Dofinansowanie ze środków NFOŚiGW

"Działania energooszczędne w budynku przychodni Szpitala Powiatowego we Wrześni Sp. z o.o."

  1. Wartość przedsięwzięcia: 2.377.849,00 złotych
  1. Źródła finansowania:

- Dotacja NFOŚiGW – 1.807.518,00

- Pożyczka NFOŚiGW – 95.132,00

- środki własne – 475.199,00

  1. Termin realizacji przedsięwzięcia: 30.06.2022r.
  1. Wykonawca robót budowlanych:

Usługi Ogólno – Budowlane Damian Pieszak

Lisiec Mały 62, 62-571 Stare Miasto

  1. Zakres prac:

Przedmiotem zamówienia jest termomodernizacja budynku Przychodni  oraz  przebudowa części niskiej (w niezbędnym zakresie do wykonania termomodernizacji).

Zakres prac obejmuje m.in. wymiana oświetlenia wewnętrznego na energooszczędne, docieplenie ścian zewnętrznych, docieplenie stropodachu, wymiana stolarki okiennej, wymiana stolarki drzwiowej zewnętrznej, wymiana centralnego ogrzewania, wymiana ciepłej wody użytkowej, wymiana zimnej wody, wykonanie systemu zarządzania energią, prace budowlane, konieczne do wykonania przy termomodernizacji a  dostosowujące niski budynek do przyszłych prac związanych z adaptacją niskiego budynku na nową lokalizację.

 

dofinansowano nfosigw

 

KONTAKT

 

 
"Szpital Powiatowy we Wrześni" Sp. z o.o. w restrukturyzacji
ul. Słowackiego 2, 62-300 Września
Tel. Centrala: +48 61 43 70 500
Tel. Sekretariat: +48 61 43 70 590
Fax.: +48 61 43 79 730
e-mail: sekretariat@szpitalwrzesnia.home.pl
skrytka ePUAP: /SzpitalWrzesnia/SkrytkaESP

telefony

tablica

 

 powiat logo nfz logo pacjent nfos logo hope pfz logo

 

ue nfos logo 100 nfos logo 100