Wskazówki dla pacjentów Pracowni Diagnostyki Laboratoryjnej

Wskazówki dla Pacjenta dotyczące przygotowania do badania oraz dostarczenia materiału do badań laboratoryjnych:

Badanie krwi

Większość badań laboratoryjnych powinno wykonywać się:

 • między godziną 7.00 a 9.00 rano, na czczo, po około 12-godzinnym nie przyjmowaniu pokarmów,
 • zażywanie leków w dniu badania musi być ustalone z lekarzem i ściśle związane z celem danego badania,
 • w dniu poprzedzającym badanie należy ograniczyć wysiłek fizyczny oraz nie spożywać alkoholu,
 • przed pobraniem materiału do badań należy odpocząć w pozycji siedzącej

W trakcie badania należy trzymać rękę nieruchomo.

Po wyciagnięciu igły należy uciskać miejsce wkłucia przez 3 - 4 minuty na wyprostowanej ręce.

 

Badanie moczu

Przed pobraniem moczu:

 • zastosować umiarkowaną dietę,
 • unikać nadmiernego wysiłku fizycznego, który może spowodować pojawienie się w moczu lub zwiększenie stężenia białka i ciał ketonowych,
 • powstrzymywać się od stosunków płciowych w dobie poprzedzającej badanie,
 • pobranie moczu następuje po dokładnym umyciu narządów moczowo-płciowych letnią wodą z mydłem i opłukaniu letnią wodą, następnie należy delikatnie wytrzeć narządy czystym ręcznikiem, najlepiej papierowym,
 • unikać badania w okresie od 2 dni poprzedzających menstruację (krwawienie miesiączkowe) do 2 dni po jej zakończeniu, ze względu na dużą ilość krwinek czerwonych i nabłonków uniemożliwiających uzyskanie wiarygodnych wyników badania.

Pobieranie moczu

Mocz do analizy pobiera się do czystego pojemnika jednorazowego (do nabycia w aptece), bezpośrednio po spoczynku nocnym (pierwsza poranna porcja moczu) ze środkowego strumienia, (pierwszej porcji ok.50 ml. moczu oraz ostatniej nie pobieramy, tylko oddajemy do toalety)

Do badania należy przekazać próbkę ok. 50-100 ml moczu oddanego bezpośrednio do pojemnika.

Pojemnik niezwłocznie zakręcić nakrętką oraz opisać imieniem i nazwiskiem pacjenta, w przypadku pacjenta szpitalnego oprócz imienia i nazwiska należy podać oddział, na którym pacjent się znajduje.

Mocz należy dostarczyć do Pracowni Diagnostyki laboratoryjnej w jak najkrótszym czasie

Niemowlęta – istnieje możliwość zebrania moczu do specjalnego plastikowego woreczka, założonego w sposób obejmujący ujście zewnętrzne cewki moczowej. Woreczki takie można nabyć w aptece. W przypadku bardzo małych dzieci, jeśli nie jest możliwe uzyskanie dostatecznej objętości moczu, dopuszczalne jest dostarczenie do laboratorium próbki moczu mniejszej niż 50 ml.

 

Dobowa zbiórka moczu

Przed przystąpieniem do dobowej zbiórki moczu:

 • przygotować czysty, wystarczająco duży pojemnik,
 • w laboratorium uzyskać informację o ewentualnej konieczności dodanie do pojemnika na zbierany mocz odpowiedniego stabilizatora i w razie konieczności zaopatrzyć się w taki stabilizator,
 • w dniu rozpoczęcia zbiórki dobowej pierwszą poranną porcję moczu należy oddać do muszli klozetowej.

Przeprowadzanie dobowej zbiórki moczu

 • zbiórkę przeprowadza się w okresie 24 godzin (12 godzin w przypadku klirensu kreatyniny),
 • każdą kolejną porcję oddanego moczu należy w całości przenosić do przeznaczonego na zbiórkę pojemnika,
 • zanotować godzinę rozpoczęcia zbiórki,
 • pojemnik powinien być umieszczony w chłodnym miejscu (np. lodówka),
 • zbiórkę prowadzić do następnego dnia,
 • następnego dnia rano zakończyć zbiórkę o godzinie, o której ją rozpoczęto dnia poprzedniego, tj. po 24 godzinach (np. o godz. 7.00, o ile poprzedniego dnia rozpoczęto o 7.00),
 • po zakończeniu zbiórki zawartość pojemnika dokładnie wymieszać, zmierzyć objętość moczu, a następnie odlać próbkę (około 50-l00 ml) do jednorazowego pojemnika i dostarczyć do PDL,

Na pojemniku podać:

 • imię i nazwisko,
 • dokładny czas rozpoczęcia i zakończenia zbiórki,
 • całkowitą objętość zebranego moczu

Próbka moczu powinna być dostarczona do laboratorium jak najszybciej – w ciągu 2 godzin po zebraniu moczu

 

Badanie kału

Materiał do badania powinien być pobrany z kilku różnych miejsc oddanego kału, materiał pobieramy szpatułką. Próbkę kału wielkości orzecha laskowego należy dostarczyć w opisanym imieniem i nazwiskiem pojemniku (dostępny w  aptece). Jeżeli lekarz nie zaleci inaczej do badań wykonywanych w kale nie obowiązuje dieta.

 

Posiew moczu

Mocz należy pobierać rano, a jeśli to niemożliwe, po 4 godzinach od ostatniego oddania. Tylko w uzasadnionych przypadkach dopuszczalne jest pobieranie moczu niezależnie od pory dnia. Mocz na posiew powinien być pobrany przed podaniem pierwszej dawki antybiotyku stosowanego w leczeniu choroby nerek czy dróg moczowych W przypadku przebiegającej antybiotykowej należy poinformować o rodzaju leku i okresie przyjmowania.

Mocz pobierać przestrzegając poniższych zasad:

 • Zaopatrzyć się w jednorazowy, jałowy pojemnik (dostępny w aptekach).
 • Umyć ręce bieżącą wodą z mydłem i osuszyć jednorazowym ręcznikiem.
 • Dokładnie umyć okolice krocza i cewki moczowej bieżącą wodą z mydłem, osuszyć jednorazowym ręcznikiem:
  Mężczyźni: Po odciągnięciu napletka, dokładnie umyć okolice cewki moczowej, spłukać i osuszyć jednorazowym ręcznikiem.
  Kobiety: Dokładnie umyć okolice krocza, jedną ręką rozchylić wargi sromowe odsłaniając ujście cewki moczowej, umyć okolice cewki, spłukać i osuszyć jednorazowym ręcznikiem.

Zachować kierunek mycia i osuszania: od ujścia cewki w kierunku odbytu.

 • Przed pobraniem otworzyć jałowy pojemnik.
 • Pobrać mocz z tzw. środkowego strumienia. Pierwszą partię moczu oddać do toalety, drugą partię moczu, nie przerywając strumienia oddać bezpośrednio do pojemnika, ok. 50-100ml.
 • Dla uniknięcia zanieczyszczenia bakteriami nie dotykać brzegiem pojemnika okolic narządów płciowych, a dodatkowo, palcami wewnętrznej powierzchni jałowego pojemnika.
 • Pojemnik natychmiast zamknąć, opisać imieniem i nazwiskiem, w przypadku oddziału dopisać oddział.
 • Pojemnik z moczem dostarczyć do Pracowni Diagnostyki Laboratoryjnej.
 • Mocz do chwili transportu przechowywać w temperaturze chłodziarki (2-8 °C), maksymalnie do 4 godzin.

Mocz do badania ogólnego i na posiew dostarczać w dwóch oddzielnych pojemnikach: niejałowym i jałowym.

 

Wymaz z gardła, nosa jamy ustnej

Zalecenia ogólne:

 • wymazy należy pobierać przed zastosowaniem antybiotykoterapii,
 • co najmniej 5 dni po zakończonej antybiotykoterapii,
 • rano, na czczo, po przepłukaniu jamy ustnej przegotowaną wodą, przed umyciem zębów oraz po wyjęciu protez.

Wymaz z nosa – pobierany bez względu na porę dnia. Nie stosować kropli, maści na co najmniej 2 godziny przed pobraniem

Wymazy ze spojówek / wydzielina oczna/ wydzielina ropna z ucha / wymazy z ucha zewnętrznego

 • wymazy należy pobierać przed zastosowaniem antybiotykoterapii,
 • 4 godziny przed pobraniem nie stosować maści przeciwdrobnoustrojowych, kropli dezynfekujących i chemioterapeutyków,
 • nie przepłukiwać, nie przemywać płynami odkażającymi, nie nakładać makijażu.

Opracował:
Kierownik PDL
Pełnomocnik ds. SZJ w PDL

 

KONTAKT

 

 
"Szpital Powiatowy we Wrześni" Sp. z o.o. w restrukturyzacji
ul. Słowackiego 2, 62-300 Września
Tel. Centrala: +48 61 43 70 500
Tel. Sekretariat: +48 61 43 70 590
Fax.: +48 61 43 79 730
e-mail: sekretariat@szpitalwrzesnia.home.pl
skrytka ePUAP: /SzpitalWrzesnia/SkrytkaESP

telefony

tablica

 

 powiat logo nfz logo pacjent nfos logo hope pfz logo

 

ue nfos logo 100 nfos logo 100