Doposażenie i modernizacja Szpitalnego Oddziału Ratunkowego oraz doposażenie pracowni diagnostycznych współpracujących z SOR w „Szpitalu Powiatowym we Wrześni” Sp. z o.o. w restrukturyzacji

Przedmiotem inwestycji jest doposażenie infrastruktury Szpitala w nowoczesny sprzęt medyczny i urządzenia. Głównym celem jest zwiększenie jakości i dostępności świadczeń zdrowotnych. Zakup nowego sprzętu pozwoli na usprawnienie pracy SOR-u oraz pracowni współpracujących z SOR. W związku z inwestycją doposażony zostanie SOR,  pracownia endoskopii, pracownia RTG, pracownia TK, pracownia diagnostyki laboratoryjnej i serologii.  W ramach inwestycji przewidziano zakup m. in. wózków transportowych, defibrylatora, analizatora parametrów krytycznych, centrali monitorującej, aparatu USG, aparatu cyfrowego RTG, tomografu komputerowego, videkolonoskopu, videogastroskopu. Przewidziano również wymianę okien na SOR.

tablica sor wrzesnia

 

KONTAKT

 

 
"Szpital Powiatowy we Wrześni" Sp. z o.o. w restrukturyzacji
ul. Słowackiego 2, 62-300 Września
Tel. Centrala: +48 61 43 70 500
Tel. Sekretariat: +48 61 43 70 590
Fax.: +48 61 43 79 730
e-mail: sekretariat@szpitalwrzesnia.home.pl
skrytka ePUAP: /SzpitalWrzesnia/SkrytkaESP

telefony

tablica

 

 powiat logo nfz logo pacjent nfos logo hope pfz logo

 

ue nfos logo 100 nfos logo 100