Administracja

Biuro Zarządu
Telefon: 61 43 70 590

Pełnomocnik Zarządu ds. Systemu Zarządzania Jakością
mgr Dorota Ciechanowska - Kulczak
Telefon: 61 43 70 503

Pełnomocnik ds. Praw Pacjenta, Kombatantów i Osób Represjonowanych
mgr Dorota Piasecka
Telefon: 61 43 70 623

Pielęgniarka Epidemiologiczna
mgr Beata Schulze - Zyber
Telefon: 61 43 70 542

Przewodniczący Zespołu Kontroli Zakażeń Szpitalnych
dr nauk med. Rafał Krygier
Telefon: 61 43 70 542

Kierownik Apteki Szpitalnej
mgr Magdalena Prusakiewicz
Telefon 61 43 70 601

Radca Prawny
Mecenas Ewa Stasiak
Telefon: 61 43 70 534

Kierownik Działu Administracyjno-Technicznego
Marian Janiak
Telefon: 61 43 70 534

Zastępca Kierownika Działu Administracyjno-Technicznego
Stefania Przybylska
Telefon: 61 43 70 574

Zamówienia publiczne
Telefon: 61 43 70 537

Zaopatrzenie
Telefon: 61 43 70 541

Sekcja Finansowo - Księgowa
Telefony: 61 43 70 536; 61 43 70 591; 61 43 70 535

Sekcja Zatrudnienia i Płac
Kadry - Telefon: 61 43 70 533
Płace - Telefon: 61 43 70 521

Dział Organizacyjno - Prawny
Telefon: 61 43 70 590

Dział Rozliczeń i Statystyki
Telefon: 61 43 70 602; 61 43 70 603

Składnica akt - Telefon: 502 628 353

Inspektor Ochrony Danych Osobowych
Monika Goińska-Roszyk
Telefon: 502 347 048

Specjalista do spraw Bezpieczeństwa i Higieny Pracy
mgr Paweł Kowalczyk
Telefon: 61 43 70 507

Inspektor do spraw Obronnych
mgr Paweł Puzdrakiewicz

Sekcja Informatyki
Telefon: 61 43 70 538

 

KONTAKT

 

 
"Szpital Powiatowy we Wrześni" Sp. z o.o. w restrukturyzacji
ul. Słowackiego 2, 62-300 Września
Tel. Centrala: +48 61 43 70 500
Tel. Sekretariat: +48 61 43 70 590
Fax.: +48 61 43 79 730
e-mail: sekretariat@szpitalwrzesnia.home.pl
skrytka ePUAP: /SzpitalWrzesnia/SkrytkaESP

telefony

tablica

 

 powiat logo nfz logo pacjent nfos logo hope pfz logo

 

ue nfos logo 100 nfos logo 100