecznej krwi i produktów krwiopochodnych w wystarczającej ilości oraz odpowiednio wysokiej jakości zapewniają poszczególne Centra Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa.

W szpitalu wrzesińskim funkcjonuje Bank Krwi, który zabezpiecza krew dla Pacjentów – zarówno dla tych, którzy poddawani są planowym zabiegom, jak i tych, którzy do naszego szpitala trafiają z zagrożeniem życia i zdrowia. Z tego drugiego względu, ważne jest, aby w Banku Krwi zawsze znajdował się bezpieczny jej zapas, z uwzględnieniem wszystkich grup krwi.
Regularne oddawanie krwi to nie tylko wyraz troski o życie i zdrowie innego człowieka, to również wymierne korzyści dla krwiodawcy: oddając krew, mamy zawsze aktualne badania i szybką informację o ewentualnych nieprawidłowościach w wynikach, a co za tym idzie – szansę na szybką diagnozę i skuteczne leczenie. Oddawanie krwi powoduje, że organizm pobudzany do produkcji nowych krwinek ma lepsze zdolności regeneracyjne.

Wszystkim Honorowym Krwiodawcom składamy serdeczne podziękowania jak i wyrazy uznania za godną naśladowania postawę, dzięki której można ratować życie ludzkie.

 

KONTAKT

 

 
"Szpital Powiatowy we Wrześni" Sp. z o.o. w restrukturyzacji
ul. Słowackiego 2, 62-300 Września
Tel. Centrala: +48 61 43 70 500
Tel. Sekretariat: +48 61 43 70 590
Fax.: +48 61 43 79 730
e-mail: sekretariat@szpitalwrzesnia.home.pl
skrytka ePUAP: /SzpitalWrzesnia/SkrytkaESP

telefony

tablica

 

 powiat logo nfz logo pacjent nfos logo hope pfz logo

 

ue nfos logo 100 nfos logo 100