stock szpital oddzialy

 

poradnie

 

pracownie

 

AKTUALNOŚCI

 

Apteka szpitalna

Przybliżając mieszkańcom powiatu nasz szpital dziś przedstawiamy APTEKĘ SZPITALNĄ
KONTAKT

Apteka Magazyn Leków
Magazyn Jednorazówki 
Pracownia Leku Cytotoksycznego
61 43 70 601
61 43 70 714
61 43 70 586
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  

 

Kierownik Apteki mgr farm. Magdalena Prusakiewicz – specjalista farmacji szpitalnej

Apteka czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 14.35.

Apteka Szpitalna znajduje się w starej części Szpitala w podziemiu pod Oddziałem Dziecięcym.

O NAS

Apteka Szpitalna funkcjonująca w Szpitalu Powiatowym we Wrześni świadczy usługi farmaceutyczne w oparciu o obowiązujące przepisy prawa krajowego tj. Prawo Farmaceutyczne oraz standardy i wytyczne polskich oraz międzynarodowych towarzystw naukowych czy instytucji eksperckich takich jak: Polskie Towarzystwo Farmaceutyczne, European Association of Hospital Pharmacists (EAHP), Głównego Inspektora Farmaceutycznego, Inspekcji Farmaceutycznej PIC/S, Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, European Medicines Agency (EMA). Na podstawie w/w przepisów i wytycznych w Aptece opracowane zostały wewnętrzne procedury i instrukcje.

Apteka jest integralną częścią szpitala, a jej podstawowym zadaniem jest dążenie do zapewnienia hospitalizowanym w placówce pacjentom bezpiecznej farmakoterapii.

W strukturę Apteki Szpitalnej wchodzą:

 • Pracownia Leku Cytotoksycznego
 • Receptura klasyczna
 • Magazyn produktów leczniczych i środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego
 • Magazyn sprzętu jednorazowego (sterylnego i niesterylnego)
 • Magazyn płynów infuzyjnych
 • Magazyn opatrunków (w tym także opatrunki specjalistyczne)
 • Magazyn dezynfekcji

Zakres działalności Apteki Szpitalnej:

 • zamawianie, przyjmowanie, ewidencjonowanie i wydawanie na Oddziały, Poradnie i Zakłady szpitalne produktów leczniczych i wyrobów medycznych oraz środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego (leki do żywienia pozajelitowego i dojelitowego),
 • sporządzanie leków recepturowych,
 • udzielanie informacji na temat leków  i wyrobów medycznych,
 • udział w racjonalizacji farmakoterapii,
 • prowadzenie ścisłej ewidencji i kontroli środków odurzających stosowanych w procesie leczenia,
 • monitorowanie bezpieczeństwa farmakoterapii (zgłaszanie działań niepożądanych produktów leczniczych lub podejrzeń dotyczących jakości leków, przekazywanie komunikatów bezpieczeństwa oraz decyzji GIF/WIF dotyczących wycofania, wstrzymania lub ponownego dopuszczenia leków do obrotu),
 • sprowadzanie i wydawanie leków niezarejestrowanych w kraju w ramach importu docelowego dla pacjentów hospitalizowanych,
 • prowadzenie ewidencji produktów leczniczych i materiałów medycznych w formie próbek lekarskich i darowizn,
 • udział w programie terapeutycznym leczenia Choroby Gauchera,
 • kontrola prawidłowości gospodarowania lekami i wyrobami medycznymi apteczek oddziałowych (analiza stanów magazynowych, kontrola zgodności środków odurzających i psychotropowych, warunków przechowywania i przygotowywania leków na Oddziale),
 • udział w pracach Komitetu Terapeutycznego, Komitetu ds. Antybiotykoterapii oraz zaangażowanie w tworzenie procedur wewnętrznych przygotowujących Szpital do akredytacji,
 • przygotowywanie specyfikacji przetargowej,
 • tworzenie i aktualizacja Receptariusza Szpitalnego oraz procedur i instrukcji dotyczących Apteki Szpitalnej (wydawania produktów leczniczych lub wyrobów medycznych na Oddziały, gospodarka lekami odurzającymi i psychotropowymi, procedura przyjmowania dostaw leków i wyrobów medycznych od dostawcy itp.),
 • koordynacja utylizacji produktów leczniczych i materiałów medycznych w Szpitalu,
 • W aptece prowadzone są praktyki wakacyjne dla studentów IV roku farmacji, staże w ramach półrocznego stażu dla magistrów farmacji, a także szkolenia techników farmaceutycznych.

Pracownia Leku Cytotoksycznego

W Aptece Szpitalnej od kwietnia 2018 roku działa Pracownia Leku Cytotoksycznego.  Pracownia dysponuje wyposażeniem najwyższej klasy, zapewniającym ochronę personelu apteki przed ekspozycją na działanie niebezpiecznych substancji chemicznych. Produkcja odbywa się zgodnie z wymogami polskiego prawa, procedurami i instrukcjami opracowanymi na podstawie standardów jakościowych w farmacji onkologicznej Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego z uwzględnieniem GMP. W Pracowni Leków Cytotoksycznych we wtorki, środy i czwartki przygotowywane są leki w dawkach indywidualnych dla pacjentów ambulatoryjnego Oddziału Chemioterapii. Fachowo przygotowani farmaceuci zapewniają wysoki pozom świadczonych usług farmaceutycznych dając gwarancję uzyskania produktu o pożądanej i powtarzalnej jakości. Najwyższa jakość produkcji leków zapewnia maksymalną skuteczność i bezpieczeństwo farmakoterapii.  Apteka zajmuje centralne miejsce w zarządzaniu lekami cytotoksycznymi dzięki czemu szpital zyskuje optymalizację farmakoekonomiczną terapii w zakresie przygotowania i podawania leków onkologicznych.

ZESPÓŁ APTEKI:

Kierownik Apteki: mgr farm. Magdalena Prusakiewicz – specjalista farmacji szpitalnej

mgr farm. Natalia Stawicka

mgr farm. Dominik Langer (¼ etatu)

tech. farm. Aleksandra Czerniak

tech. farm. Magdalena Groblewska (aktualnie na urlopie macierzyńskim J)

tech. farm. Aleksandra Pęchorzewska

tech. farm. Justyna Walczak

fasowaczka Małgorzata Gruszczyńska

20210108 apteka01 20210108 apteka01 20210108 apteka01 20210108 apteka01 20210108 apteka01 20210108 apteka01 20210108 apteka01 20210108 apteka01 20210108 apteka01 20210108 apteka01

 

KONTAKT

 

 
"Szpital Powiatowy we Wrześni" Sp. z o.o. w restrukturyzacji
ul. Słowackiego 2, 62-300 Września
Tel. Centrala: +48 61 43 70 500
Tel. Sekretariat: +48 61 43 70 590
Fax.: +48 61 43 79 730
e-mail: sekretariat@szpitalwrzesnia.home.pl
skrytka ePUAP: /SzpitalWrzesnia/SkrytkaESP

telefony

tablica

 

 powiat logo nfz logo pacjent nfos logo hope pfz logo

 

ue nfos logo 100 nfos logo 100