Apteka szpitalna

KONTAKT

 Telefony Apteka Magazyn Leków
Magazyn Jednorazówki 
Pracownia Leku Cytotoksycznego
61 43 70 601
61 43 70 714
61 43 70 586
 E-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  


Kierownik Apteki mgr farm. Magdalena Prusakiewicz – specjalista farmacji szpitalnej

Apteka czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 14.35.

Apteka Szpitalna znajduje się w starej części Szpitala w podziemiu pod Oddziałem Dziecięcym.

Apteka Szpitalna funkcjonująca w Szpitalu Powiatowym we Wrześni świadczy usługi farmaceutyczne w oparciu o obowiązujące przepisy prawa krajowego tj. Prawo Farmaceutyczne oraz standardy i wytyczne polskich oraz międzynarodowych towarzystw naukowych czy instytucji eksperckich takich jak: Polskie Towarzystwo Farmaceutyczne, European Association of Hospital Pharmacists (EAHP), Głównego Inspektora Farmaceutycznego, Inspekcji Farmaceutycznej PIC/S, Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, European Medicines Agency (EMA). Na podstawie w/w przepisów i wytycznych w Aptece opracowane zostały wewnętrzne procedury i instrukcje.

Apteka jest integralną częścią szpitala, a jej podstawowym zadaniem jest dążenie do zapewnienia hospitalizowanym w placówce pacjentom bezpiecznej farmakoterapii.

W strukturę Apteki Szpitalnej wchodzą:

  • Pracownia Leku Cytotoksycznego
  • Receptura klasyczna
  • Magazyn produktów leczniczych i środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego
  • Magazyn sprzętu jednorazowego (sterylnego i niesterylnego)
  • Magazyn płynów infuzyjnych
  • Magazyn opatrunków (w tym także opatrunki specjalistyczne)
  • Magazyn dezynfekcji

Zakres działalności Apteki Szpitalnej:

  • zamawianie, przyjmowanie, ewidencjonowanie i wydawanie na Oddziały, Poradnie i Zakłady szpitalne produktów leczniczych i wyrobów medycznych oraz środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego (leki do żywienia pozajelitowego i dojelitowego),
  • sporządzanie leków recepturowych,
  • udzielanie informacji na temat leków  i wyrobów medycznych,
  • udział w racjonalizacji farmakoterapii,
  • prowadzenie ścisłej ewidencji i kontroli środków odurzających stosowanych w procesie leczenia,
  • monitorowanie bezpieczeństwa farmakoterapii (zgłaszanie działań niepożądanych produktów leczniczych lub podejrzeń dotyczących jakości leków, przekazywanie komunikatów bezpieczeństwa oraz decyzji GIF/WIF dotyczących wycofania, wstrzymania lub ponownego dopuszczenia leków do obrotu),
  • sprowadzanie i wydawanie leków niezarejestrowanych w kraju w ramach importu docelowego dla pacjentów hospitalizowanych,
  • prowadzenie ewidencji produktów leczniczych i materiałów medycznych w formie próbek lekarskich i darowizn,
  • udział w programie terapeutycznym leczenia Choroby Gauchera,
  • kontrola prawidłowości gospodarowania lekami i wyrobami medycznymi apteczek oddziałowych (analiza stanów magazynowych, kontrola zgodności środków odurzających i psychotropowych, warunków przechowywania i przygotowywania leków na Oddziale),
  • udział w pracach Komitetu Terapeutycznego, Komitetu ds. Antybiotykoterapii oraz zaangażowanie w tworzenie procedur wewnętrznych przygotowujących Szpital do akredytacji,
  • przygotowywanie specyfikacji przetargowej,
  • tworzenie i aktualizacja Receptariusza Szpitalnego oraz procedur i instrukcji dotyczących Apteki Szpitalnej (wydawania produktów leczniczych lub wyrobów medycznych na Oddziały, gospodarka lekami odurzającymi i psychotropowymi, procedura przyjmowania dostaw leków i wyrobów medycznych od dostawcy itp.),
  • koordynacja utylizacji produktów leczniczych i materiałów medycznych w Szpitalu,
  • W aptece prowadzone są praktyki wakacyjne dla studentów IV roku farmacji, staże w ramach półrocznego stażu dla magistrów farmacji, a także szkolenia techników farmaceutycznych.

Pracownia Leku Cytotoksycznego

W Aptece Szpitalnej od kwietnia 2018 roku działa Pracownia Leku Cytotoksycznego.  Pracownia dysponuje wyposażeniem najwyższej klasy, zapewniającym ochronę personelu apteki przed ekspozycją na działanie niebezpiecznych substancji chemicznych. Produkcja odbywa się zgodnie z wymogami polskiego prawa, procedurami i instrukcjami opracowanymi na podstawie standardów jakościowych w farmacji onkologicznej Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego z uwzględnieniem GMP. W Pracowni Leków Cytotoksycznych we wtorki, środy i czwartki przygotowywane są leki w dawkach indywidualnych dla pacjentów ambulatoryjnego Oddziału Chemioterapii. Fachowo przygotowani farmaceuci zapewniają wysoki pozom świadczonych usług farmaceutycznych dając gwarancję uzyskania produktu o pożądanej i powtarzalnej jakości. Najwyższa jakość produkcji leków zapewnia maksymalną skuteczność i bezpieczeństwo farmakoterapii.  Apteka zajmuje centralne miejsce w zarządzaniu lekami cytotoksycznymi dzięki czemu szpital zyskuje optymalizację farmakoekonomiczną terapii w zakresie przygotowania i podawania leków onkologicznych.

20210108 apteka01 20210108 apteka01 20210108 apteka01 20210108 apteka01 20210108 apteka01 20210108 apteka01 20210108 apteka01 20210108 apteka01

 

KONTAKT

 

 
"Szpital Powiatowy we Wrześni" Sp. z o.o. w restrukturyzacji
ul. Słowackiego 2, 62-300 Września
Tel. Centrala: +48 61 43 70 500
Tel. Sekretariat: +48 61 43 70 590
Fax.: +48 61 43 79 730
e-mail: sekretariat@szpitalwrzesnia.home.pl
skrytka ePUAP: /SzpitalWrzesnia/SkrytkaESP

telefony

tablica

 

 powiat logo nfz logo pacjent nfos logo hope pfz logo

 

ue nfos logo 100 nfos logo 100