Hospicyjna opieka domowa

Świadczenia opieki paliatywnej i hospicyjnej to wszechstronna, całościowa opieka i leczenie objawowe świadczeniobiorców chorujących na nieuleczalne, niepoddające się leczeniu przyczynowemu, postępujące, ograniczające życie choroby. Opieka ta jest ukierunkowana na poprawę jakości życia, ma na celu zapobieganie bólowi i innym objawom somatycznym oraz ich uśmierzanie, łagodzenie cierpień psychicznych, duchowych i socjalnych.

Podstawą objęcia opieką jest skierowanie wystawione do hospicyjnej opieki domowej przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego. Druk skierowania do pobrania »

Pielęgniarki wykonują zabiegi medyczne, uczą rodzinę pielęgnacji chorego, profilaktyki przeciwodleżynowej, doradzają rodzinie w rozwiązywaniu problemów pielęgnacyjnych, wyjaśniają sposób przygotowywania i podawania leków.

Świadczenia gwarantowane przysługują świadczeniobiorcom chorującym na nieuleczalne, postępujące, ograniczające życie choroby nowotworowe i nienowotworowe:

 1. B20-B24 – Choroba wywołana ludzki wirus upośledzenia odporności (HIV);
 2. C00-D48 – Nowotwory;
 3. G09 – Następstwa zapalnych chorób ośrodkowego układu nerwowego;
 4. G10-G13 -Układowe zaniki pierwotne zajmujące środkowy układ nerwowy;
 5. I42-I43 – Kardiomiopatia;
 6. J96 – Niewydolność oddechowa nieklasyfikowana gdzie indziej;
 7. L89 – Owrzodzenie odleżynowe.

Świadczenia gwarantowane realizowane w warunkach domowych obejmują:

 1. Świadczenia opieki zdrowotnej udzielane przez lekarzy;
 2. Świadczenia opieki zdrowotnej udzielane przez pielęgniarki;
 3. Leczenie bólu zgodnie z wytycznymi Światowej Organizacji Zdrowia (drabina analgetyczna);
 4. Leczenie innych objawów somatycznych;
 5. Opiekę psychologiczną nad świadczeniobiorcą i jego rodziną;
 6. Rehabilitację;
 7. Zapobieganie powikłaniom;
 8. Badania zlecone przez lekarza zatrudnionego w hospicjum domowym;
 9. Ordynacja leków;
 10. Bezpłatne wypożyczanie przez hospicjum domowe sprzętu medycznego i pomocniczego (koncentrator tlenu, ssaki, inhalatory, glukometry, aparat do pomiaru ciśnienia, pompy infuzyjne, kule, laski itp.).

Lekarz odwiedza chorego, co najmniej 2 razy w miesiącu, pielęgniarka spotykają się z chorym 2 razy w tygodniu. W razie potrzeby wizyty odbywają się częściej. Pozostały personel - wizyty ustalane są indywidualnie przez lekarza.

Każdorazowo przed realizacją wizyty w domu pacjenta podczas rozmowy telefonicznej zostaje przeprowadzony wywiad epidemiologiczny, w celu oceny ryzyka zakażenia wirusem SARS-CoV-2 wywołującym chorobę COVID-19.

W celu minimalizacji ryzyka transmisji infekcji wirusem SARS–CoV–2 poprzez ograniczanie kontaktów z pacjentami przebywającymi w domach istnieje możliwość udzielania teleporady/telewizyty.

Ankieta oceniająca stopień zadowolenia pacjenta w Hospicjum Domowym: pobierz » 
 

Osoba do kontaktu:
mgr Dorota Ciechanowska-Kulczak – kontakt osobisty ze (skierowaniem) od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 – 15:00, w głównym budynku Przychodni, I piętro – Biuro Zarządu. Kontakt całodobowy pod nr telefonu 508-019-664

hospicyjna opieka domowa

 

KONTAKT

 

 
"Szpital Powiatowy we Wrześni" Sp. z o.o. w restrukturyzacji
ul. Słowackiego 2, 62-300 Września
Tel. Centrala: +48 61 43 70 500
Tel. Sekretariat: +48 61 43 70 590
Fax.: +48 61 43 79 730
e-mail: sekretariat@szpitalwrzesnia.home.pl
skrytka ePUAP: /SzpitalWrzesnia/SkrytkaESP

telefony

tablica

 

 powiat logo nfz logo pacjent nfos logo hope pfz logo

 

ue nfos logo 100 nfos logo 100