Pełnomocnik ds. praw pacjenta, kombatantów, inwalidów wojennych i osób represjonowanych

Pełnomocnik ds. praw pacjenta, kombatantów, inwalidów wojennych i osób represjonowanych - Dorota Piasecka
przyjmuje: czwartki  13.30 - 14.30, pokój 107c

Pełnomocnik ds. praw pacjenta, kombatantów, inwalidów wojennych i osób represjonowanych jest powołany celem ochrony praw pacjentów "Szpitala Powiatowego we Wrześni" Sp. z o.o.

Do zadań Pełnomocnika należy m.in.:

  • upowszechnianie praw pacjenta i kontrola ich przestrzegania
  • wyjaśnianie lub pomoc w wyjaśnianiu ustnych i pisemnych skarg pacjentów
  • współpraca z rodziną, przedstawicielem ustawowym, opiekunem prawnym lub faktycznym
  • współpraca z kierownictwem Szpitala w zakresie wyjaśniania przyczyn najczęstszych skarg, analizowanie wyników badania poziomu satysfakcji pacjentów leczonych w Szpitalu
  • współpraca z organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz praw pacjenta oraz organizacjami i stowarzyszeniami skupiającymi pacjentów powiatu wrzesińskiego

 

KONTAKT

 

 
"Szpital Powiatowy we Wrześni" Sp. z o.o. w restrukturyzacji
ul. Słowackiego 2, 62-300 Września
Tel. Centrala: +48 61 43 70 500
Tel. Sekretariat: +48 61 43 70 590
Fax.: +48 61 43 79 730
e-mail: sekretariat@szpitalwrzesnia.home.pl
skrytka ePUAP: /SzpitalWrzesnia/SkrytkaESP

telefony

tablica

 

 powiat logo nfz logo pacjent nfos logo hope pfz logo

 

ue nfos logo 100 nfos logo 100