Zasady realizacji transportu medycznego pacjentom opuszczającym Szpitalny Oddział Ratunkowy bądź wypisywanym ze Szpitala po zakończonej hospitalizacji

Zarząd "Szpitala Powiatowego we Wrześni" Sp. z o.o. przypomina obowiązujące zasady realizacji transportu medycznego pacjentom opuszczającym Szpitalny Oddział Ratunkowy bądź wypisywanym ze Szpitala po zakończonej hospitalizacji.

Zgodnie z brzmieniem art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r., poz. 1398 z późn. zm.) świadczeniobiorcy posiadającemu dysfunkcję narządu ruchu uniemożliwiającą korzystanie z transportu publicznego, po zakończonym leczeniu szpitalnym, świadczeniodawca (podmiot leczniczy) ma obowiązek zapewnić bezpłatny transport "powrotny". Podmiot leczniczy nie ma zatem obowiązku zapewnienia transportu pacjentom mogącym się poruszać samodzielnie. Natomiast w przypadku osób niewymienionych w wyżej przywołanym przepisie (tzn. nieposiadających dysfunkcji narządu ruchu), zdolnych do samodzielnego poruszania się bez stałej pomocy innej osoby, ale wymagającej przy korzystaniu ze środków transportu publicznego pomocy innej osoby lub środka transportu dostosowanego do potrzeb osób niepełnosprawnych, przejazd środkami transportu sanitarnego zapewnia świadczeniodawca za 60% odpłatnością pacjenta (§ 7 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 sierpnia 2009 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 2295). Transport taki (częściowo odpłatny) może być realizowany dla pacjentów z następującymi schorzeniami:

 1. chorób krwi i narządów krwiotwórczych,
 2. chorób nowotworowych,
 3. chorób oczu,
 4. chorób przemiany materii,
 5. chorób psychicznych i zaburzeń zachowania,
 6. chorób skóry i tkanki podskórnej,
 7. chorób układu krążenia,
 8. chorób układu moczowo-płciowego,
 9. chorób układu nerwowego,
 10. chorób układu oddechowego,
 11. chorób układu ruchu,
 12. chorób układu trawiennego,
 13. chorób układu wydzielania wewnętrznego,
 14. chorób zakaźnych i pasożytniczych,
 15. urazów i zatruć,
 16. wad rozwojowych wrodzonych, zniekształceń i aberracji chromosomowych.

Uwzględniając powyższe Zarząd zwraca uwagę, iż żądania pacjentów, zdolnych od samodzielnego poruszania się, wykonania transportu sanitarnego na ich rzecz, nie znajdują oparcia w obowiązującym stanie prawnym.

Poniżej załączamy link do komunikatu Narodowego Funduszu Zdrowia opisującym prawa pacjentów do transportu sanitarnego.

Wielkopolski Oddział Wojewódzki NFZ w Poznaniu: Przewodnik po dostępnych rodzajach transportu (nfz-poznan.pl)

 

KONTAKT

 

 
"Szpital Powiatowy we Wrześni" Sp. z o.o. w restrukturyzacji
ul. Słowackiego 2, 62-300 Września
Tel. Centrala: +48 61 43 70 500
Tel. Sekretariat: +48 61 43 70 590
Fax.: +48 61 43 79 730
e-mail: sekretariat@szpitalwrzesnia.home.pl
skrytka ePUAP: /SzpitalWrzesnia/SkrytkaESP

telefony

tablica

 

 powiat logo nfz logo pacjent nfos logo hope pfz logo

 

ue nfos logo 100 nfos logo 100