Przybliżając mieszkańcom powiatu nasz szpital w dalszej kolejności przygotowaliśmy informacje dotyczące Pracowni Fizjoterapii.

 

 nr tel.

KIEROWNIK PRACOWNI: mgr Anna Chudzińska

 

REJESTRACJA
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

61 43 70 595

ZABIEGI FIZYKOTERAPEUTYCZNE

61 43 70 552

ZABIEGI REHABILITACYJNE

61 43 70 524

 

Zespół Pracowni składa się z 18 fizjoterapeutów – techników i magistrów fizjoterapii. Stawiamy na doświadczenie i młodość, stosowanie zarówno tradycyjnych, sprawdzonych, jak i nowatorskich metod usprawniania.

Pracownia przyjmuje pacjentów ambulatoryjnych, prowadzi obsługę oddziału rehabilitacji dziennej i oddziałów szpitalnych – rehabilitacji ogólnoustrojowej i neurologicznej, ortopedii, chirurgii, neurologii, OIT-u, interny, ginekologii i położnictwa. Świadczymy usługi dla pacjentów wymagających pomocy po przebytych urazach, operacjach, udarach, w chorobach narządu ruchu, bólach kręgosłupa, chorobach zwyrodnieniowych stawów itp. Otaczamy opieką również dzieci z problemami neurologicznymi i wadami postawy.

Dysponujemy wiedzą, doświadczeniem, bogatym wyposażeniem.

Na podstawie diagnozy postawionej przez lekarza rodzinnego lub lekarza specjalistę fizjoterapeuta przeprowadza wywiad z pacjentem i planuje terapię (ćwiczenia rehabilitacyjne, zabiegi fizykalne, masaż).

W ramach przyjętych standardów preferujemy indywidualną ścieżkę terapii dla każdego pacjenta.

W ramach kinezyterapii prowadzimy ćwiczenia rehabilitacyjne w UGUL-u, ćwiczenia metodą McKenziego, PNF, NDT Bobath dla dzieci i dorosłych, terapię manualną, terapię powięziową, kinezjotaping.

Gabinet fizykoterapii oferuje możliwość skorzystania z zabiegów z zakresu:

 • światło i ciepłolecznictwa (sollux, laser, parafina),
 • krioterapii,
 • hydroterapii,
 • elektroterapii (prądy DD, interferencyjne, Träuberta, jonoforeza, galwanizacja, stymulacja),
 • ultradźwięków i ultrafonoforezy,
 • pola magnetycznego i DKF,
 • masażu (klasyczny, limfatyczny, segmentarny).

Pacjenci ambulatoryjni przyjmowani są na podstawie skierowania od lekarza. Rejestracja w Pracowni Fizjoterapii musi nastąpić w ciągu 30 dni od daty wystawienia skierowania. Pacjent w ramach opieki refundowanej przez NFZ może skorzystać wyłącznie z jednej placówki świadczącej usługi fizjoterapeutyczne. Terapie są realizowane wg kolejności zgłoszeń.

Czas pracy
Od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 18.00

Procedury
Pracujemy zgodnie z obwiązującymi nas procedurami PN-EN ISO 9001:2015

1 2 3 4 5 6

 Pracownicy wyrazili zgodę na publikację zdjęć

 

Informujemy, iż "Szpital Powiatowy we Wrześni" Sp. z o.o., od poniedziałku 21 września 2020 roku, uruchomił mobilny punkt pobrań materiału biologicznego (drive-thru). W  mobilnym punkcie pobrań pobierany będzie materiał do badania wykrywającego obecność wirusa SARS-CoV-2.
Punkt będzie zlokalizowany naprzeciwko SOR przy budynku przychodni POZ Szpitala na ul. Słowackiego 2.
Punkt będzie działał 7 dni w tygodniu, wg. następującego harmonogramu:

 • od poniedziałku do piątku w godzinach: 15.30 – 17.30.
 • w soboty, niedziele i święta w godzinach: od 10.00 do 12.00.

Prosimy o wcześniejsze umówienie terminu wizyty pod numerem telefonu, dostępnym 7 dni w tygodniu: 530-013-174.

namiot covid

Materiał biologiczny pobierany będzie od:

 1. osób posiadających potwierdzone skierowanie od lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (POZ),
 2. osób posiadających potwierdzone skierowanie na leczenie uzdrowiskowe albo rehabilitację uzdrowiskową,
 3. opiekuna dziecka – w przypadku świadczeń uzdrowiskowego leczenia sanatoryjnego dzieci wykonywanego pod opieką dorosłych,
 4. osób zakwalifikowanych na rehabilitację leczniczą w zakładach rehabilitacji leczniczej,

Na badanie:

 • należy zabrać dokument ze zdjęciem i swoim nr PESEL
 • przestrzegać zasad higieny i społecznego dystansu, idąc do auta, włożyć maseczkę, kichać we własny zgięty łokieć, zachować odległość 1,5 m od innych osób

Test dla wyżej wymienionych osób jest bezpłatny.
Wyniki badania będą dostępne na stronie internetowej http://zdmdobra.pl/ w zakładce Strefa Wyników.

WYMAZY I TESTY WYKONYWANE KOMERCYJNIE
Informujemy również, iż w uruchomionym mobilnym punkcie pobrań materiału biologicznego (drive-thru) będzie możliwość pobrania wymazu i wykonania testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2 komercyjnie. Pobranie wymazu, jak i test są odpłatne, a całkowity koszt takiego badania wynosi 350 zł. Ze względu na sytuację epidemiczną płatności za badanie można dokonać tylko poprzez wpłatę na konto Szpitala o nr 55 1440 1101 0000 0000 0655 1971, a dowód wpłaty należy okazać przed rozpoczęciem badania. Jak tytuł wpłaty prosimy podać „OPŁATA ZA WYMAZ COVID”. Wyniki badania będą dostępne na stronie internetowej http://zdmdobra.pl/ w zakładce Strefa Wyników.

 

 

choroba alzheimera

Z uwagi na postęp medycyny oraz poprawę jakości życia społeczeństwa w krajach rozwiniętych przybywa osób w podeszłym wieku tzw. starzejące się środowisko naturalne, a co za tym idzie zwiększa się liczba osób cierpiących na chorobę Alzheimera.
Jak dotąd przyczyna występowania choroby jest nieznana i nie opracowano leku , który cofa lub powstrzymuje skutecznie jej rozwój. Choroba Alzheimera rozwija się podstępnie przez lata i ma wymiar natury osobistej, społecznej oraz ekonomicznej.
Opieka nad chorym jest wielkim wyzwaniem dla opiekunów. Jest to wyczerpująca psychicznie praca polegająca na zmaganiu się z trudnościami dnia codziennego, stanowiąc poważny problem dla chorego i środowiska. Wiąże się to z ograniczeniami kontaktów społecznych co w znacznej mierze utrudnia funkcjonowanie rodziny i życia zawodowego. Choroba jest konsekwencją postępującego procesu patologicznego uszkodzenia określonych struktur mózgu odpowiedzialnego za kontrolę procesów emocjonalnych stając się przyczyną nieporozumień z opiekunami wywołując agresję, która pojawia się w najmniej oczekiwanych momentach dnia codziennego.
Skala zachowań jest bardzo szeroka : od pobudzenia psychoruchowego poprzez agresję słowną lub fizyczną. Reakcje te są nieadekwatne do zaistniałej sytuacji, a osoby cierpiące na tę chorobę są niesamodzielni i wymagają stałej opieki sprawowanej przez współmałżonków, dzieci lub instytucje państwowe i prywatne, w których chorzy otrzymują profesjonalną opiekę sprawowaną całą dobę.

Przygotowała: Renata Tyrakowska
Kierownik Zakładu Opiekuńczo Leczniczego
fot. Shutterstock

 

 

W dniu 14 września nasz szpital odwiedziła Pani Paulina Stochniałek Członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego. Panią Wicemarszałek oprowadzono po szpitalu celem zapoznania ze standardami i wyposażeniem oraz porozmawiania z kadrą lecznicy. Prezes Zarządu Zbigniew Hupało przedstawił plany dotyczące świadczenia usług medycznych. Ze względu na pandemię wizyta odbyła się przy zachowaniu wzmożonych środków ostrożności.

 

wizyta-pani-marszalekwizyta-pani-marszalekwizyta-pani-marszalekwizyta-pani-marszalekwizyta-pani-marszalekwizyta-pani-marszalekwizyta-pani-marszalek

 

 

Dnia 11 września 2020 roku w „Szpitalu Powiatowym we Wrześni” Sp. z o.o. odbyła się konferencja prasowa poświęcona nowatorskiej operacji endoprotezoplastyki stawu kolanowego wykonanej w „Szpitalu Powiatowym we Wrześni” Sp. z o.o. W konferencji wzięli udział dr Kamil Kałowski oraz Zbigniew Hupało – Prezes Zarządu.

10 września 2020 roku na Oddziale ortopedii i traumatologii narządu ruchu „Szpitala Powiatowego we Wrześni” Sp. z o.o., pod kierownictwem dr Kamila Kałowskiego przeprowadzona została innowacyjna operacja endoprotezoplastyki stawu kolanowego przy użyciu Robota Ortopedycznego NAVIO™, pierwszego takiego robota w Europie Środkowo-Wschodniej. NAVIO™ jest nie tylko robotem, ale całym systemem, pozwalającym na planowanie operacyjne z wykorzystaniem modelu przestrzennego stawu, jak również śródoperacyjną wizualizację osi kończyny oraz biomechaniki operowanego stawu. Na podstawie danych uzyskanych z badań obrazowych, wykonanych przed zabiegiem, robot pozwala na indywidualne dopasowanie implantów do kości podczas zabiegów implantacji endoprotez całkowitych i połowiczych stawu kolanowego.

Przeprowadzona we wrzesińskim Szpitalu operacja jest dopiero drugim takim zabiegiem wykonanym w Polsce. Fakt, że miała ona miejsce we Wrześni, napawa nas szczególną dumą i chęcią podzielenia się z Państwem i mieszkańcami Powiatu Wrzesińskiego jej wynikami.

navio1navio2navio3

 

 

W związku z dynamicznym rozwojem „Szpital Powiatowy we Wrześni” sp. z o. o. zatrudni lekarzy specjalistów w dziedzinie neurologii oraz lekarzy będących w trakcie specjalizacji na Oddział Neurologiczny.

Zainteresowane osoby prosimy o złożenie oferty do 30.09.2020r. na adres:
„Szpital Powiatowy we Wrześni” sp. z o. o. ul. Słowackiego 2, 62-300 Września, lub w formie elektronicznej na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., telefon kontaktowy 614370533. 

Prosimy o dopisanie klauzuli:
"Zgodnie z art.6 ust.1 lit.a. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez "Szpital Powiatowy we Wrześni" Sp. z o.o. dla potrzeb aktualnej rekrutacji."

We Wrzesińskiej Poradni Lekarza Rodzinnego powstał Kącik Małego Wrześnianina.

Kącik Małego Wrześnianina znajduje się w Poradni dziecięcej i służyć ma wszystkim maluchom oczekującym na wizytę u lekarza. To projekt edukacyjny, którego celem jest zminimalizowanie lęku dziecka przed wizytą i jednoczesne kształtowanie świadomości i tożsamości lokalnej. Wiek dziecięcy to właściwy czas na przybliżenie informacji o regionie, w którym żyje. To najlepszy czas na tworzenie więzi uczuciowej ze środowiskiem, w którym dziecko wzrasta, zaznajomienie z symbolami miasta, uwrażliwienie na piękno krajobrazu, zapoznanie z wartościami kulturowymi, przybliżenie zwyczajów i tradycji. Specjalne miejsce dla najmłodszych pacjentów, w którym oprócz zabawek znajdują się materiały dotyczące regionu wrzesińskiego, zmniejsza ich niepokój związany ze stresem, pozwala się uspokoić i zrelaksować w czasie oczekiwania na wizytę. Przez krótką chwilę dzieci mogą wprowadzić się w swój własny świat, nabierają pewności siebie, przez co łatwiej się z nimi komunikować w czasie badania. Zabawa pobudza ich kreatywność i pozwala wyrażać swoje emocje.

Zarząd "Szpitala Powiatowego we Wrześni" Sp. z o.o. dziękuje za wsparcie w projekcie Urzędowi Miasta i Gminy we Wrześni, Starostwu Powiatowemu we Wrześni, Urzędowi Miasta i Gminy w Nekli, Gminie Kołaczkowo, Hurtowni zabawek BEMAG, Techpak Group Sp. z o.o., PHU Gawron s.c.

20200903 20200903 20200903 20200903 20200903 20200903

Samorząd Województwa Wielkopolskiego, w ślad za środkami ochrony osobistej, przekazał do "Szpitala Powiatowego we Wrześni" Sp. z o.o. kardiomonitor i tzw. łóżko oiomowskie jako stanowisko do ratowania życia pacjentów zmagających się z konorawirusem.

Przekazanie specjalistycznego sprzętu było możliwe dzięki Europejskiemu Funduszowi Rozwoju Regionalnego w ramach dofinansowania z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014+. W najbliższym czasie w ramach zawartej umowy szpital otrzyma także respirator.

Prezes Zarządu Pan Zbigniew Hupało złożył podziękowania na ręce Marszałka Województwa Wielkopolskiego Pana Marka Woźniaka oraz członka Zarządu Województwa Wielkopolskiego Pani Pauliny Stochniałek. Podkreślił, iż dzięki wsparciu szpital jeszcze skuteczniej może dbać o zdrowie mieszkańców powiatu i okolic.

kardiomonitorlozko_oiom

 

 

W ramach przybliżania mieszkańcom naszego szpitala dziś prezentujemy Pracownię Diagnostyki Laboratoryjnej i Pracownię Serologii z Bankiem Krwi.

 

 

nr tel.

KIEROWNIK PRACOWNI DIAGNOSTYKI LABORATORYJNEJ: mgr Maria Iglewska 

61 43 70 523

REJESTRACJA

61 43 70 530

KIEROWNIK PRACOWNI SEROLOGII Z BANKIEM KRWI: mgr Emilia Wiśniewska

61 43 70 506

  

Pracownia Diagnostyki Laboratoryjnej
Oferuje:

 • bezpłatne badania na podstawie skierowania lekarza Podstawowej Opieki Zdrowotnej oraz Poradni Specjalistycznych
 • badania w trybie CITO - czas oczekiwania na wyniki badań dla pacjentów ambulatoryjnych – w jak najkrótszym czasie
 • pełnopłatne badania na życzenie pacjenta

Pobieranie materiału do badań:   od poniedziałku do piątku od 7:00 do 10:00

Odbiór wyników badań dnia następnego:  od poniedziałku do piątku od 7:00 do 10:00 oraz od 14:00 do 16:00

Laboratorium Szpitala Powiatowego we Wrześni oferuje szeroki panel badań z zakresu hematologii, biochemii, immunochemii, koagulologii, alergologii, wirusologii, analityki ogólnej, mikrobiologii, serologii

 • wyposażone jest w pełni zautomatyzowane nowoczesne analizatory renomowanych firm diagnostycznych. Zatrudniamy wysoko wykwalifikowanych pracowników: diagnostów laboratoryjnych, w tym specjalistów w dziedzinie diagnostyki laboratoryjnej i transfuzjologii krwi oraz techników analityki medycznej. Pozwala nam to zapewnić świadczenie usług na wysokim poziomie.
 • korzystamy ze specjalnego oprogramowania komputerowego
 • wprowadziliśmy niezawodny system pozytywnej identyfikacji próbówek z pobranym materiałem biologicznym opierającym się na etykietach z kodami kreskowymi
 • aby zapewnić najwyższą jakość naszych usług laboratorium prowadzi wewnętrzną i zewnętrzną kontrolę jakości - co potwierdzają stosowne certyfikaty Centralnego Ośrodka Badań Jakości w Diagnostyce Laboratoryjnej oraz Centralnego Ośrodka Badań Jakości w Diagnostyce Mikrobiologicznej
 • posiadamy wdrożone obligatoryjne standardy jakości opracowane przez Ministerstwo Zdrowia i system jakości oparty o normy międzynarodowe ISO, które zapewniają wysoką wiarygodność wyników badań
 • krew do badań pobierana jest jednorazowym, zamkniętym systemem aspiracyjno-próżniowym, zabezpieczającym przed zakażeniem pacjenta i pracownika laboratorium,

 

Pracownia Serologii z Bankiem Krwi

Pracownia czynna od poniedziałku do piątku od 7.00 do 15.00.
Pobór materiału do badań od poniedziałku do piątku od 7.00 do 10.00.
Odbiór wyników w tym samym dniu od 7.00 do 15.00 w Pracowni Serologii lub następnego dnia roboczego od 7.00 do 10.00 oraz od 14.00 do 16.00 w rejestracji.

 Pracownia oferuje badania z zakresu:

 • grupy krwi (badanie polega na oznaczeniu antygenów krwinki czerwonej grup głównych układu ABO oraz antygenu D z układu Rh,
 • wykrywanie przeciwciał odpornościowych skierowanych do antygenów krwinki czerwonej.

Wynik badania grupy krwi wykorzystuje się do:

 • doboru krwi dla pacjentów np. w przypadku przygotowania do zabiegu operacyjnego,
 • określenie niezgodności serologicznej między rodzicami dziecka,
 • identyfikacji potencjalnego konfliktu serologicznego między matką a płodem,
 • diagnostyki choroby hemolitycznej płodu/noworodka.

   diagnostyka04 diagnostyka05 diagnostyka06

Personel i pacjenci wyrazili zgodę na publikację zdjęć

więcej informacji na stronie »