RODO

 

Klauzule informacyjne

Klauzula informacyjna dla darczyńców pobierz » 
Klauzula informacyjna dla kontrahentów pobierz » 
Klauzula informacyjna dla pacjentów pobierz » 
Klauzula informacyjna dla pacjentów (diagnostyka i szczepienia zw. z COVID-19) pobierz » 
Klauzula zgody na przetwarzanie danych osobowych związanych z procesem rekrutacji pobierz » 
Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy pobierz »
Klauzula informacyjna dla osób korespondujących pobierz » 
Klauzula informacyjna dla wolontariuszy pobierz » 
Klauzula informacyjna dla osób zatrudnionych pobierz » 
Klauzula informacyjna dla osób zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych pobierz » 

Polski Kodeks Branżowy nagrodzony pierwszym miejscem w Brukseli

pcch

Pierwszy w Polsce i jeden z pierwszych w Europie Kodeks Branżowy RODO w ochronie zdrowia (Polish Code of Conduct in Healthcare) otrzymał pierwszą nagrodę w międzynarodowym konkursie Emerging Europe Awards w kategorii "Modern and Future-proof Policymaking".

Prawie 50 organizacji i osób z całej Europy Środkowej, Wschodniej, Południowo-Wschodniej i Kaukazu było nominowanych do czwartej edycji Emerging Europe Awards Programme. Wśród nich znalazł się Kodeks Branżowy RODO w ochronie zdrowia jako jedna z polskich inicjatyw. Został nominowany za "torowanie drogi do standaryzacji ochrony danych osobowych, dającej pacjentom prywatność, a instytucjom medycznym możliwości oferowania wysokiej jakości usług".

– Dziękujemy za to wspaniale wyróżnienie. To nagroda dla dziesiątek ludzi, reprezentujących wiele organizacji zarówno z sektora prywatnego jak i publicznego, którzy pracowali nad Kodeksem. Jesteśmy zaszczyceni, że nasz Kodeks stanowi dla Europy przykład tworzenia regulacji. Gratulacje dla wszystkich zaangażowanych! – powiedziała Ligia Kornowska, Dyrektor Zarządzająca Polskiej Federacji Szpitali podczas odbierania nagrody.

 

Polityka prywatności

Witamy w serwisie internetowym „www.szpitalwrzesnia.pl” należącym do „Szpitala Powiatowego” we Wrześni Sp. z o.o. w restrukturyzacji ul. Słowackiego 2, 62-300 Września.

Prezentowana przez nas Polityka Prywatności ma na celu przedstawienie przez nas zasad przetwarzania wszelkich informacji. Prosimy o zapoznanie się z całą treścią Polityki Prywatności przed skorzystaniem z usług naszej witryny.

Szanowni Państwo, informujemy, że: Administratorem Państwa Danych Osobowych jest „Szpital Powiatowy we Wrześni” Sp. z o.o. w restrukturyzacji – reprezentowany przez Prezesa Zarządu Szpitala. Nr. tel.: 61 43 70 500,

We wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych przez Szpital można kontaktować się z wyznaczonym w tym celu Inspektorem Ochrony Danych, Moniką Goińską-Roszyk na adres email:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.; lub pod numerem telefonu: +48 502 347 048

Zabezpieczenie danych:

Pragniemy Państwa zapewnić, iż dokładamy wszelkich starań, w racjonalnym zakresie, aby zabezpieczyć Państwa dane osobowe w trakcie przekazywania ich przez Państwa oraz aby je ochronić przed utratą, niewłaściwym wykorzystaniem, dostępem ze strony osób niepowołanych, ujawnieniem, zmianą lub zniszczeniem.

Wszelkie rozwiązania organizacyjne i techniczne stosowane są w oparciu o przepisy prawa oraz wymagania norm ISO 9001 .Do przetwarzania danych osobowych upoważnieni są jedynie pracownicy i współpracownicy Szpitala upoważnieni przez Administratora Danych Osobowych lub Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Niepożądane treści:

Serwis internetowy Szpitala nie zawiera treści sprzecznych z prawem polskim i międzynarodowym, między innymi nawołującym do dyskryminacji ze względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, pochodzenie etniczne, wyznanie oraz orientację seksualną. Serwis nie zawiera również treści pornograficznych, niemoralnych bądź uważanych za nieetyczne.

Dane osobowe:

Podane przez Użytkowników dane osobowe lub wizyjne przetwarzane są na potrzeby korzystania w celu zarządzania usługami medycznymi lub zapewnie bezpieczeństwa jak i aktualizacji strony internetowej.

Udostępnianie danych podmiotom trzecim:

Nie ujawniamy danych osobowych i wizyjnych osobom trzecim bez zgody osoby, której dane dotyczą, chyba, że obowiązek taki nakładają na nas przepisy powszechnie obowiązującego prawa. Zastrzegamy sobie prawo zmiany powyższej polityki prywatności poprzez opublikowanie nowej polityki prywatności na tej stronie.

 

Zatwierdzenie dokumentu: 05.02.2021r.

28 stycznia – Europejski Dzień Ochrony Danych Osobowych

ochrona danych

W tym roku, 28 stycznia już po raz XV obchodzony jest Europejski Dzień Ochrony Danych Osobowych.

Dzień ten ustanowiony został przez Komitet Ministrów Rady Europy w 2006r. dla upamiętnienia rocznicy sporządzenia Konwencji 108 Rady Europy z 1981 r., w sprawie ochrony osób w zakresie zautomatyzowanego przetwarzania danych. Dokument ten to najstarszy akt prawny, regulujący zagadnienia ochrony danych osobowych. Polska włączyła się w organizację Dnia Ochrony Danych Osobowych w roku 2007 r.

25 maja 2018 r. na terytorium całej Unii Europejskiej zaczęło obowiązywać unijne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych, znane jako RODO. Danymi osobowymi  są wyłącznie konkretne informacje, które bez żadnych wątpliwości pozwalają wskazać daną osobę. Jeśli na podstawie danej informacji nie można zidentyfikować konkretnej osoby, wówczas nie mamy do czynienia z danymi osobowymi. Dane osobowe to m.in. imię i nazwisko, numer identyfikacyjny (np. polski numer PESEL) oraz dane dotyczące lokalizacji. Mogą nimi być również identyfikatory internetowe, czyli adresy IP oraz pliki cookie zbierane przez aplikacje i strony internetowe jeśli inne okoliczności, takie jak np. czas, z dużym prawdopodobieństwem umożliwiają identyfikację osoby, której dotyczy. Danymi osobowymi są również niektóre czynniki fizjologiczne, genetyczne, fizyczne itd., które bezpośrednio prowadzą do poszukiwanego w ten sposób człowieka.

Obchody Dnia Ochrony Danych Osobowych mają na celu zwrócenie uwagi wszystkich obywateli państw Europy na kwestie związane z ochroną danych oraz podniesienie poziomu wiedzy w tym zakresie. Ponadto jest to doskonała okazja do uwrażliwienia nas na kwestie związane z prawem do prywatności, a także uświadamiane obywateli o przysługujących im prawach oraz o dobrych praktykach. Jest to szczególnie istotne w dobie postępu technologicznego i rozwoju gospodarki opartej na danych. Na szczęście obserwuje się wzrost świadomości obywateli na temat przysługujących im praw oraz zależności pomiędzy ich zachowaniem, a naruszaniem prywatności. Ma to swoje odzwierciedlenie w ilości wniesionych od 25 maja 2018 r. skarg do Urzędu Ochrony Danych Osobowych oraz zgłoszonych naruszeń.

Jak chronić swoje dane osobowe?

Do udostępniania swoich danych osobowych należy podchodzić z dużą ostrożnością. Są one nie tylko cennym „towarem” rynkowym wykorzystywanym w celach marketingowych i sprzedażowych ale też w przypadku gdy naszymi danymi posługuje się osoba nieuprawniona okazją do praktyk przestępczych, takich jak np. wyłudzanie pożyczek czy kredytów. Aby ograniczyć ryzyko wykorzystania naszych danych osobowych w celach przestępczych ale też dla ochrony swojej prywatności należy pamiętać o podstawowych zasadach:

  • Uważaj na to, co i komu udostępnisz o sobie w Internecie
  • Nie zostawiaj dokumentów w zastaw
  • Nie podawaj danych przez telefon
  • Uważaj na różne formularze, poprzez które udostępniasz dane
  • Nie wyrzucaj danych na śmietnik, dopóki ich nie zniszczysz
  • Usuwaj trwale dane z nośników
  • Używaj programów chroniących komputer
  • Bądź czujny w sieci
  • Zmieniaj hasła

Źródło:
https://lexdigital.pl/xiv-europejski-dzien-ochrony-danych-osobowych
https://uodo.gov.pl/pl/138/1221
https://uodo.gov.pl/pl/p/ustanowienie-dnia-ochrony-danych-rady-europy

 

 

 

KONTAKT

 

 
"Szpital Powiatowy we Wrześni" Sp. z o.o. w restrukturyzacji
ul. Słowackiego 2, 62-300 Września
Tel. Centrala: +48 61 43 70 500
Tel. Sekretariat: +48 61 43 70 590
Fax.: +48 61 43 79 730
e-mail: sekretariat@szpitalwrzesnia.home.pl
skrytka ePUAP: /SzpitalWrzesnia/SkrytkaESP

telefony

tablica

 

 powiat logo nfz logo pacjent nfos logo hope pfz logo

 

ue nfos logo 100 nfos logo 100